Kínai szakirány. A kínai szakirány a Keleti nyelvek és kultúrák alapszak keretén belül működik, de a felvételi jelentkezésnél az alapszakon belül eleve a kínait kell választani. A képzés során 180 kreditpontot kell összegyűjteni. 12 kreditnyi az általános értelmiségképző tantárgy, 31 kreditnyi kurzus a régi és modern kínai történelemmel, eszmetörténettel, kultúrával, társadalommal és politikával foglalkozik, 65 kredit pedig mai kínai nyelvi tanegység. Három féléven keresztül kell japánul, két féléven át pedig klasszikus kínaiul tanulni (6–6 kredit). A fennmaradó 60 kredit fedi le a szakdolgozatot, az esetlegesen elvégzett minort, specializációt, illetve a szabadon választható tanegységeket. A hároméves képzés végére a hallgató legalább középfokú modern kínai (mandarin) nyelvtudással rendelkezik, emellett jól eltájékozódik a kínai történelem, eszmetörténet, kultúra, társadalom, politika területén.

Kínai fordító- és tolmácsképzés specializáció. A kétéves programot azok a kínai szakirányos hallgatók vehetik fel tanulmányaik második évétől, akik különösen intenzíven szeretnének kínai nyelvet tanulni, és az első tanélvben megfelelően teljesítettek. A specializáció 25 kredit értékben tartalmaz mai kínai nyelvi tanegységeket.

Kínai minor. Nem kínai szakirányos hallgatók a kínait minorként is felvehetik, tanulmányaik második évétől kezdődően. Az 50 kreditnyi, kétéves minor elsősorban mai kínai nyelvi tanegységeket tartalmaz, de néhány kulturális kurzus is található benne.

Kelet-Ázsia tanulmányok MA. Kínai, japán, koreai, nemzetközi tanulmányok szakirányt végzett hallgatóknak különösen ajánlott, de más BA diplomával rendelkezők által is felvehető a Pázmány kétéves mesterképzése. A képzés célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik jól eltájékozódnak a kelet-ázsiai régióban, ismerik az ott zajló folyamatokat, és képesek sikeresen részt venni a Kelet-Ázsiával való kapcsolatépítésben az üzlet, a gazdaság, a diplomácia, az államigazgatás vagy a tudomány területén. A programnak intenzív kínai nyelvi képzés is részét képezi, a kínai BA-t végzett hallgatók haladó szintről folytathatják nyelvi tanulmányaikat.