Nemzetközi és Politikatudományi Intézet
Intézetvezető: Dr. Kántor Zoltán, egyetemi adjunktus
Szakfelelős: Dr. Botos Máté, PhD, egyetemi docens
Titkárság: 1088 Budapest, Mikszáth tér 1., III. em. 304.
(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)
Telefon: +36 1 327 5918/4120 mellék
E-mail: politologia@btk.ppke.hu

 

Tantervek →


Szakképzettség megnevezése: Politológus
Képzési idő: 6 félév
Munkarend: nappali

A képzésről

Célunk olyan szakemberek képzése, akik jól ismerik a magyar és az európai politikai intézményrendszert és politikai folyamatokat, s ezzel a helyi és országos politika és közigazgatás, valamint a vele kapcsolatban álló érdekvédelmi- és civil szervezetek, tanácsadással, fejlesztési programok kidolgozásával foglalkozó gazdasági szervezetek irányítói, munkatársai számára a döntéshozatalhoz hatékony segítséget tudnak adni.
Az elhelyezkedés szempontjából elsősorban a helyi önkormányzatok, önkormányzati bizottságok, regionális fejlesztési tanácsok, tanácsadó és pályázatírók cégek, pártok, pártokhoz kötődő szervezetek, a sajtó és a média szervezetei jöhetnek számításba. Nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a szilárd módszertani alapok megszerzésére, a megbízható nyelvtudásra és az európai politikai folyamatok ismeretére, hogy a mesterképzésre minél jobban felkészíthessük hallgatóinkat. Ennek érdekében bizonyos tantárgyakat idegen nyelven is oktatunk. Tanári karunkban nemcsak politológusok, hanem más tudományágak képviselői is szerepet kapnak. Egyetemünk katolikus jellege semmi esetre sem jelent politikai világnézeti elkötelezettséget, inkább a tudomány elfogulatlan és kiegyensúlyozott mérlegelést kívánó normáinak betartására kötelez. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a politológus diploma jó kiegészítője lehet más, társadalomtudományi vagy közgazdasági diplomának is, tehát továbbképzési lehetőségként is ajánljuk.
Az alapszakot elvégző hallgatók kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Kinek érdemes jelentkezni?

Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a politika világa, jelenségei, folyamatai iránt, és maguk is szívesen vennének részt benne, vagy annak alapos ismerőiként tudásukat olyan területeken és szervezetekben hasznosítanák, amelyek szoros kapcsolatban vannak a politikával általában, illetve egyes szakpolitikákkal (egészségügy, oktatásügy, civilszféra, stb.).

Szakmai gyakorlat

Az oklevél megszerzésének feltétele 4 hét szakmai gyakorlat elvégzése. 

 

2021.11.23