Közvetlen célunk elérésének éves munkaterve
Kezdet: 2022. 12.01. 

A PPKE BTK VJTK Prevenciós Pedagógiai Műhely éves munkaterve

Időbeosztás

PPKE BTK VJTK

2022.09.01.

Tárgyalás, feladjánlás, befogadási kérelem átadása

10.01.

Szerződéstervezet

11.01.

Szerződések átadása, honlap létrehozása

01. A PPM éves munkaterve

12.01.

02.Történeti tudás

 

0.3. Szakdolgozati Erasmus témák1 javaslata hallgatóknak

2023.01.01.

04. Témák és tevékenységek

02.01.

05. Személyek és professziók

03.01.

06. Intézmények feladata

04.01.

07. Képzések tartalma

05.01.

08. Képzések tartalma

06.01.

09. Képzések tartalma

07.01.

10. Képzések tartalma

08.01.

11. Képzések összesítése

09.01.

12. Sajátosságunk

10.01.

13. Javaslat a tanárképző kar és a dékáni hivatal számára

* Jelentés az elvégzett munkáról, javaslat a fejlesztés következő fázisára, a közvetett cél elérésére

11.01.

14. Képzési terv, diszciplína bevezetése a tanárképzésbe, akkreditálás

12.01.

15. Erasmus témák kiírása hallgatóknak szakdolgozatra

 
1Minden ERASMUS téma előzetesen engedélyeztetésre kerül. Engedélyeztetésre benyújtjuk a BTK dékánhelyettesének.
 

02. 
Történeti tudás

A szituatív felelősség és tudatosság helye

a) felhasznált tudásunkban,
b) a preventív kritériumok és
c) a történeti tudás szempontjából.

a)A prevencióhoz felhasznált tudás lehet: 1.történeti, 2.gyakorlati, 3.reflexív, 4. meta-tartalom, melyet adott szituáció kezelése érdekében adottságai és képessége szerint mindenki felelős elsajátítani és tudatosan felhasználni. A ’tagolt rész’ jele megfelel annak az önkényes tagolásnak, melyet a munkafolyamat végső koordinálásához fogunk felhasználni.

Ssz.

Tagolt rész neve és jele

A tudástartalom típusának felhasználása

Szituatív preventív

felelősség megjelenése

Jog

Időbeli tartományok

integrációs folyamatok

[10.01.1-26.]

↕↔

integrációs térben

vertikális és horizontális hatásokhoz

↑↔

magasabb integrációs szintre emeléshez és horizontális hatásokhoz

↓↔

praxisokban alacsonyabb szintre kiterjedő és horizontális hatásokhoz

↑↕↔↓

az integrációs folyamatok jogi háttere: [08.04.15.]

1.

tudástípus

[02.06.01.]

történeti tudás

nevelésfelfogások,

irányzatok, elméletek, ideológiák

hagyomány, tárak, adatbázisok létrehozásának, használatának jogossága

Távolabbi múltból jelenig

2.

tudástípus

[02.06.02.]

gyakorlati tudás

módszerek, eszközök, formák

tudatos felhasználása

szokás,

törvény, rendelet, szabály, gyakorlás, rutin engedélyezése

Jelenidőre vonatkozóan

3.

tudástípus

[02.06.03.]

reflexív tudás

gyakorlatot követő eredmények összesítése

emlékezés, felidézés, elemzés, tudatosítás elfogadása elegendő alapként

Jelenből az eseményig visszatekintve

4.

tudástípus

[02.06.04.]

meta-tudástartalmak

PIAGET, Jean, JUNG, Carl, G.,

FREUD, Anna

COHN, Ruth Ch. stb

megbízható, hiteles alapra hivatkozás felhasználásának jogossága

Keletkezésétől érvényességi időtartama végéig

 

b) A prevenciótörténetet a preventív kritériumok (1.kommunikáció, 2.kölcsönösség, 3.késlekedés nélküliség, 4.hitelesség, 5. képességek rendelkezésre állása) szempontjából idézzük fel. A kritériumoknak megfelelés adottságokhoz, képességekhez köthető.Adott szituációban a személy tudatos tevékenységére van szükség kompetenciája szerint.

Ssz.

Tagolt rész jele

A tudástartalom felhasználása az integrációban

↕↔

 

Szituatív preventív

felelősség a történelem

folyamán az integráció szempontjából

↑↔

 

Jog

az integráció szempontjából ↔↓

 

Időbeli tartományok

az integráció szempontjából ↑↕↔↓

 

1.

[08.10.01.]

1.kommunikáció

információk, személyes faktorok, társadalmi környezet figyelembevétele

technikai rendszerek, személyiségi jogok, médiafolyamatok tudatos

szabályozása

a vonatkoztatási keretek érvényességének időtartamában

2.

[08.10.02.]

2.kölcsönösség

eredetfüggetlen tranzaktív kezdeményezések az emberi méltóságnak megfelelően

lehetővé tétele, engedélyezése, biztosítása

a tranzakciók időtartamában

3.

[08.10.03.]

3.késlekedés nélküliség

a személyek pozíciója szerint ITT és MOST

a lehetőségek, a felelősségek és a kötelességek szabályozása

a preventív hatásgyakorlás szükségességének tudatosításakor

4.

[08.10.04.]

4.hitelesség

kompetenciák szerint,

aktuálisan korszerűség, érvényesség

tudatos működési feltételek meghatározása

a civilizáció jelen idejében

5.

[08.10.05.]

5.képességek rendelkezésre állása

felkészültség, fenntartható törekvés

tartalékolás, készletezés, felhasználás tudatos szabályozása

a felmerülő oknak megfelelő hatásgyakorlás idejében

 

c) A történeti tudás jelentősége a tapasztalatok, az előrelátás és a belátás szempontjából vázlatos leírásban.

Ssz.

Tagolt rész jele

A tudástartalom felhasználása az integrációban

↕↔

 

Szituatív preventív

felelősség a történelem

folyamán

az integrációban

↑↔

Jog

az integráció szempontjából ↔↓

 

Időbeli tartományok

az integráció szempontjából ↑↕↔↓

 

1.

