Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet
Intézetvezető: Dr. Kovács Ákos egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. Kovács Ákos egyetemi docens

Szakképzettség megnevezése

kommunikátor a kommunikáció és médiatudomány szakon, a specializáció megjelölésével (nappali tagozaton – 2014 szeptembertől):


kommunikátor a kommunikáció és médiatudomány szakon, a specializáció megjelölésével (nappali tagozaton – 2014 előtt):


a specializáció megjelölésével (levelező tagozaton):


Képzési idő

6 félév

Nappali képzési helyszín: Budapest
Levelező képzési helyszín: Budapest


A képzésről

Célunk művelt, társadalmilag is elkötelezett, keresztény értékeket elfogadó kommunikációs szakemberek képzése. Egyaránt hangsúlyt fektetünk az igényes elméleti oktatásra és a kommunikációs munkaerőpiac kívánalmainak megfelelő gyakorlati ismeretek átadására. Az elméleti képzés célja, hogy a hallgatók szert tegyenek arra a társadalomtudományi alapműveltségre, amelynek segítségével képesek hazánk, a Kárpát-medence és az Európai Unió társadalmi folyamatait értelmezni, valamint a kommunikációs szakmában nélkülözhetetlen történelmi, nyelvészeti, irodalmi és filozófiai műveltség elmélyítésére. A képzésben lehetőséget biztosítunk a mesterképzésre való felkészülésre is a szabadon választható tanulmányok keretében és a tutori rendszerben működő tehetséggondozással.
Nagy hangsúlyt fektetünk a hallgatók kommunikációs kompeten ciájának fejlesztésére, a nyilvános beszéd, a meggyőzés, az érveléstechnika, a párbeszéd és a vitakultúra, valamint a prezentációs technikák elsajátítására. Kiemelten szerepel az anyanyelvi műveltség elmélyítése és az idegen nyelvű szakirodalom olvasása is.
A képzés négy szakirányon folyik: az újságírás specializáció a nyomtatott és az online sajtóban való munkára készít fel, ide értve a multimediális médiumok, első sorban az internetes portálok tartalomszolgáltatását is. A rádiós és televíziós újságírás értelemszerűen a rádiós és televíziós műsorkészítéssel kapcsolatos ismereteket biztosítja. A film és videó tanulmányok pedig önálló produkciók készítésére tesz alkalmassá főként kisfilmes műfajokban. A közkapcsolatok specializáción hangsúlyosan szerepel a társadalmunkban egyre növekvő nonprofit PR tevékenységre való felkészítés.


Kinek érdemes jelentkezni?

Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik rendelkeznek a következő készségek legalább egyikével:

  • kiemelkedő írásbeli kifejezés,
  • kiemelkedő szóbeli kifejezés,
  • kapcsolatteremtési és szervezési készség,
  • tudományos elemző készség,
  • esztétikailag igényes állókép- és mozgóképalkotás.


A tanulmányok során előnyben vannak azok, akik rendelkeznek legalább egy középfokú nyelvvizsgával, lehetőleg angol vagy német nyelvből, és ECDL vizsgával vagy ennek megfelelő számítógépes jártasággal.