TÁJÉKOZTATÓ

a díszoklevelek adományozásáról

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara azoknak a tanítóknak, óvónőknek, akik oklevelüket 50, 60, 65, 70, illetőleg 75 éve szerezték meg, arany-, gyémánt-, vas-, rubin- illetve gránit oklevelet adományozhat.

A díszoklevelet kérelem alapján a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsa adományozza a pedagógusnak, az alábbi feltételek együttes megléte esetén:

a) pedagógus diplomáját (tanító, óvónő) a jogelőd pedagógusképző intézetben szerezte;

b) pedagóguspályán eltöltött legalább 30 évet;

c) valamint eredményes munkavégzés, közmegbecsülésre méltó magatartás.

A díszoklevél adományozását a Kar Dékáni Hivatalánál lehet kezdeményezni az adott év március 31-ig. Amennyiben a kérelem határidőn túl érkezik, az automatikusan elutasításra kerül, és a következő évben újra be kell nyújtani.

A díszoklevél adományozása iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a pedagógus személyi adatait (név, születési név, születési hely, idő, lakcím, adószám, társadalombiztosítási azonosító jel);

b) az oklevél másolatát;

c) rövid szakmai önéletrajzot, a pedagóguspályán eltöltött idő megjelölésével;

d) az eredményes munkavégzésre vonatkozó igazoló okiratokat.

Ha a pedagógusnak a Kar adományozott már díszoklevelet, elegendő annak másolatát a kérelemhez csatolni.

A díszoklevél átadására ünnepélyes keretek között kerül sor, melynek időpontjáról értesítést küldünk.

A díszoklevéllel kapcsolatos esetleges kérdéseikkel kérjük, forduljanak Benyik Rita kolléganőhöz (telefonon: 70/640-4502, vagy e-mailben: benyik.rita@btk.ppke.hu)

 

 Díszoklevél igénylő lap letöltése