Prof. Dr. Tusor Péterrel és Dr. Kanász Viktorral beszélgettünk a HUN-REN PPKE-PTE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport nyertes pályázatáról

2024.02.22.

Jelentős támogatásban részesül a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar hét kiváló kutatócsoportjának projektje. Az örömteli alkalomhoz kapcsolódva elindítottunk egy interjúsorozatot a kitüntetett kutatócsoportok vezetőivel és munkatársaival – ezúttal a HUN-REN PPKE-PTE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport vezetőjével, Prof. Dr. Tusor Péterrel és Dr. Kanász Viktor tudományos segédmunkatárssal beszélgettünk a kutatócsoport megalakulásáról, jelenéről és jövőbeli terveikről.

Szeretnénk személyesen is gratulálni Önöknek a nyertes pályázathoz! Mesélnének nekünk a csoport megalakulásáról – mikor és kikkel kezdődött a közös munkájuk?

A Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, mint MTA-PPKE ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport 2012-ben alakult meg Tusor Péter vezetésével. Az Egyetem 1999-ben Erdő Péter rektor által alapított Egyháztörténeti Kutatócsoportjának meghatározóan római irányú, részben pedig egyházmegye-történeti kutatásait viszi tovább hatékony, nemzetközi együttműködés keretében.

2022. július 1-től a Kutatócsoportot támogató és befogadó intézmények az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem lettek. A meghatározóan továbbra is a „Pázmányon", mint kutatóhelyen működő Fraknói Kutatócsoport hivatalos elnevezése 2023. szeptember 1-től HUN-REN PPKE-PTE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport.

A Fraknói Kutatócsoport tagjai elsősorban a Pázmányon végzett (Nemes Gábor, Kanász Viktor, Szirtes Zsófia), vagy doktori tanulmányaikat jelenleg is a katolikus egyetemen folytató doktoranduszokból (Sági György, Oláh Róbert, Rétfalvi Balázs) áll. Több évtizedes vatikáni kutatási tapasztalattal a háta mögött Szegedről Kruppa Tamás, Pécsről Fedeles Tamás erősíti a csapatot.

Prof. Dr. Tusor Péter

Mi a kutatócsoport tematikus fókusza, és milyen kérdésekre összpontosítanak a kutatásaik során?

A Fraknói Kutatócsoport egyháztörténeti dimenziókban mozgó vizsgálatai meghatározóan politika-, diplomácia-, művelődés- és intézménytörténeti jellegűek. Kiemelt feladata a pozitivizmus kora óta erősen elhanyagolt szisztematikus forráskiadás és feldolgozás. A kutatás elsődleges színteréül a vatikáni gyűjtemények szolgának. Ezt egészítik ki – elsődlegesen tematikus összefüggésben – a bécsi és hazai levél- és kézirattárak anyagai. A Gondolat Kiadó gondozásában megjelenő kiadványai a tudományos profilnak megfelelően adnak teret a forrásfeltárás és történetírói munka eredményeinek (Collectanea Textuum et Studiorum), és kiemelt jelentőségénél fogva külön a vatikáni magyar kutatásoknak (Collectanea Vaticana Hungariae).

A Fraknói Kutatócsoport elsődleges célja, hogy hazai hátteréül szolgáljon egy önálló, tisztán tudományos jellegű római magyar történeti intézetnek, illetve lehetőség szerint mindinkább ellássa ennek feladatait az Örök Városban. Emellett kiemelt figyelmet kap az egyházmegye-történet módszeres művelése. Egyetemi működésének köszönhetően kiemelt figyelmet fordít a tudományos utánpótlás nevelésére, hallgatók részvételének biztosítására tevékenysége egyes területein.

Dr. Kanász Viktor

Melyek azok az eddigi legjelentősebb eredmények, amelyeket a kutatócsoporton belül értek el?

A Fraknói Kutatócsoport legjelentősebb eredményeit könyvek, illetve tanulmányok formájában tudományos publikációként adja közre. Ennek keretében két sorozat, a vatikáni kutatásokra koncentráló Collectanea Vaticana Hungariae, illetve a magyarországi egyháztörténeti eredményeket prezentáló Collectanea Studiorum et Textuum köteteiként publikálják a Kutatócsoport tagjai eredményeiket. E két sorozat már több mint 50 kötetet számlál.

A széleskörű disszemináció érdekében a Kutatócsoport programjait (nyári akadémiák, konferenciák, előadások, könyvbemutatók, kerekasztal-beszélgetések) online elérhetővé tesszük.

A VIII. Fraknói Nyári Akadémia csoportképe (Piliscsaba, 2022 augusztusa)
A VIII. Fraknói Nyári Akadémia csoportképe (Piliscsaba, 2022 augusztusa)

Pontosan milyen projektjükkel nyerték el a Pázmány BTK hároméves időtartamra szóló támogatását?