[08.]

tapasztalat

a tapasztalat értelmezése a filozófiára, gondolkodásra, emberre, természetre, emberi alkotásokra vonatkozóan pl. jelértelmezés és ítéletalkotás megalapozása

hivatkozik rá, tudatos hozzáférést tesz lehetővé, szabályozza megszerzése lehetőségét

kezdetétől belátható keretekig

2.

[08.]

előrelátás

az előrelátás értelmezése a közeli folyamatokra, távolabbi események változására vonatkozóan

pl. következtetés és extrapoláció eseteiben

megalapozott következtetések tudatos elfogadásának lehetővé tétele vagy kizárása

a folyamat még figyelemmel kísérhető időtartamáig

3.

[08.]

belátás

a belátás értelmezése az esemény bekövetkezésére vagy feltételezésére

vonatkozóan

pl. LONERGAN, Bernard

tudatosított személyes garanciák és jóhiszeműség szerint

adott esetben

 

Adott szituációban a hatásgyakorló törekvések oka változatos lehet, melyeket a beavatkozás fő jellemzői [08.08.(1-7.)] szerint tudunk csoportosítani: 1.feladatok ellátása, 2.problémák megoldása, 3.kérések teljesítése, 4.kérdések megválaszolása, 5.új tapasztalatokhoz, 6.új információkhoz, 7.új élményekhez juttatás. Mindegyik csoportban feltérképezhetjük a teendők kataszterét és adott szituációban tudásunkat felhasználva, a kritériumoknak megfelelve felelősségünk szerint, kompetenciánk alapján tudatosan cselekedve céljainkhoz közelebb kerülhetünk.


03. Szakdolgozati Erasmus témák javaslata hallgatóknak 

A pápai enciklikák és ERASMUS 

Preventív szempontból javasoljuk hallgatók számára különösen a szakdolgozati témák megválasztásához – a következő témáknak részben vagy egészben való kidolgozását. Bármely felsőoktatási területről várjuk hallgatók jelentkezését két témakörben: 

1. 'Egyház és világ' témában XXIII. János pápa enciklikái alapján: A keresztény ember felelőssége és tudatos tevékenysége. Ehhez Rotterdami ERASMUS műveiből javasolt keresni csatlakozó pontokat (pl. ’A valódi teológia útja’, Erasmus: ’Bevezetés az Újszövetség-fordításhoz’, ’Magyarázat a 38.zsoltárhoz’, ’Szent Hiláriusz-kiadás előszava’, ’Levél Schlechtához’, ’A szabad akaratról’, ’Levél Volziushoz és Botzheimhez’). - Az egyházban megvalósult szinodális kommunikáció is felhasználható.
2. Az 'Értelem korlátai' témában a "Pacem in terris" enciklika alapján Erasmustól ’A balgaság dícsérete', ’Az epikureus párbeszéde’, ’A szabad akaratról’, ’Levél V.Károly császárhoz’, ’A béke panasza’, ’Bevezetés az Újszövetség-fordításhoz’, ’A tanulmányok módszere’ című Erasmus szövegek bármelyikének felhasználásával. - Az egyházban megvalósult szinodális kommunikáció is felhasználható.

A tanulmányok beküldésének címe:czakokal@gmail.com és határideje: 2023.szept.30.

A felhasználható műveket a felsorolt címek szerint lehet megtalálni a könyvtárakban vagy a MEK (Magyar Elektronikus Könyvtárban). – Az elkészült műveket a PPKE – PPM elektronikus kiadványaként publikáljuk.

 

04. TÉMÁK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

A.Témák

Jelek, szavak, fogalmak, jelentések, értelmezések, leírások, kifejtések, szituációk, történetek vesznek körül bennünket, melyek jórésze írott, leképezett, megfeleltetett formákban, művészi alkotásokban, könyvekben halmozódnak, virtuális terekben rögzülnek, hagyományokban öltenek formát. A megelőzéssel kapcsolt tartalmak a megragadott jelentések építőköveiből épülnek, a közöttük lévő viszonyok alapján öltenek valamilyen formát. A valóságról való mondanivalónk közlésének eszközét látjuk abban, hogy az érvényes jelentéseket használjuk kommunikációnkban. Sokféle szótár létezik. A szavak útvesztőjétől az emberi értelem képes eljutni a valóságról való gondolkozásig. A bölcs ember a szavak birodalmában egyfajta ’homo economicus’, erőforrásaival gazdálkodó lényként akkor nem veszíti el értelmezési távlatait, ha a tárgyalható tudástartalmat tagolja és a valóság szituációiban, történéseiben szükséges felelős tevékenységéhez felhasználja. A mondanivaló egységeit számjellel (#, hash) megjelöljük. Ha a tárgyszavakat jól választjuk meg, megkönnyítjük a kulcsszavak szerinti kutatásokat és a hatékonyabb működést. Képességeink alapján a részvétel, szituáció alapján a kötelezettség, kompetenciánk alapján a felelősségvállalás, figyelmünk alapján a tudatosítás vonatkozásában tudjuk mérlegelni teendőinket. A hatásgyakorlás a valóságos eseményekben hoz változást.

A tagolás esetünkben, a preventív tartalmak tagolására vonatkozik. A felelős és tudatos hatásgyakorlás érdekében a valóság 11 modulját, benne azok blokkjait és elemeit jelöljük meg. Adott szituációban, folyamatban felhasználható tartalmak kulcsszavait megjelöljük a szakmai kommunikáció megkönnyítésére. Nyitott a blokkok és elemek tára, a valóság által újként felveendő új blokk és egység felvehető a teljes tartalomba. – A felvett modulok, blokkok és elemek mindegyike elé #jelet teszünk. A kutatások, leírások, elemzések, tanulmányok számára az alább bemutatott tudástartalom minden modulja, blokkja, eleme elé #jel tartozik. Ha valaki írásos anyagot készít, akkor a tárgyszavat témabesorolásként, főcímként és a kifejtésben felhasznált további tartalmakat kulcsszavakként a már kialakult táblázatból vegye, vagy ha szükséges, vezessen be új tárgyszavat, a blokkok és elemek eddigi csoportjához.

