A népszerű médiatartalmak jelentős hatást gyakorolnak preferenciáinkra, attitűdjeinkre és viselkedésünkre. Az internet és a közösségi média az elmúlt évtizedek során nemcsak médiahasználati szokásaink terén hozott változást, hanem kommunikációnkat és személyközi kapcsolatainkat is átformálta: a sztárok elérhető közelségbe kerültek, a sokszereplős online játékok közösséget teremtettek, míg a kockázatos internetes kihívások és a cyberbullying felhívta figyelmünket a virtuális világ veszélyeire. Napjainkban már kiemelt érdeklődés övezi ezeket a jelenségeket a nemzetközi szakirodalomban.

A kutatócsoport célja empirikus kutatások révén hozzájárulni a nemzetközi és hazai médiapszichológiai tudásbázis bővítéséhez. Tevékenységünk olyan újszerű témák köré szerveződik, mint a videojáték- és közösségioldal-használat, sorozatnézés, cyberbullying és a sztárok iránti rajongás. Vizsgálataink a popkultúra szélesebb körébe tartozó médiatartalmak befogadásával kapcsolatos kompulzív viselkedésekre és más pszichológiai tényezőkre (pl. függőségre utaló tünetek, szubjektív jóllét) irányulnak.

Kutatócsoportunk együttműködik a Gazdasági Versenyhivatallal, az International Consortium for Maladaptive Daydreaming Research kutatócsapatával és a GameStar Magazinnal.

A kutatócsoport bárki számára nyitott, akinek felkeltették az érdeklődését a felsorolt kutatási területek. Csatlakozni lehet folyamatban lévő kutatásokhoz, és segíthetünk egyéni ötletek megvalósításában is az év bármely szakaszában.

Érdeklődés, jelentkezés a kutatócsoportba: zsila.agnes@btk.ppke.hu

A kutatócsoport vezetője: Zsila Ágnes, PhD

A kutatócsoport tagjai: Reza Shabahang, Bányai Fanni, Afangide-Késmárki Lili Krisztina, Imre Dóra, Horváth Rita, Heizer Hanna, Gömbicz Kata, Sümegi Janka, Törő Tamara, Góczon Petra, Posta Laura, Markó Zsófia, Fónyad Emese, Tóth Laura, Motyovszki Miklós

Publikációink

Zsila, Á., Shabahang, R., Aruguete, M.S., Orosz, G. (2022). Toxic behaviors in online multiplayer games: Prevalence, perception, risk factors of victimization, and psychological consequences. Aggressive Behavior. https://doi.org/10.1002/ab.22023 

Buvár, Á., Szilágyi, S.F., Balogh, E., Zsila, Á. (2022). COVID-19 messages in sponsored social media posts: The positive impact of influencer-brand fit and prior parasocial interaction. PLoS ONE, 17(10): e0276143. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0276143 

Shabahang, R., Shim, H., Aruguete, M. S., Zsila, Á. (2022). Oversharing on Social Media: Anxiety, Attention-Seeking, and Social Media Addiction Predict the Breadth and Depth of Sharing. Psychological Reports, 1–18. https://doi.org/10.1177/00332941221122861 

Shabahang, R., Aruguete M.S., Shim, H., Koushali, F.G., Zsila, Á. (2022). Desire To Be a Social Media Influencer: Desire for Fame, Materialism, Perceived Deprivation and Preference for Immediate Gratification as Potential Determinants. Media Watch. https://doi.org/10.1177/09760911221113449 

Reyes, M.E.S., Morales, B.C.C., Javier, G.E., Ng, R.A.E., Zsila, Á. (2022). Social Networking Use Across Gender: Its Association with Social Connectedness and Happiness Amidst the COVID-19 Pandemic. Journal of Technology in Behavioral Science. https://doi.org/10.1007/s41347-022-00262-6 

Mándli, K., McCutcheon, L.E., & Zsila, Á. (2022). Relationship Status and Celebrity Worship: Exploring Differences in Maladaptive Daydreaming, Engagement, and Body Appreciation across Single and Partnered Women. North American Journal of Psychology, 24(2), 235–256.

