BBNSF81800 Bevezetés a katolikus hit rendszerébe
BBNSF00100 Általános filozófiatörténet - Szeiler Zsolt (14/15/II)
BBNSF81900 Bibliaismeret I. (Ószövetség)

BBNSF81900 Bibliaismeret I. (Ószövetség) - Racs Csaba (14/15/II)
                        Tételsor

                        1. óra
                        2. óra
                        3. óra
                        4. óra
                        5. óra
                        6. óra
                        7. óra
                        8. óra

                        A Szentírási kánon és a sugalmazás

                        Próba vizsga
                       

BBNSF82000 Bibliaismeret II. (Újszövetség) - Füzes Ádám (14/15/II)

BBNSF82000 Bibliaismeret II. (Újszövetség) - Ádám Miklós (14/15/II) ppt

 Politikatudomány 

 Bioetika

 Általános filozófiatörténet (Czakó István)

BBNSF82300 Elsősegélynyújtás