A preventív hatásgyakorláshoz tartozó tartalmak moduljait, blokkjait, elemeit a következő táblázat tartalmazza:

Ssz

Modul

Blokk

Elem

01.

Jel – információ

01.01. analógia

01.01.01.

analóg

01.01.02.

nem analóg

01.02. adatok alapja

01.02.01.

folytonos jel

01.02.02.

diszkrét idejű jel

01.02.03.

kvantált jel

01.02.04.

digitális jel

01.03. tulajdonságai

01.03.01.

numerikus

01.03.02.

szintaktikus

01.03.03.

szemantikus

01.03.04.

pragmatikus

01.03.05.

apobetikus

01.04. ideáltípusai

01.03.01.

közös

01.03.02.

kötött

01.03.03.

teljes

01.03.04.

nemteljes

01.03.05.

tökéletes

01.03.06.

nemtökéletes

01.03.07.

szimmetrikus

01.03.08.

nemszimmetrikus

01.03.09.

determinisztikus

01.03.10.

sztochasztikus

01.05. sztochasztikus

01.05.01.

stacionárius – ergodikus

01.05.02.

nemstacionárius

01.06. észlelés

01.06.01.

érzékszervekkel közvetlenül

01.06.02.

eszközökkel közvetetten

02.

Értelmezés

02.01. mennyiség

02.01.01.

számlálható

02.01.02.

nemszámlálható

02.02. paraméter

02.02.01.

megnevezett paraméter

02.03. skála

02.03.01.

megnevezett skála

02.04. minőség

02.04.01.

megnevezett minőség

02.04.02.

fogalommegosztás

02.05. adat

02.05.01.

megadott adat

02.06. a tudástartalom típusa

02.06.01.

történeti tudás

02.06.02.

gyakorlati tudás

02.06.03.

reflexív tudás

02.06.04.

meta-tudás

03.

Ítélet

03.01. helyes gondolkozás

03.01.01.

logika

03.01.02.

kritika

03.01.03.

normakristályosítás

-01.

természeti

-02.

erkölcsi

-03.

tradicionális

-04.

szokás

-05.

jog

-06.

divat

03.01.04.

diagnózis

03.01.05.

adatfeldolgozás

03.01.06.

adatfelhasználás

03.01.07.

adatok érvénytelenítése

03.01.08.

nem adatolt jelenségek kezelése

04.

Attitűd

04.01. elmozdulások iránya

04.01.01.

önkontroll, ellenőrzés

04.01.02.

visszahúzódás, elszigetelődés

04.01.03.

hiányos mentális egészség

04.01.04.

féktelenség, határok átlépése

04.01.05.

spontaneitás

04.01.06.

önaktualizálás, részvétel

04.01.07.

teljes mentális egészség

04.01.08.

alkalmazkodás, határok megtartása

04.02. más szempontok

04.02.01.

pl. tartalmak, intenzitás, adottságok

05.

Döntés

05.01. komponensei

05.01.01.

szükséglet

05.01.02.

részben tudatosítható

ösztön

vágy

érzelem

05.01.03

igény

05.01.04

attitűd

05.01.05

érdek

05.01.06

kapcsolat

05.01.07.

érték

05.01.08.

motiváció

-01.

kívánatosság

-02.

akadályok

-03.

értékesség

05.01.09.

tudatosság, indoklás

05.01.10.

célok

05.01.11.

akciók

05.01.12.

hálózat

05.02. formája

05.02.01

egyéni

05.02.02.

közösségi

05.03. érvényesítése

05.03.01.

szándék megfogalmazása

05.03.02.

megvitatása

05.03.03.

tervek, pályázatok

06.

Életciklus

06.01. a személy folyamatainak iránya

06.01.01.

orientációk

06.01.02.

evolutív – kibontakozó

06.01.03.

devolutív – nem kibontakozó

06.02. egyéni jellemzők

06.02.01.

neuroticitás

06.02.02.

extraverzió

06.02.03.

nyitottság

06.02.04.

együttműködés

06.02.05.

lelkiismeretesség

06.03. életmód

06.03.01.

táplálkozás

06.03.02.

mozgás

06.03.03.

közösségi kapcsolatok

07. az emberi természet

06.04.01.

szabad döntés

06.04.02.

értelmesség

 

06.04.03.

lelkiismeretesség

07.

Szituációk

07.01. életkorok

07.01.01.

magzat

magzat

07.01.02.

gyermek

-01.

csecsemő

-02.

bölcsődés

-03.

óvodás

-04.

kisgyermek

-05.

serdülő

07.01.03.

fiatal

-01.

ifjú

-02.

fiatal felnőtt

07.01.04.

felnőtt

-01.

korai felnőttkor

-02.

középső felnőttkor

-03.

késő felnőttkor

07.02. generációk

07.02.01.

együttese

07.02.02.

kijelölt generáció

07.02.03.

generációk kapcsolata

07.03. mikroszituáció

07.03.01.

folyamatai

07.03.02.

szereplői

07.03.03.

kontextusa

07.03.04.

időtartama

07.03.05.

helyünk a világban

08.

Hatásrendszer

08.01. kommunikáció

08.01.01.

eredményorientált

08.01.02.

megértésorientált

08.02. tranzakciók

08.02.01.

szinten belüli

08.02.02.

szintek közötti

08.02.03.

rendszerbeli funkciója CRM, (K,F,I)

08.03. akciók

08.03.01.

rokonszenv kinyilvánítása

08.03.02.

ellenszenv kinyilvánítása

08.03.03.

együttműködés

08.03.04.

versengés

08.03.05.

adás

08.03.06.

elvétel

08.03.07.

segítés

08.03.08.

akadályozás

08.03.09.

könnyítés

08.03.10.

nehezítés

08.03.11.

szolidáris tevékenység

08.03.12.

erőszak alkalmazása

08.04. praxisok

08.04.01.

család

08.04.02.

csoportok

-01.

életkor

-02.

speciális

08.04.03.

nevelés

08.04.04.

munka

08.04.05.

népesség

08.04.06.

szociális

08.04.07.

egészségügy

08.04.08.

ipar

08.04.09.

kereskedelem

08.04.10.

gazdaság

08.04.11.

technika

08.04.12.

sport

08.04.13.

művészet

08.04.14.

tudomány

08.04.15.

jog

08.04.16.

vallás

08.04.17.

település

08.04.18.

képzés

08.05. a beavatkozás alapja

08.05.01.

alkalmatlanság

08.05.02.

betegség

08.05.03.

bizonytalanság

08.05.04.

bűn

08.05.05.

bűnösség

08.05.06.

éretlenség

08.05.07.

hamisság

08.05.08.

káosz

08.05.09.

kár

08.05.10.

kiszolgáltatottság

08.05.11.

kulturálatlanság

08.05.12.

elhagyatottság

08.05.13.

szegénység

08.05.14.

szomorúság

08.05.15.

agresszivitás

08.05.16.

megszégyenítettség

08.05.17.

békétlenség

08.05.18.

üldöztetés

08.06. a beavatkozás jellege

08.06.01.

elsődleges: mindenkire vonatkozik

08.06.02.

másodlagos: célcsoportra vonatkozik

08.06.03.

harmadlagos: egy személyre vonatk.

08.07. a beavatkozás ideje

08.07.01.

pontszerű

08.07.02.

szakaszos

08.07.03.

legkisebb változást követő

08.07.04.

állandó/folyamatos

08.08. a beavatkozások fő jellemzője

08.08.01.

feladat ellátása

08.08.02.

probléma megoldása

08.08.03.

kérés teljesítése

08.08.04.

kérdés megválaszolása

08.08.05.

új tapasztalatokhoz juttatás

08.08.06.

új információhoz juttatás

08.08.07.

élményhez juttatás

08.09. a beavatkozás kívánt eredménye

08.09.01.

egyenlő értékű elbírálás

08.09.02.

igazságos elosztás

08.09.03.

optimalizálás

08.09.04.

váltások bevezetése

08.09.05.

béke védelme

08.09.06.

fejlesztés

08.09.07.

jogérvényesítés

08.09.08.

visszaélés megszüntetése

08.09.09.

munkahelyek teremtése

08.09.10.

problémák szinergikus kezelése

08.09.11.

javak rendelkezésre bocsájtása

08.09.12.

biztonság erősítése

08.09.13.

közlekedés ésszerűsítése

08.09.14.

védelem erőszakkal szemben

08.09.15.

veszélyek elhárítása

08.09.16.

segítségnyújtás

08.09.17.

tudatosság megváltoztatása

08.09.18.

tervszerűség és eszközök biztosítása

08.09.19.

egymás jobb megismerése

08.09.20.

balesetek visszaszorítása

08.09.21.

implementáció

08.10. preventív kritériumok

08.10.01.

kommunikativitás

08.10.02.

kölcsönösség

08.10.03.

rendelkezésre állás

08.10.04.

érvényesség

08.10.05.

rendelkezésre állás

08.11. tanítás és tanulás

08.11.01.

formális, tananyaghoz kötött

08.11.02.

személyes képességhez igazodó

08.11.03.

folyamatirányítástól függő

08.11.04.

közösségi hatást érvényesítő

08.12. szocializáció

08.12.01.

identitás

08.12.02.

motiváltság

08.12.03.

hagyományok átvétele

08.12.04.

csoporthoz tartozásra törekvés

08.12.05.

csoportba való befogadottság

08.12.06.

önálló feladatvállalás a csoportban

08.12.07.

célok megválasztása

08.12.08.

legitimáció megszerzése

08.12.09.

események kompetens értelmezése

08.12.10.

hálózati hely biztosítása

08.12.11.

küzdés a populációba való fennmaradásért

08.12.12.

működés transzcendens kapcsolatban

08.13. segítés

08.13.01.

informálás

08.13.02.

orientálás

08.13.03.

folyamat figyelemmel kísérése

08.13.04.

bekapcsolódás

08.13.05.

kezdeményezés

08.13.06.

érdekérvényesítés

08.13.07.

érdekvédelem

08.13.08.

értelmes tevékenység biztosítása

08.13.09.

szubszidiáris kisegítés

08.13.10.

áldozatvállalás

08.14. mentés

08.14.01.

hátrányos megkülönböztetés megszüntetése

08.14.02.

energiahiány csökkentése

08.14.03.

éhinség csökkentése

08.14.04.

globális felmelegedés csökkentése

08.14.05.

háborúk visszaszorítása

08.14.06.

járványok csökkentése

08.14.07.

jogtalanságok csökkentése

08.14.08.

korrupció visszaszorítása

08.14.09.

környezeti pusztulás lefékezése

08.14.10.

munkanélküliség felszámolása

08.14.11.

népességrobbanás szabályozása

08.14.12.

szegénység visszaszorítása

08.14.13.

üldözések felszámolása

09.

Eseményszférák

09.01. változásterek

09.01.01.

endoszféra[1]

09.01.02.

mikroszféra

09.01.03.

mezoszféra

09.01.04.

exoszféra

09.01.05.

makroszféra

09.02. populáció

09.02.01.

totálpopuláció

-01.

kombináció

-02-

migráció

-03.

szelekció: a,b,c

-04.

hirtelen rögzülő

-05

sodródás

09.03. nagyságrendek

09.03.01.

Univerzumtól a gyenge kölcsönhatások tartományáig (1044)

10.

Integrációs szintek

10.01. tárgytól

a virtuális E-ig

10.01.01.

I. tárgy

10.01.02.

II. egyed

10.01.03.

III. család

10.01.04.

IV. csoport

10.01.05.

V. intézmény

10.01.06.

VI. község

10.01.07.

VII. körjegyzőség

10.01.08.

VIII. nagyközség

10.01.09.

IX. város

10.01.10.

X. vármegyei jogú város

10.01.11.

XI. vármegyeszékhely

10.01.12.

XII. járás

10.01.13.

XIII. vármegye és Budapest

10.01.14.

XIV. ország-régió

10.01.15.

XV. országrész

10.01.16.

XVI. ország

10.01.17.

XVII. szubrégió

10.01.18.

