A kutatócsoport régóta zajló kutatási tevékenységeknek hivatott intézményes formát adni, amelyek jelentős része a PPKE BTK Szociológiai Intézetéhez kötődik.

 

A kutatócsoport munkáját szervező fogalmak, a „kulturális emlékezet” és a „társadalmi identitás” a Szociológiai Intézetben zajló egyéni kutatómunkák legtöbbjének foglalata. Az emlékezés és az identitás elméleti és történeti aspektusa egyaránt tárgya a kutatásoknak. Mindkét téma a társadalmi szolidaritás átfogóbb kérdéséhez tartozik. Felfogásunk szerint a közös identitás egyik meghatározó alapja a csoportos emlékezés a közösségek számára meghatározó tapasztalatokra. Ezek a történelmi elemek a társas érintkezésben ülepszenek le és értelmeződnek, ez teremti meg a folytonosságukat és teszi lehetővé időről időre a változásaikat.

Az emlékezés körei az egyéntől és a családtól a településeken át a nemzetig és nemzetek feletti kulturális valóságokig terjednek. Az egyik legfontosabb kultúraalkotó tényező évezredeken át a vallás volt, és minden szekularizációs folyamat ellenére – közvetlenül vagy közvetve – ma is az. Az emlékezés és az önmeghatározás jelenségéhez ugyanakkor a felejtés is hozzátartozik, a jelen választásai a múlt megőrzött és kiszorított anyagából történnek. Egy lehetséges megközelítés olyan emlékezési és identitáskeletkezési rendszerműködések feltárása, amelyek társadalmi kommunikatív folyamatokból állnak.

 

A kutatócsoport célja közös emlékezés és társas identitás összefüggéseinek feltárása; a kutatások fókuszában a jelenkori és a közelmúltbeli magyar történelem áll, beleértve a határon túli magyarságot is.

A kutatásokról konferenciákat, az eredményekről kiadványokat tervezünk.

 

Az intézményes előzmények közé tartozik két meglévő kutatócsoport, amelyek az új kutatócsoport létrejöttével önállóként megszűnnek, és programként épülnek bele az új kutatócsoportba.

A kutatócsoportba integrálódó kutatási program:

 

Vallásos identitások emlékezettára (1945-)

Programvezető: Dr. Bögre Zsuzsanna

A kutatócsoport (a „Keresztényüldözés emlékezettára (1945-1990)” folytatásaként) folyamatosan gyűjti mindenekelőtt olyan vallásos emberek élettörténetét, akik 1945–1990 között üldöztetést szenvedtek a hitükért. A kutatás, az érintett nemzedékek kihalásával, a rendszerváltás utáni időkre is mindinkább kiterjed. A gyűjtőmunkát a kutatócsoport oktatói és a Szociológiai Intézet hallgatói végzik. Ennek eredményeként ma már közel 250 élettörténeti interjú áll rendelkezésünkre. A gyűjtés kiterjed egyfelől az „egyház tanítása szerint” és a „magukat vallásosnak” tekintő csoportokra, másfelől a történelmi egyházak és a kisegyházak tagjaira is.

A kutatócsoportnak szakmai kapcsolata volt, ill. van több magyarországi kutatóműhellyel. Így a Magyarországi Szerezeteselöljárók Konferenciájával, a NEB egyházkutató műhelyével, illetve a Szent Imre Plébánia 100 éves évfordulójának alkalmából létrehozott „SZIP100” kutatócsoporttal. A felsorolt intézményekkel együttműködve kutatásokban, konferenciákon, tanulmányok publikálásában veszünk részt itthon és külföldön.

A gyűjtőmunka folyamatosan zajlik, legfőbb cél egy olyan vallásos interjúkból összegyűjtött archívum felépítése, amely a témához köthető kutatások számára forrásul szolgálhat.

Már eddig is készültek szakdolgozatok, TDK-munkák az archívum interjúiból, amit a jövőben azzal szeretnénk fokozni, hogy az archívum anyagát – a mindenkori intézeti demonstrátorok bevonásával – felhasználóbaráttá szeretnénk fokozatosan tenni.