Bácskay András

Dobos Károly Dániel:

1995/6 Magyar Állami ösztöndíj (Damaszkusz/ Szíria)
2001 Kutatói ösztöndíj (Sorbonne/Paris)
2008-2010 PPKE Rektori ösztöndíj
2010 NKA alkotói pályázat   

2011-2012 Magyar Könyv Alapítvány Babits Mihály műfordítói ösztöndíj 

Fröhlich Ida:

Az Ókortudományi Társaság Révay József díja (1973), Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998-2002), PPKE BTK Pázmány-emlékérem (1999), Scheiber Sándor-díj (2002)
A Soros Alapítvány támogatása a “Történeti hagyományteremtés a perzsa és hellénisztikus kori zsidó irodalomban” c. munka elkészítéséhez (1987-88); HESP-Soros, Hebraisztika szak oktatása a PPKE BTK-n (1995); AMFK “A Közel-Kelet és Európa. Hagyományok és találkozások” (1994-95); OTKA “Bibliai exegézis a qumráni közösségben” (1995-99), AMFK “Számítógép a forrásfeldolgozásban” (1997), FEPP (Felsőoktatási Együttműködési és Programfinanszírozási Pályázat), ”Vallások a Római Birodalomban”. Az ELTE és a Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Tanítóképzővel közös pályázat (1999-2002), OTKA, “Ószövetségi apokrifák fordítása” (200-2004), OTKA Tudományos iskolák, “Ószövetségi apokrif és pszeudepigráfikus irodalom magyarul”

Kőszeghy Miklós:

1991-1992: Bundestipendium in der Schweiz (Universität Basel)
– 1993: EKD és Soros ösztöndíj 3 hónap, Izrael és Jordánia
– 1995-1996: Osztrák-Magyar Akció Alapítvány, 2x3 hónapos ösztöndíj, Ausztria/Bécs
– 1999: Pro Renovanda Cultura Hungariae – minőségi latin nyelvoktatás KRE BTK-n (tanszékvezetőként elnyert támogatás)
– 1999: HEKS ösztöndíj a KRE BTK oktatóinak (tanszékvezetőként elnyert támogatás) 2 év, 3x1 hónap/év
– 1999: DFG (Deutsche Forsungsgemeinschaft) támogatás a KRE BTK könyvtárának – 10000 DM (kb. 5000 euró) – (tanszékvezetőként elnyert támogatás)
– 1999-2001: KRE BTK Ókortörténeti Tanszék Vendégprofesszori Program, egyházi finanszírozással, (300000 HUF/év), (tanszékvezetőként elnyert támogatás)
– 2000: Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, 3 hónap, Svájc / Basel
– 2002-2005: Bolyai János Kutatói Ösztöndíj, „Kiemelkedő” – minősítéssel lezárva
– 2002: hallgatóval (Parragh Szabolcs) folytatott közös kutatás: A fogyatékosság megjelenése a történettudományban
– 2005: Sigrist-Stiftung ösztöndíja, Universität Bern, 1 hónap
– 2006 június 28: az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma, Bolyai Emléklap a 2002 és – – 2005 közt végzett kiemelkedő kutatómunkáért
– 2008: Sigrist-Stiftung ösztöndíja, Universität Bern, 1 hónap
– 2010: DAAD-ösztöndíj, Johannes Gutenberg Universität, Mainz, 2 hónap
– 2010: Hallgatókkal (Jandó Veronika, Gér András) közös kutatási projekt vezetése (Női hajviseletek és a vaskori júdai Asera-szobrok), támogató: Pro Renovanda Cultura Hungariae
– 2010: NKA alkotói pályázat népszerűsítő történettudományi munka megírására