XVIII. régió

10.01.19.

XIX. kontinens

10.01.20.

XX. kultúra

10.01.21.

XXI. interkultúra

10.01.22.

XXII. globális

10.01.23.

XXIII. virtuális

10.01.24.

XXIV. planetáris

10.01.25.

XXV. galaktikus

10.01.26.

XXVI. kozmikus

10.02. változási folyamatok

10.02.01.

fizikai

10.02.02.

kémiai

10.02.03.

geológiai

10.02.04.

biológiai

10.02.05.

pszichológiai

10.02.06.

szociológiai

10.02.07.

spirituális

10.02.08.

nootikus

10.03. funkcióváltozások

10.03.01.

elemek méretbeli változásával

10.03.02.

elemek számbeli változásával

10.03.03.

elemek differenciálódásával

10.03.04.

kapcsolatok változásával

10.03.05.

fejlődés mértékének változásával

10.03.06.

a különbözőség elvesztésével

10.03.07.

funkció elfajulása

10.03.08.

működés megszűnése

10.03.09.

funkcionáló szervezet megszűnése

10.04 kultúra

10.04.01.

létezésre, informciókra, gondolkodásra irányuló tudományok

10.04.02.

a természetre irányuló tudományok

10.04.03.

emberre vonatkozó tudományok

10.04.04.

az ember alkotásaira irányuló tudományok

10.05. vallások

10.05.01.

politeista vallások

10.05.02.

természeti vallások

10.05.03.

az örök világtörvényvallásai

10.05.04.

a történeti, Isten-kinyilatkoztatás vallásai

10.05.05.

egyéb új mozgalmak

11.

ESEMÉNY

MINŐSÍTÉSE

11.01. minősítési szempontok

11.01.01.

ÉP, egész/ része vagy nem

I/N

11.01.02.

EGY/ része vagy nem

I/N

11.01.03.

FONTOS/ része vagy nem

I/N

11.01.04.

IGAZ / része vagy nem

px

11.01.05.

INTEGRÁLT/ része vagy nem

I/N

11.01.06.

MINŐSÉGI/ része vagy nem

I/N

11.01.07.

JÓ / része vagy nem

px

11.01.08.

SZENT / része vagy nem

I/N

11.01.09.

SZÉP/ része vagy nem

px

11.01.10.

TELJES/ része vagy nem

I/N

11.01.11.

VALÓSÁGOS/része v. nem

I/N

11.01.12.

VIRTUÁLIS/ része vagy nem

I/N


[1] Benne: milieu intérieur 

 

B. Tevékenység megalapozása, a tudás alkalmazása

A #tagolt tartalomban meg kell jelölni a kiválasztott résszel kapcsolatos tevékenység preventív célját.

A tevékenység során arra építünk, amelyet a teljes tudástartalomból rá vonatkoztatunk. Érdemes kitérni arra, hogy mi 1. a beavatkozás fő jellemzője [08.08.] 2. melyek a fő változtatási területek, 3. melyek a tudományos alapok, 4. alapvető elvek, szabályok és eljárások, 5. valamint milyen módszerek alkalmazására van lehetőség.

A hatásgyakorlás mindig adott szituációban valósul meg. A tranzakciók által transzportált tartalmak hozzák létre a célt közelítő változásokat. A negentrópikus lépcsőn való haladás útján szeretnénk a felelős és tudatos preventív tevékenységet előmozdítani. - Tudásunk gyarapodik a preventív toposzokban. Olyan adatbázist kell létrehoznunk, amelyik befogadja az új információkat és a régit felhasználhatóvá teszi. Csak az az adatbázis lesz alkalmas a preventív tevékenység számára, amelyhez a hozzáférés sokak számára lehetséges, amelyik a digitális szakadék csökkentésére alkalmas, a preventív stratégiák fejlesztésére, valamint a hálózatos működés kiépítésére hatékony eszköz az egyéni és a közösségi munkához.


 

 

 

 

05. Személyek és professziók

Identitás, képességek, szocializáció, legitimáció, kompetencia, professzionális tevékenység
együttesében gondolkozunk. A prevencióban személyek folyamatokban vesznek részt valamilyen
kontextusban adott időtartományon belül.
A személyek identitása integrációs szintek szerint megjelölhető. - A személyek képességének mértékét
az átlagtól eltérő mérték esetén szoktuk figyelembe venni. A személyes kiváló képesség és a
képességek kisebb mértékben birtoklása az 'eltérő' csoportba tartozást vonja maga után. A képzési
rendszerben a képességekhez illeszkedik a legitimáció megszerzése, a kompetenciának megfelelő
tevékenység. A képességek – norma – képzések olyan preventív területre vezetnek bennünket,
melyekkel kiemelten foglalkozunk, illetve több vonatkozásban, pl. tehetségek vagy
fogyatékosságokkal küzdők, SNI csoportba tartozók számára képzéseket indítunk. A sajátos célkitűzés
saját professzionális munkát kíván, melyre a képzési rendszer sok vonatkozásban teljesen felkészült
már jóideje, és az új lehetőségeknek megfelelően változott is. Mégis a preventív hatásgyakorlás
szempontjából folyamatosan bővülő tudásra támaszkodva változásokra kerülhet sor. Leginkább a
normaértékek szerint történő hatásgyakorlás megújítására van szükség a teljes képzési rendszerben.
Döntő a preventív képzés saját profiljának megfelelő változások érdekében más hagyományos
professziók bekapcsolódása a fenntartható prevenció megvalósításába. Több lépésben történhet meg a
kapcsolatok kialakítása. Elsőként az oktatás és az egészségügy területén meglévő professziók
preventív kapcsolatát szorgalmazzuk. A 'preventív felelősséget' az oktatásban és az egészségügyben
közös elvek, szabályok és eljárások mentén, a 'preventív tudatosságot' pedig a megszerzett
kompetenciák alapján gyakorolt tevékenységben látjuk összhangba hozhatónak.

