Tagok: Dr. Boros János, Dr. Batta Barbara, Sándor Nikolett Gabriella, doktorjelölt

Kutatócsoportunk célja, hogy megvizsgáljuk az emlékezeti befolyásolhatóság életkori változásait, illetve a befolyásolhatóság jelenségéhez kapcsolódó kognitív és személyiségtényezőket.

Az emlékezeti befolyásolhatóság társas emlékezeti jelenség, amely arra hívja fel a figyelmünket, hogy szociális helyzetekben az emlékezeti előhívás nagyobb pontatlanságokat mutathat a társas befolyásolás hatására, mint egyedi előhívási helyzetben.

Az emlékezeti befolyásolhatóság kutatása hosszú múltra tekint vissza, e jelenséggel kapcsolatban számos tényezőt azonosítottak már korábban. A befolyásolhatóság jelensége relevanciával bír a kognitív, klinikai-, a szociál- és kriminálpszichológiában.

Ezen tényezők a következők (a teljesség igénye nélkül):

  • az életkor – a gyerekek és az idősek sérülékenyebbek
  • a figyelmi képesség – a megosztott figyelmi helyzet negatívan hat az emlékezeti előhívásra
  • az emlékezeti teljesítmény egyéni szintje – a gyengébb emlékezeti teljesítmény – pl. előhívási pontatlanságok – hatással van a befolyásolhatóság mértékére
  • a végrehajtó funkciók szintje – gyengébb gátlási teljesítmény előhívás során
  • a szorongás szintje
  • a neuroticitás szintje
  • alacsony önértékelés
  • emlékezeti helyzet: zárt kérdések, irányított kérdések


Kutatásunkban egyéni vizsgálati helyzetben tárjuk fel az emlékezeti befolyásolhatóságra ható tényezőket. Ehhez Gisli Gudjonsson professor emeritus (King’s College London, Institute of Psychiatry) befolyásolhatósági kérdőívét – GSS 1 és GSS 2 - használjuk, mely szabad felidézési helyzetben, valamint interjúkérdésekkel vizsgálja az emlékezeti képességet, illetve az emlékezeti torzulás mértékét. Hosszútávú célunk a fenti kérdőív magyar adaptációja, sztenderdizálása.

Adatbázisunk jelenleg több mint 200 főből áll, de szívesen látunk további jelentkezőket a vizsgálatok elvégzésére vagy statisztikai adatfeldolgozásra. A vizsgálatok során lehetősége van a hallgatóknak olyan tesztekkel behatóbban megismerkedni, mint a STAI, az EPQ, a Wisconsin Kártyaszortírozási teszt vagy a Stroop teszt. Mivel kutatásunk jelenleg több korcsoportban, különböző populációkban folyik – óvodáskorú, kisiskolás, serdülő, fiatal felnőtt, felnőtt, időskorú és kriminalizált személyek -, a kutatáshoz csatlakozóknak lehetősége van vizsgálatvezetőként választani, mely csoportban, csoportokban szeretne vizsgálatot végezni. A kutatáshoz lehetőség van kis- vagy nagyműhelymunka keretében is csatlakozni.

Hallgatók jelentkezését várjuk a következő e-mail címen:

emlekezeti.befolyasPPKE@gmail.com


Kutatócsoportunk eddigi publikációi, dolgozatai

Publikációk:

Batta, Barbara; Sándor, Nikolett Gabriella; Boros, János (2020) Connection between source monitoring and suggestibility in the light of aging. International Neuropsychological Society, Virtual Event, Aging, Dementia, MCI, Memory Functions Poster Session

Batta, Barbara; Kiss, Szabolcs; Boros, János (2018) Memory suggestibility in the presence of developmental mentalizing and control functions. HORIZONS OF PSYCHOLOGY 27: 27 pp. 67-136. Paper: 2350-5141, 70 p.

Batta, Barbara; Boros, János; Kiss, Szabolcs (2018) Az emlékezeti befolyásolhatóság jelenségének vizsgálata – kognitív jellegzetesség vagy vonás? p. 1071 p. In: Lippai, Edit (szerk.) Változás az állandóságban: A Magyar Pszichológiai Társaság XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet Budapest, Magyarország: Magyar Pszichológiai Társaság, (2018) 328 p.

Batta, Barbara ; Kiss, Szabolcs ; Boros, János Memory suggestibility in an evolutionary perspective: European Human Behaviour and Evolution Association Annual Conference 2018 Pécs, Hungary April 4-7. p. - (2018)

Boros János, Batta Barbara, Sándor Nikolett (2018) Az emlékezeti befolyásolhatóság kognitív és individuális markerei. Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, Emlékezeti befolyásolhatóság Szimpózium, Budapest.

Batta Barbara, Boros János – Az emlékezeti befolyásolhatóság jelenségének vizsgálata – kognitív jellegzetesség vagy vonás? (2018) Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, Emlékezeti befolyásolhatóság Szimpózium, Budapest.

Szász Miklós, Szirmai Eszter, Batta Barbara– Kognitív és Individuális hatások az emlékezeti befolyásolhatóságban. Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, Emlékezeti befolyásolhatóság Szimpózium, Budapest.

Sándor Nikolett, Batta Barbara, Boros János – Az időskori emlékezet sérülékenységének lehetséges magyarázata. Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, Emlékezeti befolyásolhatóság Szimpózium, Budapest.

Lázár Boglárka, Ollári Lili, Batta Barbara, Kiss Szabolcs (2018) A gyermekkori befolyásolhatóságot befolyásoló tényezők. Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, Emlékezeti befolyásolhatóság Szimpózium, Budapest.

Batta, B. ; Berta, J. ; Kiss, Sz. ; Boros, J. (2017)The role of joint attention and source monitoring in decreasing suggestibility p. - (2017) BCCCD17 conference, jan 5-7. Poster presentation,


Egyetemi dolgozatok:

Feke Alexandra (2020) Személyiségtényezők hatása az emlékezeti befolyásolhatóságra. MA Szakdolgozat. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest.

Batta Barbara (2019) Kognitív és személyiségfaktorok az emlékezeti befolyásolhatóságban. Doktori disszertáció, Pécs.

Zele Dorottya (2019) Emlékezeti befolyásolhatóság a bűnelkövetők körében. MA Szakdolgozat. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest.

Lefkovits Alexandra (2019) Az emlékezeti befolyásolhatóság és a kreativitás kapcsolata óvodáskorú gyermekeknél. BA Szakdolgozat, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest.

Sándor Nikolett Gabriella (2018) A szuggesztibilitás bűne. Az időskori emlékezet befolyásolhatóságának átfogó vizsgálata. MA Szakdolgozat. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest.

Fedor Zsuzsanna (2018) A kontrollhely, a szorongás és a z emlékezeti befolyásolhatóság kapcsolatának vizsgálata. BA Szakdolgozat, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest.

Sándor Tamás (2018) Az emlékezeti befolyásolhatóság vizsgálata az önértékelés függvényében, BA Szakdolgozat, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest.

Lázár Boglárka (2018) A gyermekkori befolyásolhatóságot befolyásoló tényezők. BA Szakdolgozat, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest.

Szász Miklós (2017) A végrehajtó funkciók és a személyiség kapcsolata az emlékezeti befolyásolhatóság tükrében. BA Szakdolgozat, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest.

Szirmai Eszter (2017) Az emlékezeti befolyásolhatóság és a machiavellizmus összefüggései. BA Szakdolgozat, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest.