Átvételi kérelem

 • szakváltás
 • tagozatváltás

Formanyomtatvány: Neptun rendszeren keresztül
Bíráló: Dékán
Szabályzat: TVSZ. 23.§., 24.§.
Díj: 4200 Ft

Kérvénykezelés a Neptun rendszeren

 • átvétel más intézményből

Formanyomtatvány →
Bíráló: Dékán
Szabályzat: TVSZ. 23.§., 24.§.

Benyújtási hely: Dékáni Hivatal Titkárság
Budapest, Sophianum
Cím: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.


Esztergom, Iohanneum
Cím: 2500 Esztergom, Majer István út 1-3.


Első félév passziválási kérelem

 • passzív félév létesítése első félévben

Formanyomtatvány : Neptun rendszeren keresztül
Bíráló: Dékán
Szabályzat: TVSZ 16. §. (2)
Benyújtási határidő: bejelentkezési időszak utolsó napjáig.
Díj: 4200 Ft

Kérvénykezelés a Neptun rendszeren


Vis major miatti félévpasszíválási kérelem

 • Félév passziválás vis major miatt

Formanyomtatvány: Neptun rendszeren keresztül
Bíráló: Dékán
Szabályzat:TVSZ 17. § (4)
Díj: 4200 Ft

Kérvénykezelés a Neptun rendszeren


Tanulmányi kötelezettségek alóli mentesítés

Formanyomtatvány: nincs
Bíráló: automatikus
Szabályzat: TVSZ 18. §
Benyújtási határidő, hely: Szorgalmi időszak utolsó napjáig, a hallgató tanulmányi előadója.
Díj: 0 Ft


Jogorvoslati kérelem

 • az intézmény jogsértő döntése vagy a döntés jogsértő elmuialsztása miatt

Formanyomtatvány: Neptun rendszeren keresztül
Bíráló: Hallgatói Ügyek felülbírálati Bizottsága
Szabályzat: TVSZ 5. §, HJSZ
Benyújtási határidő: Közléstől/tudomásszerzéstől számított 15 nap.
Díj: 0 Ft

Kérvénykezelés a Neptun rendszeren


Esélyegyenlőségi kérelem

Tudnivalók →

 • fogyatékosság miatti felmentés érdekében

Formanyomtatvány: Neptun rendszeren keresztül
Bíráló: Esélyegyenlőségi Bizottság
Szabályzat: TVSZ 43. §


Kollégiumi jelentkezés

 • jelentkezés PPKE Vitéz János Kollégiumába
 • APPLICATION FORM to the Pázmány Péter Catholic University Vitéz János Dormitory (Esztergom) - Form

Formanyomtatvány

Bíráló: automatikus
Szabályzat: --
Benyújtási határidő, hely:  Esztergom Batthány u.6.
Díj: 0 Ft


Adatlap szakmai gyakorlathoz

Információk →

 


Hallgatói öntevékeny szervezet alakítása

 • hallgatók által szervezett öntevékeny szervezet engedélyeztetése

Formanyomtatvány

Bíráló: Dékán
Benyújtási határidő, hely: ---, Dékáni Hivatal Titkárság
Díj: 0 Ft


Rendezvények engedélyeztetése

 • Adatlap konferenciák és egyéb rendezvények (események) engedélyezéséhez
  A rendezvények engedélyeztetése online formában történik a PPKE IT Helpdesken keresztül. Az erre vonatkozó dékáni utasítás itt olvasható.

 

Fizetési kedvezmény iránti kérelem 

 • részletfizetési kérelem
 • fizetési haladék iránti kérelem


Formanyomtatvány: EDJB kérelem benyújtása a Neptun rendszeren510 fizetési haladék, illetve részletfizetési kedvezmény iránt

Bíráló: Egyetemi Diákjóléti Bizottság
Szabályzat: HTJSZ. 37.§., 38.§., 39.§.
Benyújtási határidő:  2023. február 8. szerdától - 2023. február 14. keddig

Díj: 0 Ft

 • számlaigénylési kérelem

        GO kérelem benyújtása a Neptun rendszeren 401 számla igénylése a költségtérítési díj/önköltség cég általi befizetéséhe: 2023. január 2. hétfőtől - 2023. február 14. keddig

        GO kérelem benyújtása a Neptun rendszeren 402 számlamódosítás iránt: 2023. február 15. szerdától - 2023. november 30. csütörtökig

Bíráló: automatikus

Szabályzat: HTJSZ. 36. §.

Díj: 0 Ft