Tanulmányaikat Esztergomban megkezdett (esztergomi telephellyel) és abszolutóriummal rendelkező hallgatóink záróvizsgája az alábbi részjegyekből áll:

  • Gyakorlati képzés záróosztályzata (Az információ a leckekönyv végében szerepel a hivatalos bejegyzéseknél.)
  • Minősítés/védés együttes jegye
    • Szakdolgozat minősítése (Azon hallgatók, akik már adtak le szakdolgozatot, és az érdemi bírálatban részesült, a Neptunban megtekinthetik annak érdemjegyét.)
    • Szakdolgozat védése (A védésre a záróvizsgán kerül sor. Korábbi záróvizsga kísérleten megszerzett, elégtelennél jobb érdemjegy esetén - amennyiben az a záróvizsga jegyzőkönyvvel hitelesen igazolható - nem szükséges az ismételt védés.)
  • Általános tételsor (Tanulmányaikat 2011 előtt kezdett hallgatók számára kötelező tételsor, elégtelen érdemjegy esetén a záróvizsga nem folytatható!)
  • Szakirányos tételsor

 

A 2017/18-as tanév őszi félévének végén esedékes záróvizsgára a Neptun rendszeren keresztül, december 1-ig jelentkezhetnek!

 

Kérdés esetén Klinger Cecília záróvizsga előadót, valamint Varga Zsuzsanna oktatásszervezőt javasolt felkeresni.