Zsila, Á., Orosz, G., McCutcheon, L.E., Demetrovics, Z. (2021). Individual differences in the association between celebrity worship and subjective well-being: The moderating role of gender and age. Frontiers in Psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.651067 

Zsila, Á., Urbán, R., Orosz, G., Demetrovics, Z. (2021). The association of animated sitcom viewing with humor styles and humor types. Humor. https://doi.org/10.1515/humor-2020-0055 

Zsila, Á., Orosz, G., McCutcheon, L.E., Demetrovics, Z. (2021). Investigating the Association Between Celebrity Worship and Heteronormative Attitudes Among Heterosexual and LGB+ Individuals. Sexuality & Culture, 25(4), 1334–1352. https://doi.org/10.1007/s12119-021-09822-z 

Zsila, Á., Orosz, G., McCutcheon, L. E., Demetrovics, Z. (2020). A lethal imitation game? Exploring links among psychoactive substance use, self-harming behaviors and celebrity worship. Addictive Behaviors Reports, 12. https://doi.org/10.1016/j.abrep.2020.100319 

Zsila, Á., Demetrovics, Z. (2020). A sztárok iránti rajongás pszichológiája – áttekintő tanulmány. Psychiatria Hungarica, 35(3), 322–336.

Zsila, Á., Orosz, G., Demetrovics, Z., Urbán, R. (2020). Motives for viewing animated sitcoms and their associations with humor styles, positivity, and self-criticism in a sample of Hungarian viewers. PLoS ONE, 15(3), e0230474. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230474 

Zsila, Á., Urbán, R., McCutcheon, L. E., Demetrovics, Z. (2020). A new avenue to reach out for the stars: The association of celebrity worship with problematic and nonproblematic social media use. Psychology of Popular Media. https://doi.org/10.1037/ppm0000275 

McCutcheon, L.E., Zsila, Á. & Demetrovics, Z. (2021). Celebrity worship and cognitive skills revisited: applying Cattell's two-factor theory of intelligence in a cross-sectional study. BMC Psychology, 9, 174. https://doi.org/10.1186/s40359-021-00679-3 

Huynh, H.P., Zsila, Á., Martinez-Berman, L. (2021). Psychosocial predictors of intention to vaccinate against the coronavirus (COVID-19). Behavioral Medicine. https://doi.org/10.1080/08964289.2021.1990006 

McCutcheon, L.E., Reyes, M.E.S., Zsila, Á. & Huynh, H.P. (2021). Is Loneliness Associated with Celebrity Attraction in LGBT+ Persons? Journal of Homosexuality. https://doi.org/10.1080/00918369.2021.1940014 

Zsila, Á. & Orosz, G. (2021). Impulzív viselkedés skála – rövid változat (Impulsive Behavior Scale – short form, SUPPS-P). In Horváth, Z., Urbán, R., Kökönyei, G., Demetrovics, Z. (Eds.): Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban (pp. 8–12). Medicina: Budapest.


Konferencia-előadásaink

Zsila, Á., Orosz, G. (2022). A Twitch egészséges és addiktív használata. A Magyar Pszichiátriai Társaság XXV. Vándorgyűlése, 29 Sept - 2 Oct, 2022.

Zsila, Á., Shabahang, R., Aruguete M. S., Bőthe, B., Demetrovics, Z., Orosz, G. (2022). Progress not Perfection: Parental Criticism as a Risk Factor for Internet Gaming Disorder. Proceedings of IIARP International Conference on Economics, Business, Tourism & Social Sciences. 15 May, 2022, Kuala Lumpur, Malaysia (Online). p. 10–11. https://doi.org/10.5281/zenodo.6942233 

Zsila, Á., Orosz, G., McCutcheon, L.E., Demetrovics, Z. (2021). Az imitációs effektus: A sztárok iránti rajongás kapcsolata a pszichoaktívszer-használattal és az önsértő viselkedésekkel. A Magyar Pszichiátriai Társaság XXIV. Vándorgyűlése, 9-12 June, 2021, online.