Kölcsönzéseim - ld. a Katalógusnál

Tájékoztató- és olvasószolgálat

Két telephelyen áll rendelkezésre kölcsönözhető könyvgyűjtemény: Budapesten és Esztergomban.

Pázmányos jogviszonnyal rendelkező, könyvtárunkba beiratkozott olvasók személyesen, olvasójeggyel kölcsönözhetnek a kijelölt kölcsönzőhelyeken.

A kölcsönzés feltételeit a könyvtárhasználati szabályzat – azaz a Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata részletezi.

A könyvtári kutatás alapvető segédeszköze a katalógus. Javasoljuk, hogy mielőtt felkeresi a könyvtárat, az online katalógus segítségével ellenőrizze, könyvtárunk állományában szerepel-e és elérhető-e a kiszemelt mű.


Kölcsönzési helyszínek:

BUDAPEST, SOPHIANUM
Kölcsönzési igényt a könyvcímek megadásával a kolcsonzes es btk.ppke.hu e-mail címre küldött levéllel kell leadni.
A könyvek - lehetőség szerint - másnap átvehetőek a könyvtári irodában (010. szoba).

Kölcsönözhető témák:
Filozófia, pszichológia, pedagógia, szociológia, történelem, művészettörténet, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek és kultúra: angol, német, francia, olasz, spanyol, szalvisztika (orosz, lengyel)
Online katalógusban: Sophianum/.....
Például: Sophianum; Sophianum/Szociológia; Sophianum/Irodalomtudomány; Sophianum/Kommunikáció

ESZTERGOM, IOHANNEUM
Olvasóterem és kölcsönző, helyi használat, tájékoztatás, helyben olvasás a nyitvatartási időben vehető igénybe.
Az előre igényelt könyveket zárvatartás esetén a portán kell felvenni, illetve, visszahozatalkor ugyanitt lehet leadni.

INTÉZETI GYŰJTEMÉNYEK (BUDAPEST)
Intézeti, tanszéki helyiségekbe kihelyezett kézikönyvtárak és szakgyűjtemények létesültek, melyek közvetlenül segítik az oktatást és a kutatási programok előmenetelét. A speciális gyűjteményeket az adott szervezeti egység kezeli, diákok számára a használatuk korlátozott. Érdeklődjön az intézeti vagy tanszéki titkárságokon!

Jelentősebb tanszéki, intézeti állományok:
Armenológia Tanszék
Nemzetközi és Politikatudományi Intézet
Kínai Tanszék
Régészeti Intézet
Pszichológia Intézet


PARTNERKÖNYVTÁRAK
Egyetemek közötti megállapodásoknak köszönhetően, hallgatóink és oktatóink két jelentős budapesti könyvtárat is igénybe vehetnek, ezek az ELTE Egyetemi Könyvtár, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, valamint a BME Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár bibliotékája. A gyűjteményeket és azok szolgáltatásait a Pázmányról érkező látogatók az adott intézmény saját szabályzatának megfelelően, teljeskörűen használhatják.


KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS
Mérsékelt kapacitásainktól függően, elsősorban kutatási programokhoz igényelt kéréseket tudunk más könyvtárak felé kérésként indítani. Külföldi kéréshez forrásigazolás szükséges. Doktoranduszok, kutató diákok oktatói ajánlással jelentkezhetnek igénnyel.

A beérkező kéréseket, amennyiben a mű gyűjteményeinkből nélkülözhető és elérhető, teljesítjük a kérő külső könyvtárak számára.


SZAKDOLGOZATOK

Elektronikus dolgozatok

 • Szakdolgozatok
  2018-tól a Karon sikeresen megvédett szakdolgozatok archiválása elektronikus formában történik.
  Az elektronikus szakdolgozatokat kizárólag a helyszínen, a könyvtári nyitvatartás alatt van lehetőség megtekinteni.
  A terminálok másolásvédelemmel vannak ellátva.
  Keresésekre, címek kiválasztására, a kiválasztott cím lekérésére, engedélyezés után a dolgozat olvasására van lehetőség.
 • Doktori értekezések
  A doktori disszertációk 2013-tól az MTA repozitóriumából érhetők el: REAL-PhD repozitórium


Hagyományos, bekötött dolgozatok

A Karon készült, papír-alapú szakdolgozatok és doktori értekezések jelenleg nem érhetők el.