Szlovákiai magyar vagyok, Szlovákiában járok gimnáziumba, itt is fogok érettségizni. A tanulmányaimat szeretném az önök intézményében folytatni. Elfogadják a szlovákiai érettségimet? Ha nem, akkor mi a teendő?

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Kormányrendelet 17/A. § (3) bekezdése alapján a magyar vizsgakövetelményekkel legalább 75%-ban megegyező külföldi vagy külföldi rendszerű vizsgatárgyak számíthatók be emelt szinten az érettségi pontokba. Az egyes külföldi vagy külföldi rendszerek középiskolai érettségi eredmények emelt szinten történő elismeréséről a Felvételi Tájékoztató alábbi oldala ad tájékoztatást: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/5_kulfoldi/52_pontszamitas/523_vizsgaeredmenyek

A jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelmény feltételét bármely magyarországi magyar rendszerű középiskolában letett emelt szintű érettségi vizsgával vagy felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával is teljesítheti.

Felsőoktatási felvételi vizsgára az alábbi esetekben jogosult a felvételi jelentkező:

  • valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, illetve Ukrajnában vagy Szerbiában teljesített érettségi vizsgaeredménnyel,
  • nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate), vagy
  • az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott Európai érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel rendelkezik.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáról a Felvételi Tájékoztató alábbi oldala ad részletes tájékoztatást: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/2_pontszamitas/21_alap_osztatlan/214_szakmai_vizsgaMilyen MA szakokra lehet felvételizni és mik a felvételi követelmények?
Az aktuális tájékoztatót itt olvashatja