AZ ANGOL IRODALOM TÖRTÉNETE

2021.11.27.

Az ELSŐ KÖTETet, amely a KÖZÉPKOR irodalmát mutatja be a kezdetektől a 15. század végéig, Karáth Tamás és Halácsy Katalin (ELTE) szerkesztette. Emellett Karáth Tamás közreműködő szerző is az alábbi fejezetekben:

 • Karáth Tamás: Bevezetés a középkor irodalmába
 • Karáth Tamás: Bevezetés a középangol irodalomba
 • Karáth Tamás: Vallásos tanítás, áhítat és misztika
 • Karáth Tamás: Középkori angol dráma és színház
 • Karáth Tamás: A képzelet világai


A MÁSODIK KÖTET a KORA ÚJKOR irodalmát tárgyalja az 1480-as évektől az 1640-es évekig. Közreműködő szerzőink:

 • Földváry Kinga: A Tudor-kori krónikák
 • Almási Zsolt: Bevezetés [a Próza c. részhez]. Van-e "prózairodalom" egyáltalán?
 • Almási Zsolt: Az irodalom határvidékén. Bölcseleti próza
 • Almási Zsolt: Bevezetés [az Elbeszélő fikció a románcon túl c. fejezethez]
 • Almási Zsolt: Thomas Nashe
 • Almási Zsolt: Thomas Deloney regényei
 • Tóta Péter Benedek: Thomas More heterotópiája. Más helyek, más nyelvek, más személyek
 • Földváry Kinga: Komédia és komikum az Erzsébet-korban
 • Almási Zsolt: Internet és Shakespeare-kutatás
 • Földváry Kinga: Shakespeare és a film


A HARMADIK és NEGYEDIK KÖTET az 1640-1830 KÖZÖTTI IDŐSZAKOT mutatja be. Közreműködő szerzőink:

 • Barcsák János: A régiek és újak vitája az angol klasszicizmusban
 • Barcsák János: A pásztorköltészet
 • Schandl Veronika: A dráma: szórakoztatóipar és irodalom
 • Schandl Veronika: David Garrick színháza
 • Schandl Veronika: Színház a romantika korában

Forrás: https://www.facebook.com/Kij%C3%A1rat-Kiad%C3%B3-296788703834779/ 

Események

13.
2024. júl.
BTK
Training - Reading Communities, Shaping Identities – Lire ensemble - 2023-1-PT01
Sophianum 108
25.
2024. júl.
BTK
Diplomaátadó ünnepség
Budapest, Szent István-bazilika
13.
2024. szept.
BTK
Boldog Gizella Zarándoklat
Veszprém
17.
2024. szept.
BTK
Ars Sacra – Az Intelem pillanatai – Szent István király Intelmei 21. századi képnyelven
Danubianum 3. emelet
17.
2024. szept.
BTK
Ars Sacra – "A láthatatlan Isten a moziban" - Filmtörténeti Krisztus-láttatási esetek
Sophianum, 111–112
23.
2024. szept.
BTK
Lelkigyakorlat Bakonybélen a Szent Mauríciusz Monostor vendégházában
További események
szechenyi-img-alt