Kutatócsoport-vezető: Almási Zsolt                                     In English

A Kutatócsoport honlapja: http://zsalmasi.wix.com/rrc


Visegrádi Alap támogatást nyert a kutatócsoportunk által koordinált Shakespeare in Central Europe after 1989: common heritage and regional identity c. kutatási projekt. További információ: http://btk.ppke.hu/en/academics/institutes-and-departments/institute-of-english-and-american-studies/shakespeare-in-central-europe


A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Angol-Amerikai Intézetében 1999 óta folynak reneszánsz angol irodalommal és kultúrával foglalkozó kutatások. A Tanszék alapító tanszékvezetője, Dr Fabiny Tibor kezdeményezésére és vezetésével jött létre—a ma is működő—Reneszánsz angol kutatócsoport, amelynek célja részben a hasonló területen zajló tudományos kutatások összehangolása, részben pedig az egyes tagok egyéni kutatómunkájának elősegítése volt. A kutatócsoport alapító tagjai Fabiny Tibor, Almási Zsolt, Tóta Péter Benedek és Pintér Károly voltak, majd a későbbiekben Pintér Károly helyét Reuss Gabriella, Schandl Veronika és Földváry Kinga vette át. A csoport tagjai közé tartozott korábban Palkóné Tabi Katalin és Stróbl Erzsébet is, ők Fabiny Tiborral együtt már nem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatói, de a csoporttal esetenként továbbra is együttműködnek. A reneszánsz kutatócsoport vezetője jelenleg Almási Zsolt.

A tagok kutatási témái között is több kapcsolódási pont van, ennek eredményeként rendszeresen szerepelnek közös pályázatokon és egyéb projektekben, 2000-2003 között a kutatócsoport közösen nyújtott be sikeres OTKA pályázatot, majd 2003-2005 között Almási Zsolt, 2005-2007 között pedig Schandl Veronika egyéni OTKA pályázatot is nyert. A csoporttagok kutatási területeinek egyik közös pontja a korai angol reneszánsz, a Tudor-kor irodalmának és kultúrájának feldolgozása; Almási Zsolt Francis Bacon és Thomas Elyot műveivel, Tóta Péter Benedek Thomas More életművével, Reuss Gabriella a Locrine című drámával, Földváry Kinga William Harrison Description of Englandcímű írásával foglalkozott behatóan. Mindannyian a Tudor Symposium nemzetközi kutatócsoport tagjai, és már több alkalommal vettek részt a Tudor Symposium konferenciáin, 2006-ban Piliscsabán (Almási Zsolt szervezőként is), 2008-ban pedig Sheffieldben.

A csoport tagjainak másik közös kutatási érdeklődése az angol reneszánsz irodalmának legjelentősebb alkotója, William Shakespeare életművéhez kapcsolódik, többek között Shakespeare műveinek későbbi fogadtatásával (Reuss Gabriella a XIX. századi angol és magyar színházi életben történő befogadástörténetről publikál rendszeresen), valamint a kortárs Shakespeare-recepció különféle médiumaival foglalkoznak (Almási Zsolt a digitális recepcióval, Reuss Gabriella és Schandl Veronika a színházi feldolgozásokkal, Földváry Kinga pedig a filmadaptációkkal). A magyar Shakespeare-kutatásnak is aktív résztvevői, szervezői, Almási Zsolt az újjáalakult Magyar Shakespeare Bizottság ügyvezető titkára, és mindenki tevékeny tagja a bizottságnak. A kutatócsoport tagjai rendszeresen részt vesznek hazai és nemzetközi konferenciákon, mindannyian vettek részt már konferencia szervezésében is, emellett publikálnak, köteteket szerkesztenek.

Válogatott publikációk:

Almási Zsolt

 • The problematics of custom as exemplified in key texts of the Late English Renaissance, Lewiston; Queenston; Lampeter: Mellen, 2004. 210 p. (ISBN:0-7734-6408-5)
 • Almási Zsolt, Mike Pincombe (szerk.) New Perspectives on Tudor Cultures. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012. 260 p. (ISBN:978-1-4438-3906-8)
 • „S/VV/W/B Hamlet és az iniciálék” FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 2013/3: pp. 312-332.(2013)

Földváry Kinga

 • „Outlaw or Above the Law? Legal Issues in William Harrison’s Description of England”, in The Letter of the Law: Literature, Justice and the Other, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2013. ISBN 978-3-631-63433-2, pp. 15-28.
 •  „Postcolonial hybridity: The making of a Bollywood Lear in London", in Shakespeare: Journal of British Shakespeare Association, Special Issue: Global Shakespeare. September 2013 (volume 9, number 3, 2013), pp. 304-12.
 • Földváry Kinga és Stróbl Erzsébet (szerk.): Early Modern Communi(cati)ons: Studies in Early Modern Literature and Culture, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2012. (ISBN: 978-1-4438-4186-3)

Reuss Gabriella

 • Reuss Gabriella, Pellérdi Márta (szerk.) Reverberations of Silence: Silenced Texts, Sub-Texts and Authors in Literature, Language and Translation, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2013. 318 p. ISBN:978-1-4438-4326-3; 1-4438-4326-1)
 • "Készült a súgópéldány alapján": Reflektorfényben a színházi szövegkönyv és a mai Shakespeare-recepció, in: Kiss Attila, Matuska Ágnes (szerk.) Ki merre tart?: Shakespeare Szegeden 2007-2011. 228 p. Szeged: JATEPress - Szegedi Egyetemi Kiadó, 2013. pp. 59-72. (ISBN:9789633151358)
 • “The Image of the Invincible Enemy: Locrine and the Huns” in New Perspectives on Tudor Cultures (szerk. Almási Zsolt, Mike Pincombe, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012. pp. 222-243. ISBN:978-1-4438-3906-8)

Schandl Veronika

 • Shakespeare’s Plays on the Stages of Late Kádárist Hungary – Shakespeare Behind the Iron Curtain, Lewinston: The Edwin Mellen Press, 2008.
 • Writing between the lines – Reviewing Shakespeare productions in Socialist Hungary” in: Keith Gregor (ed.) Shakespeare and Tyranny: A Geography of Appropriations from the 17th Century to the Present, Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2014, 165-181.
 • “Major Tamás Shakespeare rendezései”, Theatron, 12. évfolyam, 1.szám, 2013. tavasz, 112-151.