Létesítési határozati szám:
Indítási határozati szám:

A képzésért felelős oktató: Dr. Villám Péter

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Mediátor, alternatív vitarendező

A képzés célja, hogy a résztvevők alkalmassá váljanak a vitában álló felek közötti konfliktus kezelésére, közvetítői eljárások lefolytatásra, a különböző jogágak keretében. A hallgatók olyan tudást, készségeket és módszertantani elemeket sajátíthatnak el, amelyek segíthetik közösségi és magánéletük során felmerülő konfliktusok eredményes és hosszú távú megoldását.

Az igazságszolgáltatás alapköve Izaiás próféta szerint az Igazságos Bíró, aki megadja mindenkinek azt, ami jogos, ami megilleti (Iz 16,5). A mediátorképzés nem bírói képzés, azonban a szakirodalom szerint mégis közel áll a bírói szerephez. A mediátor nem dönti el a vitát, mederben tartja azt, és ha szükséges beavatkozik annak érdekében, hogy a jogszabályi és morális keretek ne sérüljenek. Nem bírál, nem foglal állást. Szerepe a kiegyenlítésről, az egyensúlyról és a támogatásról szól. Pártatlan és független, nem utasítható azonban erkölcsi bizonyossággal kell, hogy rendelkezzen.

A mediátori hivatás méltányossági, igazságossági és erkölcsi értékeken alapuló, olyan közvetítői szerep, amely egyensúlyt hivatott teremteni szemben álló felek között. A karakter személyes jelleget hordoz, az egyedi eset önálló igazságtartalmát hivatott felszínre hozni, mindemellett a felek érdekei vezérlik. Ennek a filozófiai megközelítésnek alapján a közvetítői eljárásban résztvevő felek szerepe hangsúlyosabb – mint más hagyományos processzuális formalizált cselekmények keretében –, mondhatni elsődleges.

A mediáció alkalmazása egyes peres, permegelőző vagy peren kívüli eljárások tekintetében nem sérti az állam privilégiumát az igazságszolgáltatás felett, de annak hitelét erősíti és kiegészíti. A mediáció célja az eredeti állapotot helyreállítása, sérelmek orvoslása, jóvátétel elősegítése.

A képzés oktatói elhivatottak a tekintetben, hogy a közvetítő hivatást úgy tanítsák meg, és mutassák be a hallgatóknak, hogy helyt tudjanak állni valamennyi jogág tekintetében alkalmazható közvetítői eljárás során, így a polgári (családi, válási, párkapcsolati) oktatási, munkaügyi, büntetőügyi, gazdasági és szociális szakterületeken. Hangsúlyosan megjelenik a képzésben az iskolai konfliktuskezelés kamasz- és iskolai mediáció.

A képzettség megszerzésével a mediátor lehetőséget kap arra, hogy közvetítői listára felkerülve szakképzett mediátorként közreműködhessen.

Az Egyetem keretmegállapodásai segítik a hallgatókat gyakorlati tudás és tapasztalatok megszerzésében.

Képzési terület: Jog- és társadalomtudomány

Értékelési, ellenőrzési módszerek:
A féléveket a tanterv szerint kollokvium vagy gyakorlati jegy zárja. A II. félév végén a hallgatók záróvizsgát tesznek, amely tartalmazza a tanulmányi időszak utolsó részében készítendő szakdolgozat megvédését is.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
A bírálók által elfogadott szakdolgozat és az intézményi tantervben előírt követelmények teljesítése.

A jelentkezés feltétele: A szakirányú képzésre főiskolai, egyetemi vagy alapszakos diplomával rendelkezők jelentkezhetnek, akik oklevelüket a jelentkezést megelőzően szerezték.

A képzés tervezett kezdete: szeptember
A képzés díja: 250 000 Ft /félév
A képzés időtartama: 2 félév
A képzés gyakorisága: hetente szombat,
A képzés helyszíne: Budapest
Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon
– Kitöltött jelentkezési lap
– 9000 Ft jelentkezési díj befizetését igazoló szelvény másolata (számlaszám: OTP Bank, 11707024-20433873) A befizetés közleményében kérjük feltüntetni a jelentkező nevét és a választott képzést!
– Diplomamásolat.

A fenti dokumentumokat a pályázati időszak alatt a szakiranyu@btk.ppke.hu e-mail címre küldjék meg! A tárgyban kérjük megjelölni a jelentkező nevét és a választott képzést! Dokumentumok nélkül a jelentkezést nem tudjuk elfogadni!

 

További információ
szakiranyu@btk.ppke.hu

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni!
Hallgatói információk
Frissítve: 2023.03.23.