A Történelemtudományi Doktori Iskola felvételi információi

A doktori program célja: további önálló kutatásra alkalmas, jól képzett kutató képzése, aki saját és szakmája  tudományos konszenzusának eredményeit képes továbbadni egyetemi oktatásban és tudományos szakintézmények (múzeumok, kutatóintézetek, minisztériumok stb.) munkájában. A programban részvevő hallgató témavezetőjével dolgozik; a doktori kurzus óráin megismeri a DI oktatóinak módszereit, a szorosan vett tudományos témáján kívüli módszereket. A disszertáció megírásához szükséges felkészülésre a képzés keretein belül 8 félév áll rendelkezésre.

A sikeres pályázathoz szükséges:

  • Legalább jó eredményű diploma (közepes eredményű diplomát a Felvételi szabályzat értelmében elfogadni nem tudunk, és kivétel méltányosságból sem adható).
  • Önéletrajz és motivációs levél
  • A felvételhez szükséges nyelvismeretről, nyelvvizsgákról szóló igazolások (előzetesen benyújtandó a Doktori Irodához)
  • Nyilatkozat a leendő témavezetőtől, nyilatkozata, hogy a doktorandusz személyét és tervezett témáját elfogadja, és elfoglaltsága alapján elfogadhatja (a doktoranduszok száma limitált egy témavezetőnél). Amennyiben ezzel kapcsolatban probléma merülne fel (a témavezető túlterhelt), kérje a Doktori Iroda és az iskolavezető segítségét!

A doktori témaválasztás: kutatómunka során készült, primer forrásokon alapuló vagy tudománytörténeti problémát feldolgozó, önállóan, tudományos eredményeket nyújtó értekező mű elkészítése. Elvárás, hogy a pályázó pályázata beadásakor tisztában legyen témája tudományos jelentőségével, határaival, valamint a téma fontosabb előzményeivel és eddigi eredményeivel a kutatásban. Ismernie kell a téma kidolgozásához szükséges eddig közölt és ezután feltárandó forrásokat és a téma kutatásában megjelent eddigi szakirodalmat, az abban felvetett kérdéseket, a kutatásban megfogalmazott véleményeket, a kutatás irányzatait. Rendelkeznie kell a források eredetiben való feldolgozásához szükséges nyelvi vagy egyéb speciális ismeretekkel és a szükséges módszertani ismeretekkel. Meg kell fogalmaznia, milyen várható eredmények fűződnek témája kidolgozásához (miért érdemes megcsinálni). Éppen ezért a pályázatnak különösen fontos része a tématerv (max. 7 oldal). Kérjük, hogy ennek kidolgozására fordítsanak fokozott gondot!

A tématervnek tartalmaznia kell:

  • A tervezett kutatás rövid leírása: a téma fontosabb előzményei a kutatásban, az eddigi eredmények; a fontosabb források; az eddig közölt és a feltárandó források; (min. 4 max. 5 oldal)
  • A téma tudományos jelentősége
  • Az alkalmazni kívánt módszerek
  • A program kivitelezhetősége a doktori tanulmányok ideje alatt; a megvalósítás évenkénti bontásban, figyelembe véve a 4. félév végi komplex vizsgát (4 év)
  • A tématerv kidolgozásához szükséges képzettség (forrásnyelvek ismerete, források és szakirodalom feldolgozásához szükséges nyelvismeret) - küszöb-követelmény. Amennyiben nem rendelkezik igazolással, helyszíni vizsgával kiváltható.
  • Várható tudományos eredmények: egy oldal. A munkához szükséges releváns bibliográfia (min. 1,5 oldal, 25 tétel, 600 szó - max. 3 oldal vagy 50 tétel vagy 1.200 szó)

Kérjük, a felvételire hozza magával megjelent publikációinak egy példányát!

Általános felvételi információk