 

06. Intézmények feladata

Történelmileg kialakult helyzetében minden intézmény saját képessége szerint vehet részt a
prevencióban. Részkompetenciák szerint minden intézményt érint felelőssége és tudatos tevékenysége
révén a prevenció. Nincs olyan intézmény a képzés rendszerében, amelyik képes volna egy
fenntartható intézményi működésnek helyet adni. Önálló intézményi keretben lehet a tudásanyag
gondozását, a képzési feladatok ellátását, a gyakorlati eredmények számon tartását, a tapasztalatok
elemzését, az adatforrások rendelkezésre bocsátását biztosítani.
A szociológiai praxisokban megvalósuló saját képzések lehetőséget kínálnak a 'preventív felelősség'
és a 'preventív tudatosság' témában való 'kooperatív preventív képzés' anyagának kidolgozására.
Ennek része a fogalmak, a preventív nyelvi kompetencia, a sokféleség kezelése, a perceptív képesség
fejlesztése, a társadalmi kommunikáció és az érvényes narratívák gondozása. Annak a közösségi
intellektuális mozgásnak a támogatása a feladata, ami a rend irányában való haladást hozza létre.
A megelőző tevékenység komplexitásának, az integrációnak a növekedése a teljes országos
rendszerben valósul meg; ez a biztonság egyik forrása. Egy felelősségi területét illetően jól
meghatározott intézmény nélkül a teljes közösség nem képes együttműködése során szinergikus hatást
kifejteni.

 

08. AZ INTEGRÁCIÓS SZINTEK BÁRMELYIKÉN VALAMELY SZITUÁCIÓBAN A SZEMÉLYES FELELŐSSÉG ÉS ANNAK TUDATOSÍTÁSA

Az önazonos feladatok felismerése a személynek és környezetének folyamataiból és viszonyaiból következik. A világ eseményeinek olvasata, értelmezése, mások olvasatával való összevetése és kommunikációja alapozza meg az önálló és a közös tevékenységet, annak szavakba foglalt közlését. – A kommunikáció során meg kell felelni a társalgás ún. maximáinak, amelyek a tartalmak egyértelmű kifejtését és mérlegelését teszik lehetővé a felek számára. – Mindenki olyan kötelezettség vállalását tartja magáénak, amelyben tennivalóját látja. A kötelezettség felismerése összetett folyamat, melyben egyéni és közösségi teendőinket azonosítjuk. – A kötelezettséggel való azonosulás eredményeként felelősségünk tartalmát felismerjük. Amennyiben figyelmünk a felelősséggel vállalt dolgokra irányul, azokat tudatosítjuk.

Az egyéni felelősség és tudatosság nem csak tárgyában, hanem mértékében, viszonyaiban is eltérő más személyekétől. A közös cselekvés lehetőségét a részben vagy egészben közös szükségletek, ösztönök, vágyak, érzelmek, érdekek, igények, attitűdök, kapcsolatok, motiváció mellett a lehetséges közös döntések és célok hozzák létre. Ennek eredményeként alakulnak meg a körök, csoportok, hálózatok, ennek mentén formálódnak a populációs változások a teljes reálpopulációban. Vannak kiemelten kezelt témák: pl. társadalmi igények, érdekkapcsolatok, gazdasági célok, rejtett és nyílt hálózatok, migráció, sodródás. Saját helyünkön a rend növelésének irányában elvégezhető feladatokat vállalhatjuk, és tudatosan cselekedhetünk. Mindez energiát igényel, amelynek nem csupán fizikai, hanem testi, lelki, szellemi arculata is van.

A legteljesebb felelősségvállalás és tudatosság annak a belátásnak az eredménye, amely az emberi energia végességére, tökéletlenségünkre, korlátozottságunkra vonatkozik, és amelyben eljutunk a transzcendens irányában megnyíló dimenzióhoz, amelyben figyelmünk a Lét Forrására irányul. Ez a Végtelenre irányuló odafordulás az a konverzió, amely az élet minden területén kapcsolódik az erkölcshöz, amelyben az ember fejlődése, korábbi állapotának meghaladása lehetővé válik a transzcendens kapcsolatban.

 

07. ÉS 09.

Az egyes normatív tudományokból az ítélet, a cselekvés szabályai, az esztétika, a logika vonatkozásában van mondanivalónk felelősségünket és tudatosságunkat illetően. Az emberre vonatkozó pozitív tudományokból, a természettudományokból, továbbá a pszichológiából és a szociológiából vehető ismeretek bővítik a felelősségünkre és tudatosságunkra vonatkozó tudásunkat. – Az emberi cselekvés erkölcsi kritériumait kutathatjuk, kutatjuk. A megelőző hatásgyakorlás kritériumait azonban magunk jelöljük meg. Ez az oka annak, hogy a preventív kritériumok teljesítését a felelősséggel és a tudatossággal összekapcsolhatjuk. Adottságaink szerint felelősek azért vagyunk, amiért tehetünk valamit, tudatosak abban lehetünk, aminek elérésére figyelni tudunk. A konkrét felelősség mindig módosul az adott állapotnak és a szituációnak megfelelően. A cselekvés akkor vezet jó eredményre, ha a létezők természetének és rendeltetésének megfelelően a rend növelése irányában eredményes. Erasmus műhelykonferenciánk tanulmányai ezt a tényt mutatják be az etika, az életvédelem, a generációk egymást támogató kapcsolataiban, a művészetben, az egyéni és közösségi otthon minőségi fejlesztésében, a művészetben, a biztonság növelésében, a vélemények alakításában, a lehetséges felismerésében és a szükséges megtételében, a média hatásgyakorlásában, az egymáshoz rendeltség útján a valóságról való beszédben, a jogos remény birtoklásában, a transzcendens kapcsolatban.

 

10. KÉPZÉSEK TARTALMA 

A fenntartható prevenció intézményének céljai: döntéselőkészítő javaslattétel a döntéshozók számára az integráció terein az információs ágak szinergikus működéséhez. A cél elérésének eszköze: összhang létrehozása az integráció folyamatában a jogi szabályozás és az egyéni/közösségi választások között. A döntéshozók döntéseinek megvalósítója a preventor. A preventor lényegénél fogva zoon politikon, azaz politikus lény, aki azért felhasználja az információkat, hogy felhasználjon mindent saját természete szerint, arra amire rendeltetett, hogy az egyéni és a közjót megvalósítsa.

