A CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) a közép-európai egyetemek számára létrehozott multilaterális alapú csereprogram. A program lehetővé teszi, hogy a részt vevő országok felsőoktatási intézményei vendégtanárokat fogadjanak, hallgatókat cseréljenek, illetve nyelvi és szakmai kurzusokat, vala­mint nyári egyetemeket szervezzenek, ezzel is elősegítve a közép-európai értelmiség szakmai kapcsolatainak erősítését és bővítését. A program hálózati együttműködésre épül, vagyis egy közös tudományos témában legalább 3 CEEPUS ország 3 intézménye alakít egy egységet, vagyis hálózatot. (Szemben az Erasmus program kétoldalú együttműködéseivel.)

Karunk s 2021/22-s tanévben 4 hálózat tagja:

 • CIII-HU-0809-09-2122 „FISH (FRENCH, ITALIAN, SPANISH) - ROMANCE LANGUAGES AND CULTURES - STRATEGIES OF COMMUNICATION AND CULTURE TRANSFER IN CENTRAL EUROPE”

  A PPKE által koordinált hálózat öt közép-európai egyetem Romanisztikai Intézetének, illetve valamely tanszékének összefogásából született, és rendszerint évente egy-egy partneregyetemmel bővül. A  hálózat célja, hogy rávilágítson azokra a kapcsolódási pontokra, amelyek az újlatin nyelvű kultúrák és Közép-Európa között fennállnak, hiszen erre a területre azok jelentős befolyással bírtak - elég csak a reneszánszra gondolnunk. Ezen kívül - mivel az angol nyelv dominanciája egyre inkább érvényesül - a „kisebb” nyelvek közötti kapcsolat felértékelődik, ugyanis fontos nyelvészeti, oktatási és kulturális kérdéseket vet fel és próbál megválaszolni hozzájárulva ezzel a különböző kultúrák közötti kommunikáció fejlődésében, valamint megőrzésében. A hálózat saját honlapja itt érhető el.

 • CIII-HU-1306-04-2122 (UMBRELLA) "CONFESSIONAL AND ETHNIC INTERACTIONS IN THE HABSBURG MONARCHY"
  A szintén intézményünk által koordinált, a 2018/19-es tanévben újrainduló hálózat hat közép-európai egyetem Történettudományi Intézetének együttműködéseként jött létre. A hálózat célja, hogy elősegítse azokat a kutatásokat, amelyek a Habsburg Monarchia időszakának vallási és etnikai kisebbségeivel foglalkoznak. A kutatási fókusz miatt elsősorban MA hallgatók és doktoranduszok jelentkezését várjuk. A hálózat saját honlapja itt érhető el.
   
 • CIII-AT-0037-17-2122 "SLAVIC PHILOLOGY AND ITS CULTURAL CONTEXTS"

   A hálózat célja, hogy elősegítse a szlavisztika szakos hallgatók anyanyelvi környezetben való tanulását, valamint a választott     nyelv kultúrájának, szokásainak megtapasztalását.

 • CIII-RO-0814-09-2122 "RED DE HISPANISTAS DE EUROPA CENTRAL"

  Spanyol nyelvvel és spanyol nyelvű irodalommal foglalkozó oktatók-kutatók közép-európai hálózata

  A hálózat jelenleg hét közép-európai ország 19 egyetemének közös munkáján alapul, olyan oktatóknak, kutatóknak és hallgatóknak kíván együttműködési lehetőséget nyújtani, akik spanyol és spanyol-amerikai kultúrával, történelemmel, irodalommal, és más ehhez kapcsolódó tudományterületekkel foglalkoznak. A hálózatban létrejött és létrejövő együttműködések nem csak azt teszik lehetővé, hogy a hallgatók és az oktatók különböző típusú mobilitásokban vegyenek részt, hanem a partneregyetemek nyári egyetemet, konferenciákat is szerveznek, közös kutatásokban vesznek részt, közös képzésekben gondolkodnak. Emellett a hálózat saját tudományos folyóirattal is rendelkezik, amely folyamatos publikálási lehetőséget biztosít a hálózat partnereinek, illetve tudományos holdudvaraiknak (a Colindancias című folyóiratot a hálózat megálmodója ésvezetője, Ilinca Ilian alapította). A hálózat partneregyetemeinek oktatói és koordinátorai folyamatosan együttműködnek és tartják egymással a kapcsolatot, a cél egy nagy, határokon átívelő közép-európai hispanisztika tanszékként való működés, amely mindig nyitott újabb partnerek felvételére és közös projektek megvalósítására.