LM kurzust az a hallgató vehet fel, aki:

  • a tárgy meghirdetésének félévében Erasmus ösztöndíj vagy bármilyen más keretek között külföldi részképzésen vett részt,
  • a külföldről történő hazaérkezése után megkezdett félévében a tárgyat önhibáján kívül nem tudja felvenni (pl. nincs meghirdetve)
  • és kevesebb, mint 2 félév van hátra az abszolutóriuma megszerzéséig.

LM kurzus csak kérelemre indítható, és csak az a hallgató veheti fel, aki erre engedéllyel rendelkezik. LM kurzus iránti igényt legkésőbb a tárgyfelvételi időszak első hetének végéig lehet kérvényezni.

Az LM kurzusra való igényt az illetékes tanszékvezetőhöz kell benyújtani, aki a tárgyat oktató tanár véleményének kikérése után dönt a kérelemről. Támogató nyilatkozat esetén a tanszékvezető intézkedik az lm kurzus meghirdetéséről.

Fenti szabályok először a 2014-15-ös félév második félévétől alkalmazhatóak.