A Kutatócsoport tevékenysége, eredményei                              In English

Alakult: 2017. március                                     Legutóbbi frissítés: 2023.11.25.

A kutatócsoport az elméleti és kísérletes nyelvészet területén végez kutatásokat. Nyelvelméleti kutatásaink homlokterében az emberi nyelvek nyelvtanának rendszerszintű összefüggései állnak, amelyek vizsgálatát összehasonlító nyelvészeti szempontokat érvényesítve végezzük. Munkánk fókuszában olyan, jelenleg még nem megfelelően leírt ill. megértett mondattani, alaktani és hangtani jelenségek elemzése áll, amelyeknek a leírásával és magyarázatával a mai nemzetközi szakirodalomban zajló nyelvelméleti vitákhoz kívánunk hozzájárulni. Ezirányú kutatásaink kiemelten foglalkoznak az angol és a latin mellett a kulturális örökségünk alapját adó magyar nyelvvel.

Nyelvelméleti elemzéseink alapjául az elméleti nyelvészet olyan, számos nyelv adataira támaszkodó, nemzetközileg bevett modelljei szolgálnak, mint a nyelvészeti minimalizmus, az optimalitáselmélet, a lexikális fonológia és morfológia, a kormányzás-fonológia, és a morfológia morfémikus és lexémikus modelljei.

Kiemelt célunk erősíteni a kísérletes módszerek bevonását a nyelvészeti kutatásokba, mind az elméleti, mind az alkalmazott nyelvészet területén, mely utóbbin belül kutatásaink elsősorban a kiejtéstanulás folyamataira, azok tanításmódszertani implikációira koncentrálnak. Emellett empirikus vizsgálatokat folytatunk az anyanyelvi nyelvelsajátítás folyamatát illetően, valamint a szociofonetika tudományágában. E módszerek használata előnnyel bír nemcsak azokban az esetekben, amelyekben a nyelvi adatok csak jól kontrollált feltételek között gyűjthetők ill. mérhetők, de akkor is, ha a nyelvi mintázatok akár természetük, akár a beszélők közötti variáció miatt nem mutatnak egyértelmű képet. Kutatócsoportunk élen kíván járni ezen tudományterületek legújabb vizsgálati módszereinek meghonosításában és továbbfejlesztésében.

Alakult: É. Kiss Katalin vezetésével 2017. márciusban Nyelvelméleti Kutatócsoport néven; átalakult Elméleti és Kísérletes Nyelvészeti Kutatócsoporttá 2023. júniusban.

PPKE BTK Elméleti Nyelvészet Tszk. >>

A kutatócsoport vezetője:

Surányi Balázs DSc MAE, egyetemi tanár   MTMT

A kutatócsoport tagjai:

Cser András DSc, habilitált egyetemi tanár   MTMT
Balogné Bérces Katalin PhD, egyetemi docens   MTMT
Halm Tamás PhD, egyetemi adjunktus   MTMT
Piukovics Ágnes PhD, egyetemi adjunktus   MTMT
Gulás Máté PPKE NYDI doktori hallgató   MTMT
Huszics Aliz PPKE NYDI doktori hallgató   MTMT
Gyurka Noémi ELTE NYDI doktori hallgató   MTMT
Hajner Réka PPKE NYDI doktori hallgató   MTMT
Hagymási Judit PPKE NYDI doktori hallgató   MTMT
Sajtós Erika Pannon Egyetem MA hallgató


A kutatócsoport korábbi tagjai:

É. Kiss Katalin, akadémikus, professzor emerita   MTMT
Pintér Lilla PhD, egyetemi adjunktus   MTMT
Huszthy Bálint PhD, PPKE NYDI alumnus   MTMT
Keresztes Júlia PhD, PPKE NYDI alumna   MTMT
Turi Gergő PhD, PPKE NYDI alumnus   MTMT
Harmati-Pap Veronika PPKE NYDI doktori hallgató   MTMT
Dömötör Andrea PPKE NYDI doktori hallgató   MTMT
Langó-Tóth Ágnes PPKE NYDI alumna   MTMT
Tóth Bálint PPKE NYDI doktori hallgató   MTMT
Garami Anett Réka PPKE NYDI doktori hallgató