Könyvtár

 Az oktatás és a kutatás szolgálatában

Az egyetemi könyvtárak feladata minden korban az oktatáshoz és a kutatáshoz szükséges szakirodalom  összegyűjtése, feltárása és a szolgáltatása volt. Ma sincs ez másképp, a digitális korban is a tanulmányok és a kutatómunka valós és virtuális információs terének a biztosítása a cél.

A korszerű bibliotheca intézménye ezerarcú: hagyományos és elektornikus gyűjteményt párhuzamosan épít, külső tartalomszolgáltatásokat csatol be, széleskörű együttműködést folytat más partnerintézményekkel, hozzáférhetővé teszi az új eredményekért versengő friss tudományos publikációkat és a kulturális örökség dokumentumait, miközben egyénileg is motivállja olvasóit: szakszerű segítséget nyújt az irodalomkutatáshoz, az adatbázisok használatához; a helyi, hazai és nemzetközi könyvtári rendszerben való eligazodáshoz.

A PPKE BTK Könyvtára egyházi fenntartású, nyilvános felsőoktatási könyvtár. A hagyományos könyvgyűjtemény zöme a piliscsabai campus Bibliotheca épületében található. Az itt elhelyezett 200.000 kötet a Kar szaktudományos igényeit követve alakult ki. Esztergomban pedagógiai és régészeti kollekció segíti az ott indított képzéseket. A budapesti épületekben intézeti, illetve tanszéki kihelyezett gyűjteménytörzsek vagy kisebb kézikönyvtárak látják el segédanyaggal - elsősorban - az oktatókat.

Egyetemünk az előfizetett elektronikus adatbázisok gazdag választékáról gondoskodik, emellett számos, egyedi megrendelésű hazai és külföldi folyóirat is érkezik.

Az egyetemi környezetben felmerülő tudományos kutatások előmenetelét egyéb közreműködéssel segíti: gondozza az intézményi bibliográfiáját Magyar Tudományos Művek Tárában, beszerzi a kutatához kért dokumentumokat, tevékenyen részt vesz a szakterületi informáióellátásban, segítséget nyújt a kutatóknak a nyílt hozzáférésű publikálási támogatások elnyeréséhez és az ilyen irányú követelmények eléréséhez.

Partnerkönyvtárak:

Az egyetemek közötti megállapodásoknak köszönhetően,  hallgatóink és oktatóink két jelentős budapesti könyvtárat is igénybe vehetnek, ezek az ELTE Egyetemi Könyvtár, valamint a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola bibliotékája. A gyűjteményeket és azok szolgáltatásait a Pázmányról érkező látogatók az adott intézmény saját szabályzatának megfelelően, teljeskörűen használhatják. 

 

Nyomtatható tájékoztatók:

Adatbázisok - plakát (pdf)

Library brochure (pdf)

Könyvtár a weben

AJÁNLATUNK: Metakereső - a külföldi előfizetett adatbázisok legtöbbjét és számos nyílt hozzáférésű szolgáltatást kutat

Keresőszó, kulcsszavak (szerző, cím, téma)

 

 Hozzáférés a teljes szövegekhez: az intézményi jogosultságoktól függően az egyetem hálózatáról, ha az eredeti szolgáltató lehetővé tette, Shibboleth-belépéssel is (EduId).

 

x