A PPKE BTK Régészettudományi Intézete és azon belül a Magyar Őstörténeti és Honfoglalás kori Régészeti Tanszék kifejezetten gyakorlatorientált szakmai képzés keretében biztosítja az elméleti és gyakorlati tapasztalatok megszerzését hallgatóinak, amely az eredményes szakemberképzés alapfeltétele. Ez a szakmai képzés célzott kutatási programok köré épül, melyekben hazai és nemzetközi partnerintézményeink segítségével valódi multi- és interdiszciplináris kutatás folyik, hatékonyan erősítve a PPKE BTK kutatóegyetem jellegét. A PPKE BTK projektjeként, immár 7 éve működő Orosz-Magyar Uráli Régészeti Expedíció kutatómunkája során komoly és aktív együttműködést épült ki olyan intézményekkel, mint a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoportja valamint a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének Archeogenetikai Laboratóriuma, továbbá a debreceni ATOMKI, melyek főként külföldi és hazai kutatási programjaink természettudományos és laboratóriumi hátterét biztosítják.

A PPKE BTK Régészeti Tanszékének, majd Régészettudományi Intézetének megalapítása óta megterveztük és létrehoztuk azokat a konkrét hosszú távú hazai és külföldi kutatási programokat, melyek keretében a magyar őstörténet és a honfoglalás kori régészet iránt érdeklődő hallgatóink nemzetközi érdeklődésre is számot tartó kutatási témákban a legkorszerűbb képzést kaphatják, ide sorolva a külföldi ösztöndíjak lehetőségét is. Ezek a kutatási programok valódi tartalommal töltik meg egyben a PPKE BTK Régészettudományi Intézetének oktatási programjában felvállalt korai magyar történeti specializációt is, melyben a PPKE BTK Történettudományi Intézetének korai magyar történelemmel foglalkozó kiváló történész oktatói is szerepet kapnak.

I.1. Külföldi kutatási programok

  • Orosz-Magyar Uráli Régészeti Expedíció (2013-tól)
  • Együttműködés a Moldáv Tudományos Akadémiával és együttműködési szerződés a Tiraszpoli Állami Egyetemmel
  • A Volga-Káma-Dél Urál térségében 8 orosz egyetemmel kötöttünk együttműködési szerződés, akikkel rendszeresen végzünk magyar őstörténeti ásatásokat és hallgatócserére is sor került.
  • Kazahsztánban az asztanai Régészeti Intézettel együttműködési szerződést kötöttünk
  • Ukrajnában az Ungvári Állami Egyetemmel kötöttünk együttműködési szerződést, az Ukrán Tudományos Akadémiával az együttműködés tárgyalás, illetve előkészítés alatt áll.

A magyar őstörténet nemzetközi régészeti kutatása terén hatalmas hiánypótló munkát látunk el, tekintve hogy az 1980-as évek óta hazai tudományos intézmény ilyen kutatásokkal nem foglalkozott.


I.2. Hazai kutatási programok

  • Kiemelkedő hazai tudományos partnerünk az Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoportja, mellyel az együttműködési szerződésen túl immár több közös hazai és nemzetközi ásatást végeztünk, rendkívül sikeres nemzetközi konferenciát szerveztünk és több közös tudományos monográfiát publikáltunk.
  • A Pesti síkságon és a Jászságban honfoglalás kori temetők szisztematikus kutatását (Bugyi-Felsővány, Ceglédbercel-Bognár tanya, Jászjákóhalma, Kocsér, stb.)

A honfoglalás kori régészeti hagyaték modern módszerekkel és vizsgálatokkal történő feldolgozása és bemutatása, a korábban részben feltárt vagy újonnan előkerült lelőhelyek régészeti kutatása generációkra elegendő az ilyen érdeklődésű régészet szakos hallgatóinknak. Az eddig eredmények között eredményes TDK és OTDK szerepléseket, külföldi ösztöndíjakat és fiatal régészek számára kiírt tanulmányi versenyeken való eredményes szereplést mondhatunk még magunkénak.

A témával kapcsolatos publikációs tevékenységünk immár a teljes magyar régészet elismerését kivívta. A PPKE BTK Régészettudományi Intézeten belül a magyar őstörténet és a honfoglaláskor kutatása ‒ a magyar régészeti képzésben elsőként ‒ önálló tanszék létrehozásában nyerte el méltó formáját. A tanszék oktatói és tehetséges diákjai, doktoranduszai alkotják a kutatócsoportot.

A kutatócsoport elnyerte a PPKE-BTK-KUT-23 támogatási pályázatot, amely kapcsán ide kattintva olvasható interjú a célokról, várható eredményekről.