Nemzetközi és Politikatudományi Intézet
Intézetvezető: Dr. Kántor Zoltán, egyetemi adjunktus
Szakfelelős: Dr. habil. Kovács Péter, egyetemi tanár
Titkárság: 1088 Budapest, Mikszáth tér 1.
(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)
Telefon: +36 1 327 5918/4120 mellék
E-mail: nemzetkozi@btk.ppke.hu

 

Tantervek →

Szakképzettség megnevezése: Nemzetközi kapcsolatok szakértő
Képzési idő: 6 félév
Munkarend: nappali

A képzésről

Célunk olyan művelt, a nemzetközi politikai, gazdasági és kulturális viszonyokat ismerő és azokban aktívan részt venni tudó szakemberek képzése, akik a keresztény értékek elfogadása mellett nyitottak más kultúrák felé is. Az alapszak célja egyfelől az, hogy biztosítsa a továbbtanulás lehetőségét a mesterképzés irányába, másfelől pedig, hogy olyan elméleti és gyakorlati tartalmakat jelenítsen meg, melyek lehetővé teszik az oklevél önálló felhasználását is mind a gazdasági, mind az adminisztratív szférában.
Az alapszakot elvégző hallgató az általános műveltség, a társadalomtudományi elméleti alapok és magas szintű idegennyelvtudás mellett a külügyek, a külkapcsolatok valamennyi területét megismeri. Széleskörű történeti ismeretekre tesz szert, megalapozott elméleti felkészültséget kap a nemzetközi jog, a nemzetközi gazdaságtan és a nemzetközi politikaelmélet kérdésköreiben. Jártasságot szerez az euro-atlanti integrációs folyamat különböző területein, tájékozódik az Európán kívüli régiók sajátosságaiban, a nemzetközi szervezetek világában.
A szak, jellegéből adódóan igen összetett tantárgyi struktúrával rendelkezik. Ennek két oka van: az egyik, hogy kifejezett célunk a széleskörű érdeklődés felkeltése és a széles látókörre való felkészítés, a másik pedig, hogy a nemzetközi kapcsolatokat nem lehet mélyebb jogi, közgazdasági, politológiai, szociológiai ismeretek nélkül megközelíteni.
Ehhez járul a nélkülözhetetlen idegen nyelvek oktatása, mely kiemelt óraszámban tartalmaz általános nyelvi, valamint szaknyelvi képzést is. Az egyes civilizációs tanulmányok a kultúrák mélyebb megértését alapozzák meg, míg a társadalomtudományok módszertana már a mesterképzés előkészítését célozza. A képzés során kiemelt hangsúlyt kap az EU sokoldalú megközelítése, melynek elméleti és gyakorlatorientált képzési oldalai kifejezetten az integráció keretein belül történő önálló munkavégzés lehetőségeit igyekeznek biztosítani.

Kinek érdemes jelentkezni?

Jelentkezni elsősorban olyan diákoknak érdemes, akiket érdekel a nemzetközi viszonyok története és elmélete, akik kíváncsiak arra, hogy különböző kultúrákban élő emberek hogyan és miért gondolkodnak egymástól eltérő módon, hogy milyen mélyebb gazdasági és politikai összefüggések húzódnak meg a közelmúlt és a jelen külpolitikai eseményei mögött. Olyan diákokat várunk, akik a történelem és a társadalomtudományok iránt fogékonyak, de nem riadnak el az idegen nyelvek tanulásától sem. Mivel a szak igen sokfelé nyit lehetőséget, azok is megtalálják itt számításaikat, akik még nem köteleződtek el teljes határozottsággal egyik irányban sem, ugyanakkor jövőjüket mindenképpen valamely társadalomtudományi területen képzelik el.

Szakmai gyakorlat

Az oklevél megszerzésének feltétele 4 hét szakmai gyakorlat elvégzése.

2023.01.29.