PPKE BTK kari ÚNKP konferencia 2022/2023

Az alábbiakban tekinthető meg a konferencián online beszámolót tartó ösztöndíjasok előadásai.

 

Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

Kiss Péter: Dondoni Vártán József az örmény historiográfiában

Rámpay Mihály: A Testi- és Lelkiegészség Mutatóinak Empirikus Vizsgálata IDDM-ben Szenvedő Szülők Felnőttkorú Gyerekei Körében

Vanyák Dóra Mariann: "És jött a nap, amikor megváltozott minden" - Tanári segédletek iskolai megemlékezések készítésére

 
Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

Csizmadia Krisztina: Zilzer Gyula élete és munkássága

Vargyas Júlia: A Zichy Mihály grafikai díj (1921–1948)

 
„Tudománnyal fel!" Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj

Zámbó Bianka: „Ut pictura poesis" Az intermedialitás megjelenési formái a költészetben

 
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj

Dr. Halm Tamás: Az álikerszók és az igei kifejezés alak- és mondattana