PPKE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet

E L J Á R Á S R E N D
a szakmai gyakorlat szervezéséről 

Szakmai gyakorlat célja, formája


A szakmai gyakorlat célja a szakmai ismeretek gyakorlása, bővítése. Ennek érdekében a gyakorlati hely időben történő megválasztása, továbbá a szakmai gyakorlat helyének és időpontjának egyeztetése a gyakornoki hellyel a hallgató feladata. A gyakorlóhellyel nem szükséges szerződést kötni, amennyiben a gyakorlat ideje nem haladja meg a 6 hetet. Szerződés kötése a gyakorlóhellyel csak abban az esetben szükséges, ha


- a gyakorlat ideje meghaladja a 6 hét időtartamot, vagy
- a Kar díjazásban részesíti a szakmai gyakorlóhely kijelölt munkatársait, vagy
- a gyakornoki hely kezdeményezi együttműködési szerződés megkötését.


Szerződésköteles gyakorlat esetén a NEPTUN rendszerben jóváhagyott szakmai gyakorlóhely-választást követően az intézet jelzi az OKOSZ kijelölt munkatársának, hogy mely hallgató, mely intézettől és hol szeretné a szakmai gyakorlatát tölteni. A továbbiakban:


- térítésmentes gyakorlat esetén a fogadóhellyel történő kapcsolatfelvétel, valamint – ha a gyakorlati idő meghaladja a 6 hetet – a szerződéskötés előkészítése az OKOSZ kijelölt munkatársának a feladata,
- térítésköteles gyakorlat esetén az intézet kezdeményezi a szerződés megkötését.

A 6 hetet meghaladó szakmai gyakorlatokhoz kapcsolódó szerződéseket a gyakorlatok megkezdését megelőzően szükséges megkötni. Szakmai gyakorlat díjazása szerződés hiányában nem történhet meg. 

Adminisztráció 

A gyakorlóhely-választó formanyomtatványt a hallgatók a NEPTUN rendszerben töltik ki (903B „Kötelező szakmai gyakorlat bejelentő"). A nyomtatvány benyújtásáról automatikus üzenetet kap az űrlapon megnevezett, szakmai gyakorlatért felelős, főállású oktató (szaktanár), valamint az intézet oktatásszervezője. A szaktanár jóváhagyásáról vagy elutasításáról a hallgató automatikus üzenetet kap.
A szakmai gyakorlat teljesítését engedélyező lap szaktanár általi elfogadását követően a hallgató egy NEPTUN határozatot kap. A hallgató a gyakorlat teljesítését e határozat mellékletében található igazolólapon eredeti, nyomtatott formában igazoltatja a gyakorlatvezetőjével és az intézet szaktanárával.
Végül, a hallgató 5000-7000 leütés terjedelmű, géppel írt, szabad szavas beszámolót készít arról, hogy milyen munkát végzett, milyen szakmai kompetenciákat sajátított el, és milyen tanulságokat vont le saját maga számára. A beszámolót és a visszaigazolást (azaz a határozatot és az álírt mellékleteit) a hallgató köteles eredeti, nyomtatott formában eljuttatni az Intézet részére a szorgalmi időszak végéig. Ezek hiányában a szakmai gyakorlati tárgy teljesítése nem lehetséges. 

Időbeosztás 

A gyakorlat kezdési idejét a hallgatók választják meg. A szakmai gyakorlatot az ahhoz kapcsolódó tárgy felvételével párhuzamosan optimális végezni. Amennyiben ez nem lehetséges, előzetes egyeztetés után célszerű a tanegységet utólag, a szakmai gyakorlat letöltését követően felvenni, mert az a szorgalmi időszak végéig fogadható el. Amennyiben a hallgató határidőig nem tudja azt teljesíteni, úgy a tárgy nem-teljesítetté válik. Levelező munkarendű képzés esetében a hallgató választhatja saját munkahelyét is, amennyiben az a fenti kritériumoknak megfelel. 


Specializációk, képzési formák, szaktanárok

- BA (nappali):

- Közkapcsolatok (PR) szakmai gyakorlat felelőse: Radetzky András
- Újságírás szakmai gyakorlat felelőse: Andok Mónika
- Film és videó tanulmányok gyakorlat felelőse: Kovács Ákos

- BA (levelező):

- Közkapcsolatok (PR) szakmai gyakorlat felelőse: Radetzky András
- Multimédia szakmai gyakorlat felelőse: Andok Mónika

- MA:

- Közkapcsolatok, közösség- és szervezetfejlesztés gyakorlat felelőse: Radetzky András
- Multimédia, intermédia gyakorlat felelőse: Andok Mónika

A szakmai gyakorlat elvégzése minden képzési típusban, minden specializáción kötelező. (Két szakirányt párhuzamosan végző hallgatók esetén elegendő az egyik szakirányon elvégezni a gyakorlatot.)

Képzés kezdete

Tárgy neve

Gyakorlat hossza

Tanulmányaikat a 17/18-as tanév előtt megkezdett hallgatóknak

  • PR szakmai gyakorlat
  • Újságírás szakmai gyakorlat
  • Film és videó tanulmányok szakmai gyakorlat

160 óra

Tanulmányaikat a 17/18-as tanévtől megkezdett hallgatóknak

  • Szakmai gyakorlat 1.
  • Szakmai gyakorlat 2.

80 óra

80 óra

Tanulmányaikat a 20/21-es tanévtől megkezdett hallgatóknak

  • Intézményen kívüli szakmai gyakorlat

80 óra

 

A szakmai gyakorlat központi (kari) eljárásrendje itt olvasható.

Hatályos: 2023. január 16.