A Tanszék a Kárpát-medence régészeti kutatásának népvándorlás és honfoglalás kori (Kr.u. 4–11. század) időszakát oktatja és kutatja. Ez utóbbihoz kapcsolódóan nemzetközi kitekintésben foglalkozik a magyarság eredetével. A korai magyar történelem nem pusztán magyar belügy, hanem egy nemzetközileg releváns tudományos kérdés, amelyet a magyar társadalom, illetve a kelet-európai nemzetközi tudományos fórumok fokozott figyelme kísér. A magyar tudomány számára tehát többszörösen is kiemelkedő jelentőségű feladat. Az elmúlt 15 évben a kutatások ismét lendületbe jöttek, elsősorban az új régészeti leleteknek köszönhetően. A magyar őstörténeti és honfoglalás kori kutatás már a PPKE Régészeti Tanszék 2012-es megalakulása során kiemelt hangsúlyt kapott. 2017-től pedig a PPKE Régészettudományi Intézetében önálló tanszéket is kapott a téma, a magyar régészet történetében először. Tanszékünk a fenti témákban napjainkban már BA, MA és PhD szintű képzést biztosít, magyar és angol nyelven egyaránt. Őstörténeti képzésünk azonban multidiszciplináris, vagyis a hallgatók a nyelvészeti és történeti, valamint bioarcheológiai vonatkozásokról is áttekintést kapnak a részterületek legavatottabb hazai szakembereitől, melyet – igény szerint – idegen nyelvi képzéssel (orosz) egészítünk ki.

15 külföldi, elsősorban orosz, ukrán kazak és moldáv nemzetközi tudományos partnerrel kötöttünk kutatási és képzési együttműködési szerződést. Itthon kiemelkedő hazai tudományos partnerünk a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoportja, mellyel az együttműködési szerződésen túl immár több közös hazai és nemzetközi ásatást végeztünk (Orosz-Magyar Uráli régészeti Expedíció 2013–), rendkívül sikeres nemzetközi konferenciát szerveztünk és több közös tudományos monográfiát publikáltunk.

A népvándorlás kori régészet kérdései közül kiemelten foglalkozunk a hunkor kutatásával, valamint a Zamárdi-Rétiföldek lelőhely tanásatás keretében való feltárásával, mely az egyik leggazdagabb avar kori lelőhely a Kárpát-medencében. A honfoglalás kori régészeti hagyaték modern módszerekkel és vizsgálatokkal történő feldolgozását és bemutatását, valamint a korábban részben feltárt vagy újonnan előkerült lelőhelyek intenzív régészeti terepi kutatását évek óta végezzük a Duna-Tisza köze területén. Az eredmények tudományos feldolgozásába bevonjuk tehetséges és szorgalmas hallgatóinkat is. Az eddig eredmények között eredményes TDK és OTDK szerepléseket, külföldi ösztöndíjakat és fiatal régészek számára kiírt tanulmányi versenyeken való eredményes szereplést és PhD hallgatóink sorát mutathatjuk fel.


Népvándorlás kori tanásatásunk és kutatási programunk →

Honfoglalás kori tanásatásunk és kutatási programunk →

Nemzetközi magyar őstörténeti kutatási programunk → 

Elnyert pályázataink →

Képzési tervünk →

Doktori (PhD) képzésünk →

Publikációink →

 

Megbízott tanszékvezető

Türk Attila
egyetemi adjunktus

turk.attila@btk.ppke.hu 

 

Titkárság

Danubianum 607
Oktatásszervező: Kovács Zsuzsanna
Tel.: +3613275930 /4170
E-mail: 
kovacs.zsuzsanna@btk.ppke.hu 
regeszet@btk.ppke.hu 

 

Postacím:
1088 Budapest
Mikszáth Kálmán tér 1.