TÁVLATI CÉLUNK*

A hatásgyakorlás típusaiban a megelőzési cél megvalósítása, ami az adott állapotban meglévő szituációnak megfelelően a célmegvalósítás irányában való változtatás a múltban kialakult és a jövőben elérendő között, jelen időben. – Erre a tevékenységre önálló professzió létrehozása a legfőbb eszköz. Vagyis célunk a megelőzés egyedi és társadalmi teendőinek elvégzésére alkalmas professzió létrehozása egy önálló képzésmenetben.


KÖZVETETT CÉLUNK

A megelőző tevékenység elméleti és gyakorlati tudásanyagának létrehozása a fenntartható preventív tevékenység számára.


KÖZVETLEN CÉLUNK

A megelőző tevékenység tudásanyagának részeként a ’preventív felelősség’ és a ’preventív tudatosság’ diszciplínák megalkotása, melyet elsőként a tanárképzésben résztvevők számára ajánlunk.

 


* A használt kulcsfogalmak értelmezése az állapotváltozások alapján:
Hatásgyakorlási típusok: Prevenció, Korrigálás, Rehabilitáció, Preventív korrigálás, Preventív rehabilitálás, Korrigáló rehabilitáció, Preventív korrigáló rehabilitálás változtatás. Megelőzési cél: növelés, erősítés, fejlesztés, épség, jól-lét, tökéletesítés. Szituáció: adott állapotban a folyamat, a személy és a kontextus faktorok együttese. Célmegvalósítás irányában változtatás: egyedi szükségletektől a populációs életminőségfejlesztés felé. Jelen időben: múltban kialakult lehetőségekre építve most, a jövőben elérendő létrehozására.