A Fraknói Kutatócsoport különleges és fontos, immár évtizedes programja a pázmányos Fraknói Nyári Akadémia. Fraknói Vilmosnak, a modern pozitivista magyar egyháztörténetírás és egyben magyar történettudomány egyik megalapozójának a nevét viselő konferenciasorozat a tudományos utánpótlás neveléséhez, az akadémiai kutatás és az egyetemi oktatás természetszerű kapcsolatának elmélyítéséhez kíván kezdettől fogva hozzájárulni. Lehetőséget biztosít pázmányos hallgatóknak, hogy szervezett, közösségi formában megosszák egymással és a jelenlévő konzulensekkel előző évi egyháztörténeti vonatkozású kutatásaik eredményeit, előkészítve publikálásukat. A műhelymunka fontos részét képezték a kutatócsoporti tagok és meghívott történészek, egyháztörténészek előadásai. A cél a professzionális akadémiai kutatás, az egyetemi oktatás és a katolikus éthosz funkcionális egységének megteremtése. A tudományos jelleg erősödése 2019-es rendezvényen még hangsúlyosabb: ekkor már publikálatlan eredményeken alapuló előadások is elhangoztak. Ezeket tartalmazza a Fraknói Kcs. „Előadások a Fraknói Nyári Akadémián c. kiadványsorozata. A Fraknói Nyári Akadémia a korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben is méltó és eredményes alkalma volt a professzionális akadémiai kutatás és az egyetemi oktatás közötti kapcsolat építésének és erősítésének, egyben pedig a teológiai és bölcsészeti hátterű egyháztörténet együttes művelésének – került ekkor újabb szempont is a Fraknói Akadémia eredeti küldetése mellé. A 2022-es piliscsabai nyári egyetem vatikáni alapkutatási előadásai már önálló kötetben láttak napvilágot (Magyarország és a római Szentszék III; CVH I/21), jelenleg a tavalyi kalocsai Nyári Akadémia kötetének szerkesztése zajlik.

A Kutatócsoport jelen pályázat segítségével meg tudja valósítani a 2024-es nagyváradi, 2025-ös erdélyi, illetve 2026-os pécsi évi Fraknói-akadémiákat, valamint az akadémiákon elhangzott előadások tudományos publikálását. Az egyben a Festum Varadinum rendezvénysorozathoz kapcsolódó nagyváradi konferencia szakmai programja – hamarosan publikáljuk – ezúttal a historiográfiát állítja a középpontba. Ebben az évben emlékezünk meg Fraknói Vilmos, a „magyar Ranke” halálának 100. évforulójáról, aki nemcsak az MTA főtitkára, hanem nagyváradi kanonok és a közeli Szent Jobb apátja is volt. A tudományos szimpózium méltó helyszíne a váradi püspöki palota lesz. A Fraknói Kutatócsoport már két évvel ezelőtt megkezdte célirányos levél- és kézirattári kutatásokkal az eseményre való felkészülést. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a budapesti katolikus egyetem támogatásával hozzájárul ezen identitáspecifikus szakmai rendezvény megvalósulásához. A szóban elhangzó eredmények tanulmányváltozatait tartalmazó kötetet már 2024. november 20-án be fogjuk mutatni Budapesten a centenáriumi emlékülés keretében. Tehát mi az összetett, és meghatározóan külső forrásból finanszírozott kutatócsoporti kutatási programon belül kizárólag erre részprojektre kértünk és nyertünk – egy a többiekénél jóval kisebb, ám annál fontosabb – támogatást a Kartól.

A IX. Fraknói Nyári Akadémia megnyitója (Kalocsa, 2022 augusztusa)

Hogyan illeszkedik a nyertes pályázat az eddigi kutatásaikba? Van-e valamilyen kapcsolat vagy folytonosság az előző kutatásokkal?

Az első Fraknói Nyári Akadémiát 2015-ben szervezte a Kutatócsoport. Ezt követően a világjárvány ellenére is minden évben megrendezésre került a Nyári Akadémia. Ennek köszönhetően sikerült tulajdonképpen egy új „pázmányos brand”-et szűk évtized alatt kiépíteni, felfejleszteni és konszolidálni. Az elöljáróban említett célkitűzések évről-évről új helyszíneken ismétlődő megvalósítása nemcsak alapkutatási eredmények szóbeli, illetve írásbeli publikálására ad lehetőséget, hanem az újabb és újabb pázmányos történész-hallgatók részvételével komolyan szerepet játszik az utánpótlás nevelésében, és sajátos ’alumni-gondoskodásként’ évtizedes távolságú pázmányos hallgatói generációk interakciójában. Mindezt meghatározóan vatikáni adatokat is hasznosító egyházmegye-történeti, historiográfiai alapkutatási eredményeket feldolgozó tudományos konferenciasorozat keretében tesszük.

A Fraknói Kutatócsoport a Vatikáni Apostoli Levéltár püspök-prefektusánál (2023 júniusa)

Milyen előrejelzésük, predikciójuk van a mostani pályázat várható eredményeiről?

A felvázolt tervezet hozzájárul:

  • az egyetemi hallgatóknak az egyháztörténi kutatásba történő integrálásához
  • a határon túli magyar tudományossággal való kapcsolattartáshoz
  • az egyetem jóhírének és tudományos profiljának erősítéséhez
  • a katolikus egyháztörténet és a vatikáni kutatások minél szélesebb körű bemutatásához

 

TUSOR PÉTER–KANÁSZ VIKTOR

Események

13.
2024. ápr.
BTK
Alkalmassági vizsgára felkészítő tanfolyam
Iohanneum
15.
2024. ápr.
BTK
Mesterséges Intelligencia használata a tanári munkában
Sophianum 111–112
17.
2024. ápr.
BTK
Gondoskodás: Lelkiség és vezetés
PPKE JÁK, BTK
17.
2024. ápr.
BTK
Milyen a jó TDK előadás? - A kari Pedagógiai Pszichológiai Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció szemináriuma
Danubianum 317
17.
2024. ápr.
BTK
Milyen a jó TDK dolgozat? - A kari Humán Tudományi Szekció szemináriuma
Danubianum 317
17.
2024. ápr.
BTK
Milyen a jó TDK dolgozat? - A KARI TANULÁS- ÉS TANÍTÁSMÓDSZERTANI - TUDÁSTECHNOLÓGIAI SZEKCIÓ SZEMINÁRIUMA
Danubianum 214
További események
Széchenyi 2020