Mit tegyek, ha ERASMUS vagy más hasonló külföldi ösztöndíjat kaptam? 

Olvassa el a TVSz 44-49. §-ait, valamint a BTK Kari kiegészítő rendelkezések 21§-át, amelyek részletesen szabályozzák a külföldi tanulmányi ösztöndíjasok jogait.

ERASMUS vagy egyéb ösztöndíjjal külföldi tanulmányokat folytatok. Hogyan tudom a külföldön hallgatott tárgyaimat itthon elfogadtatni? 

A külföldi hallgatói mobilitás akkor valósul meg, ha a hallgató a tanulmányait/szakmai gyakorlatát külföldön sikeresen elvégzi, az anyaintézmény elfogadja, és a hallgató itthoni előmenetelébe beszámítja.

A TVSZ vonatkozó szakasza alapján - 48§(2) - a hallgató már a kiutazása előtt is kérhet előzetes kreditelismerést a Kreditátviteli Bizottságtól: a kreditátviteli eljárás mellőzhető abban az esetben is, ha a más felsőoktatási intézményben eredményesen teljesített tantárgy beszámíthatóságát a Kreditátviteli Bizottság előzetes állásfoglalásában kimondta.

Hazaérkezése után a hallgató számára a Kreditátviteli Bizottság elfogadja a külföldön teljesített, és a szakfelelős által jóváhagyott beszámítható tárgyakat és krediteket. Amennyiben a hallgató külföldön teljesített tantárgy megfeleltetését kéri egy a Karon oktatott tantárggyal, úgy a beszámítás után a Karon oktatott tantárgyat az általános szabályok szerint kell teljesítettnek tekinteni, és ez a hallgató számára a Karon oktatott tantárgy tanterv szerinti kreditértékének teljesítését eredményezi. Amennyiben a hallgató külföldi felsőoktatási intézményben teljesített olyan tantárgy beszámítását kéri, amely a Kar képzési kínálatában szereplő egyetlen tantárgynak sem feleltethető meg, úgy a hallgató tanulmányaiban a tantárgy 2 kredit értékben vehető csak figyelembe. (TVSZ 50. (2))

Nem egyértelmű helyzet esetén a hallgató köteles a kinti partnerintézménytől beszerezni a tantárgy hivatalos tematikáját, illetve minden olyan információt megadni az oktatónak, ami alapján ő dönteni tud az adott tanegység elismeréséről.

A hallgató kötelessége a hazautazást követő öt napon belül, de a tavaszi félévet követően október 1-ig, az őszi félévet követően március 1-ig leadni a hivatalos igazolásokat a kint teljesített tanegységekről.