Babits kutatócsoport →

 

Magyarországi tudósok levelezése (16-19. század). Szövegkiadás-sorozat.

 • Kutatás vezetője: Nagy László
 • Kutatás résztvevői: Thimár Attila (PPKE BTK), Bogár Judit (PPKE BTK), Földesi Ferenc (Országos Széchényi Könyvtár), Deák Eszter (Országos Széchényi Könyvtár), Soós István (MTA BTK TTI), Fejérdy András (MTA BTK TTI)
 • Szervezeti egység: Magyar Irodalomtudományi Tanszék
 • Kutatási pályázat típusa, száma: OTKA, K 100446 (2012-2015)


Justh Zsigmond írói életművének, művelődéstörténeti szerepének és levelezésének kutatása.

 • Kutatás vezetője: Kiczenko Judit
 • Kutatás résztvevői: Kardeván Lapis Gergely
 • Szervezeti egység: Magyar Irodalomtudományi Tanszék
 • Kutatási pályázat típusa, száma: OTKA–K–83472


Magyar írók és publicisták az 1900 és 1938 között megjelent külföldi német nyelvű sajtóorgánumokban

 • Kutatás vezetője: Bognár Zsuzsa
 • Kutatás résztvevői: Lindner Henriett, Soproni Zsuzsa, Lőkös Péter, Jónácsik László, Berzeviczy Klára
 • Szervezeti egység: Germanisztika tanszék
 • Kutatási pályázat: TÁMOP BTK-IDI-I.2.-1.


Mitteleuropäischer Kulturraum

 • Kutatás vezetője: Lőkös Péter
 • Kutatás résztvevői: Jónácsik László, Berzeviczy Klára
 • Szervezeti egység: Germanisztika tanszék
 • Kutatási pályázat: TÁMOP BTK-IDI-II.5.-3.