Az intézmény 5 alegysége

FORRÁSOK – Adatbázis gondozása, rendelkezésre állása

TUDÁSANYAG – Tagolt tartalmak kifejtése a szakpolitikák figyelembe vételével

KÉPZÉS -Akkreditált képzési anyag átadása

FELHASZNÁLÁS -Preventív funkciók alkalmazás

TAPASZTALATOK - Korábbi és szerzett információk feldolgozása

Az intézmény kapcsolatainak alapja:

az információinak befogadása, feldolgozása, felhasználásra szolgáló kibocsátása (Az információs ágak szerint: 1. tudomány művelői, 2. jogosultságokkal ellátott professziók, 3. folyamatirányításban, kormányzásban információfelhasználók, 4.médiumok, 5.a determinisztikus jellegű folyamatokkal vagy a véletlenszerű előfordulással kapcsolatos professziók),

tagolt tartalmak fejlesztése a források alapján, a tudásanyag folyamatos fejlesztése,

a végzők lehetséges alkalmazási helyeinek bevonása a képzés rendszerébe,

 korábbi tapasztalatok, a fejlesztés és az előrelátás alapján beavatkozás és az események tudatosítása,

az új tapasztalatok feldolgozása a további tapasztalatszerzés, fejlesztés és előrelátás számára (észlelések, adatok, fogalmak, értelmezések, magyarázatok, ítéletek, attitűdök, döntések, célok, szituációk, populációk, rendszerek).

A fenntartható preventív tevékenységet intézmény garantálja a társadalomban

A 3 képzések a 4 gyakorlatban megszerzett tapasztalatokra, továbbá az egész rendszerre vonatkozó 5 elemzések eredményeire, a 1 feldolgozott adatokra, 2 a meglévő tudásanyagra épülnek.

 

11. A KÉPZÉSEK ÖSSZESÍTÉSE

A preventív eseményekkel foglalkozó intézményekben folyó munka és képzések megismerése és az intézményekkel való kapcsolattartás folyamatos tevékenység. A preventív beavatkozások taxonómiája alapján fejleszthetjük tudásanyagunkat és képzéseinket. Részletesebb kifejtés nélkül a taxonómiai tagolás a következő: 1. észlelés, 2. értelmezés, 3. részekre vonatkozó ítéletek, 4. attitűd, 5. döntések, 6.életciklus, 7. szituatív alkalmazás, 8.hatásrendszer elemzése, 9. elhelyezés az eseményszférában, 10. elhelyezés az integrációsszinteken, 11.minősítések. - A kognitív, affektív, fizikai, mentális, akarati, spirituális jellegű hatásgyakorlás gondolatban jórészt elkülöníthető, de a valóságban egyszerre érvényesül.

 

2023. december

A megelőzési tudástartalom tartalmi tagolása és a preventív diszciplínák előkészítése után 2023 decemberére elkészült a preventor professzióra képzés folyamatának terve. A terv megvitatására a PPM-ben januárban kerül sor, amelyet követően februárban mindazon döntéshozó számára átadjuk munkatervünket, akik a fenntartható preventív funkciókkal kapcsolatban meghatározzák munkánk folytatását. - A preventor professzióra képzés folyamatának tervezett felépítése a következő:

KÉPZÉS

Képzési szakasz

Kreditpontok

Tartalom

ALAPKÉPZÉS

Preventor-asszisztens képzés

12 kredit

Közös tartalom

 

MESTERKÉPZÉS

Mesterpreventor-képzés

12 kredit

Sajátos tartalom

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Folyamatos továbbképzés

szabályozás szerint

Professzionális sajátos tartalom alapján

 

2024 január: Képzésből (3.) a Gyakorlatba (4.)

KÉPZÉS első szakaszában az asszisztensek tudásanyagát kell elsajátítani. Megszerzésének online és nappali formáját a felsőoktatáshoz/tanárképzéshez ésszerű csatlakoztatni. A mesterképzés végén valamely fenntartható funkcióhoz csatolt mesterpreventor diplomát kap a végzős, aki ezt követően a tényleges gyakorlati munkára az úgynevezett hatásrendszeri képzés során nyeri el a preventor professzió gyakorlásának engedélyét adott időtartamra, amelyet kreditpontok elnyerésével folyamatosa megújíthat.

A változtatási folyamat megvalósítása érdekében a felkészítés teljes anyaga tartalmazza a változtatási folyamat információinak kezelésére, a folyamat tartalmára, irányára, tárgyára, a preventor betöltött szerepére és a tevékenység elemzésére vonatkozó elméleti és gyakorlati tudást. A megszerzett tudás a GYAKORLAT számára önálló praxisban, valamilyen közösségi szerveződésben vagy intézményi tevékenységben hasznosítható. A képzés során ún. Konzultációs-desk (3.→4.) áll a hallgatók rendelkezésére.

 

Gyakorlatból (4.) az Elemzésbe (5.)

Helyeket szoktunk megjelölni valamely professzió hasznosítása, működése, a GYAKORLAT számára. A Helyek valamilyen tevékenységre adnak lehetőséget vagy fizikai térben egy-több ponton meghatározva, vagy a virtuális térben telepítve.

A feladatok, problémák, kérdések, kérések, új információk, új tapasztalatok, új élmények helyein a létrejövő szituációk az integrációs tér bármely eleme között kialakulnak. Időben lejátszódó tranzakciók sora alkotja a változtatás folyamatát. A szociológiai praxisok (pl. képzés, egészségügy, sport) személyhez kapcsolt folyamataiban a preventor illetékességének megfelelően hatásgyakorló személy. Tevékenysége módszerhez, eszközhöz, alkalmazott formákhoz kapcsolódik. A kívánt cél elérésének folyamata ELEMZÉS tárgya. A gyakorlat során ún. GYAKORLAT csempe (4.→5.) áll a gyakorlati munkát végzők rendelkezésére.

 

Elemzésből (5.) a Forráshoz (1.)

