A valláspszichológia mára a pszichológiai kutatások kiemelt és dinamikusan fejlődő területévé vált. A sokáig uralkodó redukcionista magyarázatok napjainkra háttérbe szorultak, helyet adva a vallásos és spirituális élmények nem-reduktív mélylélektani, kognitív, evolúciós, humanisztikus, egzisztenciális és fenomenológiai megközelítéseinek. A vallásosság és a vallásos élmények pszichológiai természetét és következményeit érintő vita azonban továbbra sem zárult le; a valláspszichológia ma sem mentes az elméleti és metaelméleti feszültségektől.

A kutatócsoport tagjai e feszültségekre reagálva, azok következményeit szem előtt tartva végzik valláspszichológiai kutatásaikat. Fontos céljuk a valláspszichológia kurrens eredményeinek közvetítése az oktatásban és a kutatásban. További célkitűzésük, hogy a vallásos jelenségek pszichológiai kutatását interdiszciplináris – filozófiai, történeti, biológiai – keretbe helyezzék.


A kutatócsoport tagjai

Dr. habil. Gyimesi Júlia

Főbb kutatási területek:

  • a valláspszichológia története
  • új vallási mozgalmak
  • vallásosság, spiritualitás és lelki egészség
  • a valláslélektan metaelmélete


Dr. Urbán Szabolcs

Főbb kutatási területek:

  • a valláspszichológia tudományfilozófia kérdései
  • a valláspszichológia pszichoanalitikus, kötődéselméleti, egzisztencialista és konstruktivista megközelítése
  • vallásosság és spiritualitás a pár- és családterápiában


A kutatócsoport hallgatói tagjai:

  • Endrédy Balázs
  • Magyary Ágnes
  • Sütő Bertalan Balázs