Felvételizőknek

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Krízisintervenciós szakpszichológus

A szakirányú továbbképzés képzési területe: bölcsészettudomány képzési terület

A képzésért felelős oktatók: Dr. Sebestyén Árpád és Dr. Mészáros Noémi Zsuzsanna

A képzés célja:

A szakirányú továbbképzés célja az MA és MSc pszichológiai végzettségű szakemberek felkészítése arra, hogy a munkájuk során adódó pszichés krízishelyzeteket felismerve szakmai tudáson alapuló, célzott és tudatosan megtervezett prevencióban és szükség esetén intervencióban tudjanak részt venni. A képzés során tehát a hallgatók olyan pszichológiai krízisintervenciós ismereteket sajátítanak el, amelyek lehetővé teszik számukra a megszerzett elméleti tudás gyakorlati alkalmazását önálló munkavégzés keretében. Sürgősségi helyzet és krízis bárhol előfordulhat függetlenül attól, hogy egészségügyi, oktatási intézményben vagy bármilyen egyéb szervezeti közegben, közösségben tevékenykedik a szakember, nem beszélve pl. a veszteségek, frusztrációk, lelki sérülések okozta egyéni pszichés krízisekről. Ennek megfelelően az azonnal hasznosítható, minél szélesebb körű tudás, krízispszichológiai, azon belül sürgősségi pszichológiai, valamint az áldozattá válás támogatásához köthető pszichológiai ismeretek, és az ezeken alapuló magabiztos, a legújabb prevenciós-intervenciós-reintegrációs/rehabilitációs-utógondozás fókuszú hozzáállást közvetítő szakmai alapú szemléletre és hozzáértés megszerzésére kiemelt figyelem helyeződik. Ehhez szorosan kapcsolódva, lényeges szempont a diagnosztikai, módszertani eszköztár szélesítése, gyakorlati tapasztalatok megszerzése, ezáltal biztosítva, hogy a krízisintervenciós szakpszichológus felkészülten tudjon sürgősségi beavatkozást, folyamatos szakmai munkát végezni.

A felvétel feltétele:

- pszichológia mesterképzési szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél, vagy

- pszichológia alapképzési szakon szerzett oklevél és arra épülően szerzett egészségpszichológia mesterképzési szakon szerzett oklevél

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Tanterv

Jelentkezési határidő: 2024. július 22.

A képzés kezdete: 2024. szeptember 27.

A képzés díja: 300.000.- Ft /félév

A képzés időtartama: 4 félév, az első félévben 6 alkalommal pénteken és szombaton

A képzés helyszíne: Budapest, PPKE, a gyakorlati munka más helyszínen is végezhető

A képzés maximális létszáma: 30 fő

 

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon (az aktuális jelentkezési lap várhatóan májustól lesz elérhető)

 - Kitöltött jelentkezési lap

– 9000 Ft jelentkezési díj befizetését igazoló szelvény másolata (számlaszám: OTP 11707024-20433873)

A befizetés közleményében kérjük feltüntetni a jelentkező nevét és a választott képzést!

– Diplomamásolat (angol nyelven is, ha van)

A fenti dokumentumokat a pályázati időszak alatt a szakiranyu@btk.ppke.hu e-mail címre küldjék meg! A tárgyban kérjük megjelölni a jelentkező nevét és a választott képzést! Dokumentumok nélkül a jelentkezés érvénytelen!

A képzésben végzett munka értékelése:

A szakképzés tárgyai esetében tárgyfelelősi, oktatói hatáskörben megszabott ellenőrzés, tudásfelmérés történik, mint pl. beadandó dolgozat vagy prezentáció, órai munkateljesítmény értékelése, szóbeli/írásbeli számonkérés stb.

A szakképzés teljesítésének feltétele a tárgyakra megszerzett aláírások és érdemjegyek megléte, a gyakorlatok teljesítése, két gyakorlati eset feldolgozása, szakdolgozat megírása (kutatás, gyakorlati-tudományos munka vagy elméleti összegzés) és megvédése, illetve záróvizsga teljesítése.

 

 

További információ:

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni!

A gyakorlatok elvégzésének intézményi helyszínét a hallgatónak kell megszerveznie és biztosítania, de a szakfelelős segít a lehetőségek feltérképezésében.

szakiranyu@btk.ppke.hu

 Hallgatói információk →