Létesítési határozati szám: FNYF/955-4/2023.
Indítási határozati szám: FNYF/1193-3/2023
A képzésért felelős oktatók: Dr. Tornai Kálmán
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Mesterséges intelligencia alkalmazási szakember/ Artificial Intelligence Application Specialist
A szakirányú továbbképzés képzési területe: bölcsészettudomány képzési terület


A felvétel feltétele: A szakirányú képzésre bármilyen osztatlan főiskolai, egyetemi vagy alapképzési oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek.
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60
A képzés rövid leírása:
A mesterséges intelligencia alapú informatikai rendszerek és szolgáltatások térnyerése szükségessé teszi olyan szakemberek képzését, akik a megfelelő eszközöket hatékonyan, illetve más rendszerekhez integrálva tudják működtetni, használni. A szakirányú továbbképzés célja ezen eszközök általános technológiai alapjainak áttekintése mellett a webprogramozás, szkriptnyelvek alapjainak elsajátítása. A képzés kiemelt fókusza nagy nyelvi modelleken alapuló generatív eszközök használatához a megfelelő (modell szempontjából leghatékonyabb) feladatmegfogalmazás, kérdésfeltevés (prompt engineering) módszertanának elsajátítása. A képzés a text-to-text rendszerek mellett a más, szöveges bemenetre kép, vagy hang formájában generált választ adó rendszerek megismerését is célul tűzi ki.
Összességében a képzés célkitűzése piacképes tudást biztosít, a modern mesterséges intelligencia eszközök megismerése és hatékony használata által.

https://kepzes.itk.ppke.hu/mialkalmazasai/ 


Tanterv


A képzés tervezett kezdete: szeptember
A képzés díja: 300 000 Ft /félév
A képzés időtartama: 2 félév
A képzés helyszíne: Budapest

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon
Jelentkezési határidő: 2024. január 31.

- Kitöltött jelentkezési lap
– 9000 Ft jelentkezési díj befizetését igazoló szelvény másolata (számlaszám: OTP 11707024-20433873)
A befizetés közleményében kérjük feltüntetni a jelentkező nevét és a választott képzést!
– Diplomamásolat (angol nyelven is, ha van)
A fenti dokumentumokat a pályázati időszak alatt a szakiranyu@btk.ppke.hu e-mail címre küldjék meg! A tárgyban kérjük megjelölni a jelentkező nevét és a választott képzést! Dokumentumok nélkül a jelentkezés érvénytelen!

További információ
szakiranyu@btk.ppke.hu 

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni!