Alapítása: 2012. (MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport, 2014–2017; 2017-2023 MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, 2023 óta HUN-REN-PPKE-PTE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport)


Vezetője
: Prof. Dr. Tusor Péter, egyetemi tanár (Történettudományi Intézet, Újkori Történeti Tanszék)


A kutatócsoport céljai, profilja:

Idézet a kutatócsoport honlapjáról

A Magyar Tudományos Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoportja mint ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport 2012 júniusában alakult meg az Egyetem 1999-ben Erdő Péter rektor által alapított Egyháztörténeti Kutatócsoportja mellett. Annak római irányú kutatásait, publikációit (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae) viszi tovább önállóan, akadémiai és egyéb pályázati források bevonásával. 2017. július 1-jétől – nevében is megjelenítve szakmai céljait, identitását –  az MTA támogatott kutatóhelyi programja keretében végzi tevékenységét.

A Fraknói Kutatócsoport vizsgálatai meghatározóan politika-, diplomácia-, művelődés- és intézménytörténeti jellegűek. Kiemelt feladata a pozitivizmus kora óta erősen elhanyagolt szisztematikus forráskiadás és feldolgozás. A kutatás elsődleges színteréül a vatikáni gyűjtemények szolgának. Ezt egészítik ki – elsődlegesen tematikus összefüggésben – a bécsi és hazai levél- és kézirattárak anyagai. A GONDOLAT KIADÓ gondozásában megjelenő kiadványai (CVH I és II; CST I és II) a tudományos profilnak megfelelően adnak teret a forrásfeltárás és történetírói munka eredményeinek (Collectanea Textuum et Studiorum), és kiemelt jelentőségénél fogva külön a vatikáni magyar kutatásoknak (Collectanea Vaticana Hungariae). A Fraknói Kutatócsoport távlati célja, hogy szakmai hátteréül szolgáljon egy önálló, tisztán tudományos jellegű római magyar történeti intézet létrehozásának és hatékony működésének. Egyetemi működésének köszönhetően kiemelt figyelmet fordít a tudományos utánpótlás nevelésére, hallgatók részvételének biztosítására tevékenysége egyes területein.


Tagjai
:

 • Dr.habil. Fedeles Tamás, Ph.D. (2005), tudományos főmunkatárs
 • Dr. Kruppa Tamás, Ph.D. (2000), tudományos főmunkatárs
 • Dr. Nemes Gábor, Ph.D. (2014), tudományos munkatárs
 • Kanász Viktor, PhD-hallgató (PTE BTK), tudományos segédmunkatárs
 • Gátas-Palotai Ágnes, munkatárs, az angol szakfordítások felelőse (2022-től GYED-en)
 • Nagy Katalin (ELKH-BTK), külső tudományos segédmunkatárs (MGyI Huncarica-osztály); a Fraknói Kcs. vatikáni rezidense
 • Rétfalvi Balázs, PhD-hallgató (PPKE BTK), gyűjteményvezető (Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár) külső tudományos segédmunkatárs; doktorjelölt
 • Szirtes Zsófia, Ph.D. (2015), tudományos munkatárs, a Bischofslexikon-projekt koordinátora
 • Sági György, PhD-hallgató (PPKE BTK), tudományos segédmunkatárs; doktorjelölt
 • Oláh Róbert, PhD-hallgató (PPKE BTK), tudományos segédmunkatárs; doktorjelölt
 • Horváth Terézia, PhD hallgató (PTE BTK) (2018–), tudományos segédmunkatárs (PPKE KAP-program) (2017–2019)
 • Porubszky Ádám, tudományos segédmunkatárs (PPKE KAP-program) (2017–2019)


A kutatócsoport elérhetőségei, online felületei:


A kutatócsoport tagjainak vonatkozó, kiemelt publikációi


A kutatócsoport rendezvényei


A kutatócsoport tagjainak vonatkozó konferencia-részvételei

A kutatócsoport elnyerte a PPKE-BTK-KUT-23 támogatási pályázatot, amely kapcsán ide kattintva olvasható interjú a célokról, várható eredményekről.