Az ELEMZÉS magát a változtatás folyamatát elsősorban reflexív módon dolgozza fel, az érvényes tapasztalatokat ítéletek formájában megfogalmazza. Az egyes tranzakciók célszerűségét, a változtatási folyamat eredményeként kialakult mintázatot elvek, szabályok és eljárások szempontjából elemzi. A tünetek (tulajdonságok, időbeli megjelenések), az okok (uni-, multikauzaltitás) és a célok (uni-, multifinalitás) szempontjából kiszűrhető tényfelismeréseket tudatosítja a követő gyakorlati eset-, folyamat kezeléséhez.

Az elemzés a tüneti, kazuisztikai, a mal-formációkhoz tartozó, a defektológiába sorolt és a kinetológiai átrendeződés tényeit kataszterekben rendezi. A megállapítások, ítéletek tartalmát információként továbbítja a FORRÁS részegységhez. Az elemzéshez ún.: Elemzés-csempe (5.→1.) áll az elemzők rendelkezésére.

 

2024.április: Forrásoktól (1.) a Tudáshoz (2.)

Az információkat kezelő FORRÁS részegység az események és az objektivált valóság mennyiségi és a minőségi jellemzők szerinti kezelője. Foglalkozik a fenntartható rendszer Elemző részegységéből és a külső rendszerekből megkapott információkkal és adatokkal. A gyakorlati működés számára külön jelöléssel kezeli az információtípusok szerint elkülöníthető elemeket. Nyílt és zárt forráskódú anyagot tárol, szelektál, feldolgoz és eredményeit a Tudástár számára továbbadja.

A TUDÁS részegység azokkal a tartalmakkal dolgozik, amelyek hitelesek, érvényesek és feldolgozás után a céloknak megfelelően rendezhetőek, illetve alkalmazhatóak a tudásátadás folyamatában. Az adatok és forrás-információk eléréshez ún. FORRÁS-csempe (1.→2.) áll a felhasználók rendelkezésére.

 

2024.május

Tudástól (2.) a Képzésig (3.)

A tagolt tudásanyag nyílt, rugalmas rendszert alkot, ami az elemek szelektálását, új tartalmak felvételét lehetővő teszi. A TUDÁS részegység a képzési célnak megfelelően folyamatosan rendezhető és fejleszthető. A professzionalitás kialakítására irányul, ezért a változtatás folyamatának faktorai és időtényezője, valamint a változtatási folyamat eredményei szerint tartalmazza a tudásanyagot.

A tudásanyag KÉPZÉS általi hasznosítása a képzők bevonását igényli, ami a korszerűség követelményét is tartalmazza. Az Egyetem, mint HR forrásintézmény adja azt a hátteret, amely szerint a fenntartható működés megvalósítható hosszabb időtávlatban is a releváns szükségletek, érdekek, célok elérésére. A tevékenység intézményi háttere a garanciája az innováció hasznosulásának, a társadalmi hatékonyságnak. A tudástartalom használatához ún. Tudás-csempe (2.→3.) áll a felhasználók rendelkezésére.

 

2024.június

Képzésből (3.) a Gyakorlatba (4.)

KÉPZÉS első szakaszában az asszisztensek tudásanyagát kell elsajátítani. A mesterképzés végén mesterpreventor diplomát kap a végzős, aki ezt követően a hatásrendszeri képzés során nyeri el a professzionális preventor tevékenység engedélyét adott időtartamra, amelyet kreditpontok elnyerésével folyamatosan megújíthat.

A változtatási folyamat megvalósítása érdekében a felkészítés teljes anyaga tartalmazza a változtatási folyamat információinak kezelésére, a folyamat tartalmára, irányára, tárgyára, a preventor betöltött szerepére és a tevékenység elemzésére vonatkozó elméleti és gyakorlati tudást. A megszerzett tudás a GYAKORLAT számára önálló praxisban, valamilyen közösségi szerveződésben vagy intézményi tevékenységben hasznosítható. A képzés során ún. Konzultáció-csempe (3.→4.) áll a hallgatók rendelkezésére.

 

2024.július

Gyakorlatból (4.) az Elemzésbe (5.)

Helyeket szoktunk megjelölni valamely professzió hasznosítása, működése, a GYAKORLAT számára. A helyek valamilyen tevékenységre adnak lehetőséget vagy fizikai térben egy-több ponton meghatározva, vagy a virtuális térben telepítve.

A feladatok, problémák, kérdések, kérések, új információk, új tapasztalatok, új élmények helyein a létrejövő szituációk az integrációs tér bármely eleme között kialakulnak. Időben lejátszódó tranzakciók sora alkotja a változtatás folyamatát. A szociológiai praxisok (pl. képzés, egészségügy, sport) személyhez kapcsolt folyamataiban a preventor illetékességének megfelelően hatásgyakorló személy. Tevékenysége módszerhez, eszközhöz, alkalmazott formákhoz kapcsolódik. A kívánt cél elérésének folyamata ELEMZÉS tárgya. A gyakorlat során ún. Gyakorlat-csempe (4.→5.) áll a gyakorlati munkát végzők rendelkezésére.

 

2024.augusztus

Elemzésből (5.) a Forráshoz (1.)

Az ELEMZÉS magát a változtatás folyamatát elsősorban reflexív módon dolgozza fel, az érvényes tapasztalatokat ítéletek formájában megfogalmazza. Az egyes tranzakciók célszerűségét, a változtatási folyamat eredményeként kialakult mintázatot elvek, szabályok és eljárások szempontjából elemzi. A tünetek (tulajdonságok, időbeli megjelenések), az okok (uni-, multikauzaltitás) és a célok (uni-, multifinalitás) szempontjából kiszűrhető tényfelismeréseket tudatosítja a követő gyakorlati eset-, folyamat kezeléséhez.

Az elemzés a tüneti, kazuisztikai példákat, a mal-formációkat, deformációkat, a defektológiába sorolt és a kinetológiai átrendeződés tényeit kataszterekben tartja számon. A megállapítások, ítéletek tartalmát információként továbbítja a FORRÁS-részegységhez. Az elemzéshez ún.: Elemzés-csempe (5.→1.) áll az elemzők rendelkezésére.