A magyar és a nemzetközi tudományosságban az 1990-es évek óta egyre nagyobb jelentőséggel bírnak azok a cross-diszciplináris kutatások, amelyek a különféle civilizációk eredetét, kialakulásának körülményeit, belső logikáját, egymáshoz való viszonyát, vagy éppen konfliktusaik, illetve megszűnésük okait vizsgálják. A széttartó kutatási szándékok szorosabb összefogása és a profil megjelenítése érdekében a főként társadalomtudományi, kisebb részben bölcsészeti területeken, illetve azok határmezsgyéin mozgó tevékenységek formalizálása céljából a PPKE BTK egy összehasonlító civilizációtörténeti kutatócsoportot hozott létre. A kutatócsoport fő célkitűzései közé tartozik, hogy globális kontextusba helyezve, társadalomtudományi szempontból vizsgálja az európai identitást. Főbb kutatási témák: az európai és azon kívüli eszmék kapcsolatai; összehasonlító történeti szociológia; összehasonlító egyetemes jogtörténet, ezen belül kiemelten az európai és nem-európai jogrendszerek kapcsolata; összehasonlító civilizációelmélet. Kiemelt céljaink közé tartozik a Magyarországon csak szűkebb körben ismert Ibn Khaldún, Arnold Joseph Toynbee, Owald Spengler, vagy a kortárs Norbert Elias, Niall Ferguson, Rodney Stark, Jan Assmann és mások munkáinak feldolgozása.

A kutatócsoport  vezetője Dr. Botos Máté, tagjai Dr. Pintér Károly, Dr. habil. Kőszeghy Miklós, Dr. Jany János, Dr. Hidas Zoltán, Dr. Nyirkos Tamás, Dr. Zsinka László.