„Őrizzük, tehát gyűjtsük össze emlékeinket, nehogy végleg elvesszenek, s ezáltal üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen, kétesebb a jövő."

Ipolyi Arnold nagyváradi püspök


Egyházrégészeti Kutatócsoport

Vezető: Dr. Tóth Endre DSc, egyetemi tanár

A Magyar Katolikus Egyház egyetemeként a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kiemelt feladatának tekinti hazánk egyházi kulturális örökségének kutatását, mely nem csak egyházi szempontból fontos feladat. Az egyházi örökség a magyar kulturális örökség egyik legjelentősebb részét képezi, amely minden település területén megtalálható. Az álló emlékek mellett igen nagy a száma azoknak az egyházi vonatkozású objektumoknak is, melyek a történelem viharaiban elpusztultak és ennek következtében csak régészeti módszerekkel kutathatóak. Az egykor a helyi közösségek életének központi elemeként és identitásuk alapjaként funkcionáló templomok és egyéb egyházi intézmények jelentős része rendkívül elhanyagolt, sokszor a végső pusztulás előtti állapotban van, felkutatásuk, bemutatásuk és szakszerű kezelésük minden szempontból fontos feladat.

A PPKE BTK Régészeti Tanszékével közösen az Egyházrégészeti Kutatócsoport, mint különböző diszciplínák PPKE-n belüli és kívüli szakkutatóit egyaránt összefogó kutatóbázis kiemelt feladatának tekinti a középkori Magyarország egyházi emlékeinek kutatását, oktatását és a tágabb közönség számára történő megismertetését. A Katolikus Egyház vallások és kultúrák közti párbeszéde jegyében a Kutatócsoport kiemelt figyelmet fordít a Közel-Kelet keleti keresztény kultúrkincseinek kutatására, dokumentálására és megismertetésére is.