A Pázmány Péter Katolikus Egyetem politikatudományi képzése 2006-ra datálódik. Bár korábban is voltak már elképzelések speciális programok formájában, teljes és akkreditált képzés formájában ez csak a 2007/2008-as tanévben indult meg a bolognai osztott képzési rendszerben, politológia BA szakként. Ekkor a képzést még a Szociológia Intézet munkatársa, Dr. Balázs Zoltán vezette, majd 2009-től a szak elszakadt a szociológiától és önállóvá vált. 2012-ig a Nemzetközi tanulmányok tanszék, majd az időközben kialakult Nemzetközi és Politikatudományi Intézet keretében zajlott a képzés. 2012-ben jött létre a Politológia tanszék, a 2012/2013-as tanévben Dr. Kántor Zoltán megbízott tanszékvezetése alatt, majd 2013/2014 és 2014/2015 tanévekben Dr. Pócza Kálmán megbízott tanszékvezetése alatt. 2015 óta a tanszék kinevezett vezetője Dr. Botos Máté, a Kar volt dékánja. A tanszék képzési struktúrájában 2014 óta sikeresen akkreditált mesterszakkal is rendelkezik (Dr. Gángó Gábor egyetemi tanár vezetése alatt). Jelentős esemény volt tanszékünk életében a 2016. évben a Magyar Politikatudományi Társaság éves vándorgyűlésének lebonyolítása (Esztergomban), kiemelkedő sikerrel. A tanszék oktatási munkája mellett hangsúlyt helyez a tehetséggondozásra: 2016-ban nagy népszerűségnek örvendő, országos jelentőségű, kiemelt díjazású politikatudományi esszéíró pályázatot szervezett. 2017 februárjában a Kar tehetséggondozási programjának keretein belül elindított egy speciális előadássorozatot, amelyben a kortárs politikatudomány legismertebb képviselői vesznek részt. Tanszékünk munkatársai tudományos-kutatási feladataik mellett számos pályázatot is vezetnek, hazai és nemzetközi fórumokon rendszeresen publikálnak. Hangsúlyos kutatások a nemzeti kisebbségek, a médiapolitika, a populizmus-kutatás, a vallás és politika kapcsolata, illetve a demokrácia minőségének kutatása. A felsorolás azonban nem lenne teljes akkor, ha az oktatók mellett nem térnénk ki a titkárság lelkiismeretes és türelmes munkájára, valamint a tanszékké válás óta létező demonstrátori munka és a kiépült hallgatói segítő hálózatra, amelyek fontos elemei annak az önképnek, amely a 2012 óta Budapestre költözött, és azóta egyre növekvő hallgatói érdeklődéssel szembesülő tanszéket jellemzi.