Nappali tagozat

Általános műveltséggel és hitélettel összefüggő tárgyak

Tanári felkészítés
Angol nyelv és kultúra tanára
Dráma- és színházismeret
Etikatanár
Magyar nyelv és irodalom tanár
Mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár

Német nyelv és kultúra tanára
Olasz nyelv és kultúra tanára
Történelemtanár