Szaktájékoztató

Az immár Budapesten működő tanszék alapítói, okulva a másutt szerzett korábbi tapasztalatokból, két hagyománnyal szakítottak a kilencvenes években. Jó okuk volt erre, mert világtörténelmi jelentőségű események zajlottak Lengyelországban, a szemük előtt, világra szóló sikereket ért el a lengyel kultúra odahaza és emigrációban is, ez pedig arra ösztönözte őket, hogy kilépjenek a nemzetiségi szlavisztika közegéből.

Mivel a magyarországi lengyel kisebbségnek nincs néprajzi érdekességként megőrzendő kultúrája – ugyanúgy beilleszkedik a társadalomba, mint az izlandi vagy az uruguayi lengyel kisebbség –, az egyetemes értékké vált lengyel szellemi teljesítményeket helyezzük előtérbe, ezeket pedig nem szláv, hanem közép-európai és visegrádi kontextusban tárgyaljuk.


Ugyanígy elvetjük a nyelvészet és az irodalomtörténet kizárólagosságára épülő XIX. századi filológiát, nagyobb figyelmet fordítunk a történelemre és a kultúra különböző területeire. Mivel a diákjainknak nem csak az elitépzésre van igényük, két modellt kínálunk nekik: a szellemi és az üzleti változatot (bár mindenki ugyanazokat a tárgyakat tanulja, azt már mindenki maga dönti el, hogy mire fordít több energiát).

Aki a szellemi utat választja, annak öt éve van arra, hogy megtalálja az érdeklődésének megfelelő tudományterületet. Ezután a kari doktori iskolában folytathatja a tanulmányait, ösztöndíjra is pályázhat. Aki az üzleti szférában keresi a helyét, megismerheti a magyar és a lengyel munkaerőpiac kínálatát. Mivel az utóbbi években igen kevesen végeztek, ajánlatokban nincs hiány. Jó két évtizedes tapasztalatok alapján kijelenthetjük, hogy a diploma átvétele után kínálkozó lehetőségek arányban állnak a tanulmányok során befektetett munkával.

 

Tanszékvezető:

Pálfalvi Lajos
E-mail: szlavisztika@btk.ppke.hu

 

Titkárság:
Danubianum 113.
Váradi Gabriella
varadi.gabriella@btk.ppke.hu

 

Postacím:
1088 Budapest
Mikszáth Kálmán tér 1.