Erasmus hallgatói mobilitás

A pszichológia tudományát pusztán hazai pályán való tevékenységgel művelni csak nagyon korlátozottan lehet; a naprakész, modern tudásnak, a magas színvonalú egyetemi életnek elengedhetetlen része a nemzetközi színtéren való jelenlét. Intézetünk különösen fontosnak tartja a nemzetközi kapcsolatok ápolását és bővítését, és hallgatóink számára a külföldi egyetemeken szerzett tapasztalatok, élmények biztosítását, ezért folyamatosan növeli azoknak az egyetemeknek a sorát, amelyek lehetőséget teremtenek az oktatói és hallgatói mobilitás számára. Intézetünk jelenleg a következő egyetemekkel áll kapcsolatban: Lessius Hogeschool (Antwerpen), Universidad Pontificia Comillas (Madrid), Institut Catholique de Toulouse (Toulouse), Goldsmith College (London), Cardinal Stefan Wyszyński (Varsó), Catholic University of Leuven (Leuven). A Pszichológia Intézetben nemzetközi együttműködés keretében létesítés alatt áll a Translational Behavioral Research MSc képzés (a londoni Goldsmiths és a KU Leuven egyetemekkel együttműködésben). A program várhatóan 2018-ban indul Erasmus Plus Joint Degree támogatással. A négy féléves képzés a pszichológiai vizsgálati és kutatási módszerek különböző alkalmazott területeken való felhasználására készíti fel a hallgatókat.

Külföldi tanulmányutak, pályázati lehetőségek >

Bővebb tájékoztatást a nemzetközi mobilitásról a PPKE BTK Nemzetközi csoportjától lehet kapni.


Az egyetemen tanuló hazai és külföldi diákok számára felajánlott angol nyelvű kurzusok

Oktatóink számos választható angol nyelvű kurzust kínálnak a pszichológia területén. Többek között a Psychology of Aggression, Psychology of Well-being, Life-span Development, Adolescent Brain Development, Family Psychology, Gender Roles, Coping, Resiliency and Religion, Attachment Theory és Prejudice című tárgyak jelennek meg ebben a kínálatban.

Az aktuális lista megtalálható itt.

Intézeti Erasmus koordinátor
Zsila Ágnes, zsila.agnes@btk.ppke.hu