Mi az a minor? 

A minor csak a BA képzésben létezik. Ez egy 50 kreditből álló képzési csomag, amelyet több szak meghirdet más alapszakos hallgatók számára. A minor a rendszerint 120 Kr-ből álló alapszak valamivel kevesebb, mint fele, és bármely más alapszakos hallgató számára szabadon választható. A minor programokra az őszi félévben lehet jelentkezni a Neptunban.

Mi az a specializáció? 

A specializáció olyan szabadon választható képzési csomag, amelyet az egyes szakok saját alapszakos hallgatóik számára hirdetnek meg. A szakos specializációk általában egy szűkebb szakterületen való alaposabb elmélyülést szolgálják

Mi a jobb nekem: egy másik szak minor programja vagy a saját szakom specializációja? 

Ezt kizárólag maga tudja eldönteni. Egy másik szak minor programját elkezdeni mindenekelőtt akkor érdemes, ha az adott szak komolyan érdekli, illetve ha rendelkezik a minor program elvégzéséhez szükséges előképzettséggel (pl. nyelvtudás). A minor program 50 kredit értékű, elvégzése a fő szakkal együtt csaknem teljes egészében kiadja a BA-diploma megszerzéséhez szükséges 180 kreditet.

Ha azonban nincs olyan szak a sajátja mellett, amely iránt komolyan érdeklődne, akkor talán érdemesebb a saját szakja (egy vagy több) specializációját választania, melyek segítségével elmélyítheti tudását és további készségeket szerezhet.

A minor programokkal és specializációkkal kapcsolatos rendelkezéseket a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 12. § (7) és (8), valamint a BTK kari kiegészítő rendelkezések 8. § tartalmazza:

Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat

A minor programokra és a specializációkra történő jelentkezés és választás ügyrendje a kar honlapján érhető el.