TANSZÉKI KUTATÁSOK


A Kínai Tanszék 2012-ben jött létre hazánk második Kínára szakosodott tanszékeként, s jelenleg a PPKE BTK Nemzetközi és Politikatudományi Intézete keretében működik. Kutatási tevékenysége elsősorban az egyes oktatók tudományos munkája köré szerveződik. Az oktatók számos különböző kutatási projektben vesznek részt, rendszeresen publikálnak és szerepelnek konferenciákon.

A tanszék fő kutatási területei:

Mai kínai politika és társadalom: a villámgyors gazdasági fejlődés nyomán átalakuló Kína, a távol-keleti nagyhatalom a nemzetközi politikai rendszerben, Kína külkapcsolatai, gazdasági, társadalmi és politikai folyamatai.

Hagyományos kínai kultúra: a mai kínai gondolkodást és trendeket alapjaiban meghatározó ősi kínai civilizáció, a kínai irodalom és filozófia története, intézmények és kultúra a régi Kínában, a kínai kultúra Magyarországon.

A kínai mint idegen nyelv tanítása: a kínai nyelv mint idegen nyelv elsajátítása, a magyar nyelvtanulók nyelvtanulási stratégiáinak és stílusainak jellegzetességei, a kínai nyelv nyelvtanítási módszerei, a kínai nyelvvizsgák szintillesztése a Közös Európai Referenciakerethez.

 

MODERN KELET-ÁZSIA KUTATÓCSOPORT

A Nemzetközi és Politikatudományi Intézet keretén belül 2014-ben jött létre a Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport, melynek a Kínai Tanszék oktatói is tagjai. Ez az első és egyetlen olyan intézményi egység Magyarországon, amely kifejezetten a mai Kelet- és Délkelet Ázsia politikai, biztonságpolitikai, gazdasági és társadalmi fejleményeivel foglalkozik. A tanszék és a kutatócsoport rendszeres programokkal és kiadványokkal segíti elő a világ legnépesebb és leggyorsabban fejlődő térségének megismerését és megismertetését:

Workshopok: havonta legalább egy, több kutató részvételével zajló fórumon elemezzük a kelet- és délkelet-ázsiai régió egy-egy aktuális kérdését.

Konferenciák: különböző modern kelet- és délkeleti-ázsiai témákban hazai és nemzetközi tudományos tanácskozásokat szervezünk.

Műhelytanulmányok: a kutatócsoport tagjai rendszeresen készítenek tanulmányokat és munkaanyagokat a térség politikai, gazdasági, társadalmi fejleményeiről, ezek letölthetők a kutatócsoport honlapjáról.

Vendégelőadók: az egyetemen a PEACH (Pázmány International Club, Hungary) sorozat keretében rendszeresen tartanak előadásokat kelet- és délkelet-ázsiai témában hazai és külföldi vendégelőadók.

 

KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

A magyarországi egyetemek közül egyedül a PPKE tagja az IRUN nemzetközi kutatóegyetemi hálózatnak. A BTK-n a bölcsészettudományok, a társadalomtudományok és a pedagógia szinte minden oktatott területéhez kapcsolódnak tudományos kutatások. Számos projekt a hallgatók bevonásával zajlik, ami a mester- és doktori képzésben szerves része az utánpótlás nevelésének. A kutatások eredményei megjelennek az oktatói munkában, így a hallgatók korszerű és átfogó tudást kapnak.