TDK Tudományos Diákköri Konferencia

TDK formai követelmények

Nemzetközi Tanulmányok Tanszék
 
Formai követelmények a tudományos diákkonferencián (TDK) leadandó pályaművekhez:
 
Terjedelem: 20 oldal, 12-es Times New Roman betűtípussal, másfeles sorközzel, normál margóbeállítással (kb. ¾ szerzői ív, azaz összesen kb. 30 000 leütés, jegyzeteket és szóközöket is beleértve). Legfeljebb 25%-os túllépést fogadunk el.
 
Nyelv: A pályaművek magyarul, de német, francia vagy angol nyelven is benyújthatók. Azonban idegen nyelvű pályázat esetén a nyelvi hiányosságok pontlevonást eredményezhetnek.
 
Külalak: A pályamunkát egyszerű, fűzött példányban kell leadni, a felső harmadban középre a szerző nevét és a dolgozat címét, a jobb alsó harmadban az évet és az évfolyamot feltüntetve.
 
Példányszám: 1 db. Csak nyomtatottan beadott dolgozatokat fogadunk el.
 
Egyéb fontos információk: A témaválasztást minden esetben a tanszéki TDK-felelőssel (Dr. Környei Ágnes) egyeztetni kell. A TDK dolgozatot határidőre, a tanszéki titkárságra kell eljuttatni. A dolgozathoz mellékelni kell egy nyilatkozatot, amelyben a hallgató kijelenti, hogy a benyújtott munka kizárólagosan az ő szellemi terméke.
 
Dr. Környei Ágnes s.k.TDK Témakörök

Nemzetközi Tanulmányok BA/MA szak

Dr. Jany János

 1. Irán és Közép-Ázsia
 2. A modern iszlám kérdései
 3. Összehasonlító jog


Dr. Báger Gusztáv

 1. A globalizáció hatása a magyar gazdaságra és társadalomra
 2. A tudás alapú gazdaság és társadalom kiépítésének feladatai Magyarországon


Dr. Botos Máté

 1. Államközi kapcsolatok a XIX-XX. században (Európa)
 2. Az Egyesült Államok és Európa gazdasági kapcsolatai a XX. században
 3. Franciaország szerepe az európai integrációban
 4. Közép-Európa mint téma a szabad világ (USA, Nyugat-Európa) diplomáciai kapcsolataiban 1945-1990 között
 5. Regionalizmus Európában (XVIII-XXI. sz.)


Dr. Gáthy Vera

 1. Dalitok és bráhmanák a mai Indiában.
 2. Az indiai alkotmány viszonya a vallásokhoz.
 3. A modern kommunikáció eszközei és felhasználásuk a vallási életben.

 

Dr. Környei Ágnes

 1. Az emberi jogok kérdése Európában és Európán kívül
 2. A „soft power" szerepe napjaink diplomáciájában
 3. A konstruktivizmus felemelkedése a nemzetközi kapcsolatok nagy elméletei közé


Dr. Rácz András

 1. Oroszország kül- és biztonságpolitikája
 2. Kül- es biztonságpolitika a poszt-szovjet térségben
 3. Magyarország kül- és biztonságpolitikája
 4. Terrorizmus


Dr. Szigetvári Tamás

 1. Nemzetgazdaságok alkalmazkodása a világgazdasági változásokhoz
 2. Regionális integrációk a világgazdaságban
 3. Törökország (EU-integráció, politikai-gazdasági-társadalmi folyamatok)
 4. Európai Szomszédságpolitika, illetve az ebben érintett országok fejlődése (és/vagy EU kapcsolatai)