A 35. OTDK Humán Tudományi Szekciójában első helyezést ért el 

Endrédy Balázs (Italianisztika tagozat)
Témavezető: Dr. Mátyus Norbert egyetemi docens

Gulyás Kristóf (Kora újkori magyar és egyetemes történelem tagozat)
Témavezető: Dr. Medgyesy S. Norbert egyetemi docens

Horváth Eszter (Fordítástudomány tagozat)
Témavezető: Dr. Boráros-Bakucz Dóra egyetemi docens

Tarr Linda (Művészettörténet tagozat)
Témavezető: Dr. Kopócsy Anna egyetemi adjunktus


A 35. OTDK Humán Tudományi Szekciójában második helyezést ért el

Gulás Máté István (Általános, leíró és generatív nyelvészet tagozat)
Témavezető: Dr. Surányi Balázs egyetemi tanár

Kintli Dóra (Kora újkori magyar és egyetemes történelem tagozat)
Témavezető: Dr. J. Újváry Zsuzsanna egyetemi docens

Matuz Bence (Romanisztika tagozat)
Témavezető: Tóth Ágnes egyetemi tanársegéd

Récsei Péter (1945 utáni egyetemes történelem tagozat)
Témavezető tanár: Dr. Kovács Bálint egyetemi docens


A 35. OTDK Humán Tudományi Szekciójában harmadik helyezést ért el

Bársony Laura (Germanisztika és néderlandisztika tagozat)
Témavezető tanár: Dr. Bognár Zsuzsa egyetemi docens


A 35. OTDK Humán Tudományi Szekciójában különdíjat kapott

Kima Saribekyan (Újkori és legújabb kori egyetemes történelem és történelmi emlékezet tagozat)
Témavezető: Dr. Lee Beaudoen egyetemi adjunktus

Kintli Dóra (Ókortörténet –Klasszika filológia I.)
Témavezető tanár: Dr. Pataki Elvira egyetemi docens


A 35. OTDK Társadalomtudományi Szekciójában első helyezést ért el   

Kocsis Viktória (Szociális munka, szociálpolitika 2. tagozat) 
Témavezető: Dr. Hidas Zoltán egyetemi tanár
 
A Társadalomtudományi Szekcióban második helyezést ért el 
Hannos Gábor  (Kulturális és szociálantropológia tagozat)
Témavezető: Dr. Kisdi Barbara egyetemi adjunktus
 
A Társadalomtudományi Szekcióban különdíjat kapott: 
Harmati Ferenc (Politikatudomány 2. tagozat)
Témavezető: Dr. Nyirkos Tamás egyetemi docens 
 
Michna Eszter (Szociológia 3. tagozat)
Témavezető: Dr. Bögre Zsuzsanna egyetemi docens
 
Pardy Balázs (Nemzetközi tanulmányok 3. tagozat)
Témavezető: Dr. Szilágyi Zsolt tudományos főmunkatárs 
 
Kocsis Viktória
a Magyar Doktoranduszok Országos Szövetségének különdíja


A 35. OTDK Tanulás és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekciójában első helyezést ért el
 
Halász Henrietta  (Digitális lehetőségek és IKT-kompetencia tagozat)
Témavezető: Dr. Szőke-Milinte Enikő egyetemi docens
 
 
A 35. OTDK Tanulás és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekciójában második helyezést ért el
 
Germuska Veronika Erika (Kisiskolások tanulásának és tanításának módszertana tagozat) 
Témavezető: Dr. Szőke-Milinte Enikő egyetemi docens
 
Herbert Berényi Lilla  (Idegennyelvek- tantárgy pedagógiája tagozat) 
Témavezető: Dr. Domokos György egyetemi docens
 
Varnyák Dóra Mariann (Az irodalom és a dráma tantárgy-pedagógiája)  
Témavezető: Sályiné Pásztor Judit egyetemi adjunktus és Osztroluczky Sarolta egyetemi adjunktus
 
 
A 35. OTDK Tanulás és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekciójában különdíjat kapott
 
Pap Rebeka  (Az alternatív nevelési, oktatási programok, módszerek) 
Témavezető:   Dr. Szőke-Milinte Enikő egyetemi docens
 
 
A 35. OTDK Tanulás és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekciójában harmadik helyezést ért el
 
Hengán Kamilla (A tanulás háttértényezői) 
Témavezető: Dr. habil. Kaposi József egyetemi docens
 
 
A 35. OTDK Pedagógia, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában első helyezést ért el
 
Filep Lőrinc (Általános lélektan II.)
Témavezető: Dr. Gergely Anna tudományos munkatárs
 
Mátyás Eszter (Alkalmazott pszichológia I.)
Témavezető: Dr. Hargitai Rita egyetemi docens

Szekeres Tamás (Személyiséglélektan II.)
Témavezető: Dr. Hargitai Rita egyetemi docens
 
 
A 35. OTDK Pedagógia, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában második helyezést ért el
 
Kollerits Eliza (Személyiséglélektan I.)
Témavezető: Dr. Matuszka Balázs egyetemi adjunktus
 
 
A 35. OTDK Pedagógia, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában különdíjat vehetett át
 
Kovács Dorina (Szociálpszichológia I.)
Témavezető: Faragó Laura egyetemi tanársegéd, Kengyel Judit Gabriella egyetemi tanársegéd
 
Tóth Noémi (Személyiséglélektan I.)
Témavezető: Dr. Hargitai Rita egyetemi docens
 
 
A 35. OTDK Pedagógia, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában a Pro Sciencia Aranyérmesek különdíját vehette át
 
Mátyás Eszter
Témavezető: Dr. Hargitai Rita egyetemi docens