A képzésért felelős oktatók: Dr. Madarassy-Szücs Anna, Petri Gábor PhD, Dr. Simó Judit, Solt Anna

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: autizmus szaktanácsadó

A szakirányú továbbképzés képzési területe: társadalomtudomány képzési terület

 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

A felvétel feltétele:

- A korábbi rendszer szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű végzettségre épülő oklevéllel rendelkező érdeklődők, kiemelten a köznevelésben, pszichológiai ellátásban, egészségügyben, szociális ellátásban, szakképzésben, gyermekvédelemben, dolgozók számára.

- Gyógypedagógiai alap- és a mesterfokozattal már rendelkezőknek.

Továbbá:

 - Minden olyan érdeklődő számára, akik a szak- vagy munkaterületükön autista embereket támogatnak, autista munkavállalókkal dolgoznak együtt, továbbá munkájukban szeretnék figyelembe venni az autista emberek szükségleteit (pl. építészet, honlaptervezés, stb.)

 - Autista személyek és családtagjaik, továbbá személyi segítőik számára, akik szeretnék jobban megismerni önmagukat vagy családtagjukat, illetve erre támaszkodva hatékonyabban képviselni önmagukat vagy családtagjukat. Ezekben az esetekben is a jelentkezés feltétele a felsőfokú végzettség (alap- vagy mesterfokozat).

A képzés célja:

A képzés elsődleges célja, hogy az autisták válaszkész támogatásához adjon alapos és a mindennapokban alkalmazható elméleti és gyakorlati ismereteket. Ezek mentén segítséget adjon bárkinek, hogy választott munkaterületén/tevékenységrendszerében egy adaptáltabb, biztonságosabb környezet kialakításával, értő közreműködéssel fogadjon, lásson el, támogasson autista gyermeket, vagy felnőttet. A megszerzett szakképzettség minden olyan szakterületen alkalmazható, ahol autista gyermekek és/vagy felnőttek ellátása, támogatása, oktatása zajlik, illetve minden olyan szolgáltatási területen, ahol az autizmusra vonatkozó akadálymentesítés nélkülözhetetlen az érintettek harmonikus, szorongásmentes, partneri részvételéhez.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek:

Szakmai kompetenciák:

Tudása

 • Ismeri a fogyatékosság társadalmi megítélésének összetevőit, összefüggéseit, szakpolitikai és jogi alapismereteit.
 • Ismeri az autizmus fogalmi megközelítését, fejlődéslélektani és szocializációs alapjait az autizmus perspektívájából, az identitás fejlődését, a mentális jóllét fogalmát.
 • Ismeri az autizmus spektrum alapjait, biológiai hátterét, az atipikus kognitív működés jellemzőit, az atipikus fejlődés és viselkedés jellemzőit, összefüggéseit.
 • Ismeri az evidencia és tapasztalat alapú támogatás alapelveit és módszereit a fejlődés egyes szakaszaiban és az élet különböző területein.
 • Rendelkezik a területnek megfelelő szemléleti, módszertani alapismeretekkel.

 Képességei

 • Képes komprehenzív szemléletű, elemző gondolkodásra.
 • Képes felismerni és súlyozni a felmerülő problémákat és a rendelkezésre álló erőforrásokat.
 • Képes egyénre tervezett és adaptált támogatási stratégiák kidolgozására, alkalmazására és megvalósítására.
 • Képes az önreflektív gondolkodásra, önfejlesztésre.
 • Együttműködési készség jellemzi.

 Attitűdje

 • Befogadó, partneri attitűd jellemzi.
 • Az autizmusról való sztereotípiáktól mentes gondolkodás, szociális érzékenység, empátia jellemzi a kiszolgáltatott helyzetben élő társadalmi szereplők irányában.
 • Nyitott a saját szerepének felismerésére a támogatott személy identitásának kialakítása, validálása terén, mentális jóllétéhez szükséges feltételek megteremtése terén, saját érdekének hatékony képviselete terén.
 • Nyitott a rendszerszemléletű megközelítésre.
 • Kritikus szemlélet és folyamatos igény jellemzi a nemzetközi és hazai szakirodalom követésére.
 • Szemlélete változik az egyénre fókuszáló problémaorientált nézőpontból az összefüggéseket és kölcsönhatásokat vizsgáló nézőpont irányába.

 Autonómiája és felelőssége

 • Felismeri a saját egyéni szerepét a társadalmi folyamatok alakításának szempontjából.
 • A neurodiverzitás szemléletmódját interiorizálja.
 • Tudatosan formálja saját és környezete nézőpontját, szemléletét.
 • Képviseli, átadja a szerzett ismereteit az adott célcsoportra adaptált formában.

Tanterv


A képzés tervezett kezdete: szeptember

A képzés díja: 190.000 Ft /félév

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés helyszíne: Budapest


Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon (az aktuális jelentkezési lap várhatóan májustól lesz elérhető)
- Kitöltött jelentkezési lap
– 9000 Ft jelentkezési díj befizetését igazoló szelvény másolata (számlaszám: OTP 11707024-20433873)
A befizetés közleményében kérjük feltüntetni a jelentkező nevét és a választott képzést!
– Diplomamásolat (angol nyelven is, ha van)
A fenti dokumentumokat a pályázati időszak alatt a szakiranyu@btk.ppke.hu e-mail címre küldjék meg! A tárgyban kérjük megjelölni a jelentkező nevét és a választott képzést! Dokumentumok nélkül a jelentkezés érvénytelen!

 

További információ
szakiranyu@btk.ppke.hu

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a 9000Ft-os jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni! A 30 főben maximalizált évfolyamlétszám miatt a jelentkezéseket a beérkezés időrendi sorrendjében fogadjuk el.
Hallgatói információk →