A MŰFORDÍTÁS-FORDÍTÁS OKTATÁS SZERKEZETE A PPKE BTK ANGOL-AMERIKAI INTÉZETÉBEN

Utolsó frissítés: 2019.12.20.

"A hazai műfordító képzés egyik – ha nem A – legnívósabb helyszíne a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara." (muforditas.bloglap.hu)

ELŐKÉSZÍTÉS, BEVEZETÉS A FORDÍTÁSBA

Anglisztika BA – fordító és műfordító specializáció (szervező: Somló Ágnes)
Az anglisztika alapszakos hallgató tanulmányai során felveheti szakjának az ún. specializációját, ennek révén a saját szakja valamilyen részterületén végezhet alaposabb, mélyebb tanulmányokat, avagy kaphat olyan speciális továbbképzést, amely nem része a szakos alapképzésnek. Az Anglisztika szak jelen pillanatban kétféle specializációt kínál, melyek közül az egyik a Mű- és szakfordítás, terjedelme 25 Kr, és fordítói gyakorlati képzést nyújt. (Az Anglisztika BA program ismertetése itt olvasható.) A specializáció tartalma (két tanegység ajánlott minden félévben):

 • CAT, ill. Elméleti és kulturális háttér (TS)
 • Műford. (1) Stílus és műfaj + választott egyéni ford. → A–M / M–A
 • Műford. (2) Speciális terület (dráma, egzotikus kultúrák) → A–M / M–A
 • Bevezetés szakmai szövegek fordításába → A–M / M–A

(A BA program általános tárgyleírásai itt, az aktuális félév kurzusleírásai itt találhatók. A specializáció tárgyai a BBNAN05000-BBNAN06700 kódok alatt futnak.)

A BA program kiegészítései: a Műfordító Műhely szervezésében:

 • Speciális kérdések; meghívott előadók
 • Drámafordító műhely
 • Műfordító ünnep: felolvasások, konferenciák, szimpóziumok
 • Műfordító verseny (minden angol szakosnak) (nem rendszeresen)
 • Publikációk (oktatóink publikációi itt és itt)

A Műfordító Műhely honlapja

Drámafordító workshop, Nagyvárad, 2013. július

Drámafordító workshop, Nagyvárad, 2013. július

 

 

 

A BA-n elkezdett specializáció háromfelé vihető tovább: egyrészt a két szakirányú továbbképzés a műfordításra, illetve a szakmai fordításokra erősít rá. Másrészt a szakfordítás a Fordító és tolmács MA-n is folytatható, ahol lehet ezt az irányt választani, vagy – és itt lép be egy új ág – a tolmácsolást.

 

 

Drámafordító workshop, Piliscsaba, 2014. július

 

 

Tehát a folytatás:

1/ FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MA (4 FÉLÉV)

(Szervező: Sohár Anikó. Részletes információ a képzés honlapján.)

2/ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK:
 • Szakfordítás (3 félév) (szerepét fokozatosan átvette a FT MA, így már nem indul rendszeresen)
 • Műfordítás (3 félév)

(Szervező: Somló Ágnes. A szakok honlapja itt található.)

Műfordítás szak részletezése (ilyen típusú diplomás szakirányú képzést a PPKE indított először, és egyenlőre csak itt működik Magyarországon -- rólunk írták):

Általános ismeretek:

 • idegen nyelv használata
 • különböző nyelvi rétegek ismerete (szövegértelmezés)
 • kulturális tanulmányok
 • magyar nyelvhasználat, rétegek

Alapozó ismeretek:

 • általános fordítástechnika
 • CAT (és szövegszerkesztés)
 • stiláris, műfaji és kommunikációs gyakorlat
 • fordítás elméleti és történeti kérdései
 • a szerzői jogok és szakmai szervezetek
 • szerkesztői ismeretek
 • kontrollszerkesztés
 • szövegszerkesztés

Szakmai ismeretek:

- a műfordítás különféle műfaji területei:

 • próza (történeti és rétegnyelvi változatok is)
 • gyerekirodalom
 • dráma
 • vers
 • szinkrondramaturgia
 • képregény, manga...

- műfordítás-kritika és szerkesztés

- műfordítási gyakorlatok → A–M / M–A

HALLGATÓINK VÉLEMÉNYE:

„...mi mindent sajátíthat el az élelmes hallgató műfordítás órákon"

(Idézetek)

Irodalmi szempontok:

 • igényes nyelvhasználat
 • különböző irodalmi műfajok stílusjegyeinek megismerése, ezek átültetése magyar nyelvre
 • a szóhasználat fontosságának felfedezése (árnyalatbeli különbségek, a szavak hosszúságának  jelentősége stb.)
 • irodalom kutatás
 • eddig le nem fordított, de fordításra érdemes külföldi művek felfedezése
 • már meglévő magyar művek megismerése és felhasználása (a megfelelő szókincs kiválasztása, hogy a fordítás a lehető leghitelesebben adja vissza az eredeti művet, ugyanakkor a magyar olvasó számára is érthető legyen)
 • idegen gondolkodásmód megismerése és átültetése magyarra

„Gazdasági" szempontok (azoknak, akiket az irodalmiak nem hatnak meg különösebben):

 • az idegen szöveghez való hozzáállás megváltozása – aki élete során megpróbálkozik a műfordítással, rájön, hogy létezhet olyan dolog, amit magától még ő sem tud Þ alázatos viszony minden idegen nyelvű szöveghez
 • a különböző stílusjegyek megismerése az élet minden területén hasznos lehet:
 • retorikai fogások (politikai beszédek megírása, jogi szövegek, üzleti tárgyalás, média stb.)
 • idegen nyelvű szövegek (szerződések, cikkek stb.) helyes értelmezése

Mindebből látszik: ha egy egyetem még véletlenül sem akar jó műfordítókat képezni, viszont mindenféle más jó szakembert igen, a műfordítás szemináriumot akkor is érdemes megszervezni.

Nem mellékesen, műfordítás órákon nem csak azért nem lehet elférni a teremben, mert kicsi, hanem mert nagy az érdeklődés a diákok körében.