Kizárólag az osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatóknak, elsőként a 2014-2015-ös tanévre felvetteknek kötelező. A kötelezőséget a 2. melléklet a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelethez, „A tanári felkészítés követelményei" 2.3. pontja írja elő országosan. Karunkon a kritériumvizsga (vagyis bizonyos kritériumoknak való megfelelés bizonyításának módja) a következőképpen alakul.

A nyolcadik félév végéig legalább „megfelelt" minősítésű anyanyelvi alapvizsgát kell letenni, melyet a Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet gondoz. A vizsga főbb szempontjai a szóbeli anyanyelvi kommunikáció, a magyar helyesírás illetve a nyelvhelyesség és az anyanyelv társadalmi vonatkozásai. Ezek bármelyike kiváltható a tanegység listában szereplő megjelölt tárgyak sikeres elvégzésével is.


 2020/21. tavaszi félév

BONMA10000 Anyanyelvi ismeretek alapvizsga leírása

Anyanyelvi ismeretek alapvizsga leírása a rövid ciklusú tanárképzésben résztevevőknek