Boszporusz névvel 2022-ben jött létre karunkon a Balkán, a Mediterráneum és Törökország közelmúltjával, aktuális politikai, gazdasági, társadalmi folyamataival, és jövőbeni kilátásainak vizsgálatával foglalkozó kutatócsoport. Ez a régió Európa kulturális bölcsője, egyben déli és délkeleti perifériája, a térségben zajló folyamatok azonban nem csak Magyarország vagy Európa számára, de globális szinten is meghatározóak, így a terület kutatása és mélyebb ismerete a nemzetközi tanulmányok tudományának kiemelt feladatai közé tartozik.

A Boszporusz elnevezés több jelentéstartalommal bír, ezzel is utalva a térség kutatásának sokszínűségére. A Boszporusz a tengerszoros, amely elválasztja Európát és Ázsiát, ugyanakkor a híd is, amely összeköti őket. Kapcsolódik Konstantinápolyhoz, amely a kereszténység, a Kelet-Római Birodalom és Bizánc központja, ugyanakkor Isztambul részeként az Oszmán Birodalom és az iszlám kalifátus központja is volt. A Boszporusz évezredekre visszamenően a Balkán és a Mediterrán régió meghatározó politikai, kereskedelmi és stratégiai pontja.

A kutatócsoport tagjai a kar Nemzetközi tanulmányok és Arab tanszékének oktatói, akik aktívan kutatják a régió politikai, gazdasági folyamatait, azokról rendszeresen publikálnak. A kutatócsoport tagjai a kutatási eredményekről, illetve a térség folyamatairól a tervek szerint rendszeresen előadásokat, beszámolókat tartanak, mind kari keretek között, mind a szélesebb nyilvánosságnak. A kutatási eredmények az alap- és mesterszakos képzésekben is hasznosulnak, elsősorban a kutatási témához szorosan kapcsolódó kurzusoknál. A kutatócsoport együttműködik a térséggel foglalkozó hazai és külföldi kutatócsoportokkal és intézményekkel.

A kutatócsoport vezetője: Dr. habil. Szigetvári Tamás (Nemzetközi Tanulmányok tanszék)

További belsős tagjai: Dr. Jany János (Nemzetközi Tanulmányik tanszék) Dr. Dobos Károly (Arab tanszék), Dr. Tüske László (Arab tanszék)

Külsős (a képzéseinkben óraadóként tevékenykedő) tagjai: Dr. N. Rózsa Erzsébet (DSc, egyetemi tanár), Dr. Egeresi Zoltán, Dr. Nagy Viktor