Előadások, események                                                     

A "Populáris kultúra és fantasztikum az angol nyelvű országokban" interdiszciplináris kutatócsoport célja két, egymáshoz számos ponton kapcsolódó kutatási terület, az angol nyelvű fantasztikus irodalom és vizuális kultúra (film, TV-műsor, képregény, stb.) illetve az angol nyelvű populáris kultúra tudományos igényű vizsgálata. Noha a két terület részben átfedi egymást, a populáris kultúra számos olyan műfajt is magába foglal (krimi, akciófilm, horror, stb.), amely nem tartozik a fantasztikum tágan értelmezett körébe, illetve a populáris kultúrakutatás egyik legdinamikusabban fejlődő területe a hagyományos magaskultúra tükröződése, át- és újraértelmezése a populáris kultúra termékeiben.

A kutatócsoport tagjai már évek óta foglalkoznak a témakör különböző részterületeivel, és az elmúlt években több szakmai-tudományos rendezvényt is szerveztek, amely a kutatócsoport profiljához kapcsolódik. 2011-ben Piliscsabán angol nyelvű nemzetközi konferenciát rendeztünk Visions of Baseless Fabric: The 1st Pázmány Conference on the Fantastic címmel, 2015-ben pedig a magyar Tolkien Társasággal együttműködésben szerveztünk nemzetközi, magyar és angol nyelvű konferenciát J. R. R. Tolkien életművéről.

Szándékunk az, hogy az eddigi különálló kutatások koordinálásával és a szakmai együttműködés erősítésével új és jelentős kutatási eredményeket érjünk el, erősítjük az Egyetem és a Kar szakmai hírnevét, valamint hogy népszerűsítsük a populáris és fantasztikus irodalom értő befogadását a hazai olvasók körében is.

A kutatócsoport tagjainak populáris kultúra- és SFF-jellegű tevékenysége:

Benczik Vera (ELTE BTK)

Benczik Vera elsődleges kutatási területe a populáris kultúrán belül az angolszász science fiction. Disszertációját Ursula K. Le Guin sf-regényeiből írta, jelenleg a posztapokaliptikus sf térképzeteit kutatja. Számos órát tartott a fantasztikum témájában BA, MA és PhD szinten is. Az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézetének égisze alatt működő EASPop kutatócsoport tagja.
Publikációk

 

Földváry Kinga (PPKE BTK)

Földváry Kinga kutatásaiban a kutatócsoport témái közül elsősorban az irodalom és vizualitás, a vizuális kultúra elméletei, a populáris és magas kultúra kapcsolatai szerepelnek. Kutatási érdeklődése középpontjában a Shakespeare-drámák filmadaptációi, az adaptációk és a populáris filmműfajok kapcsolata állnak, de ugyanilyen szívesen foglalkozik a kortárs anglofón irodalom jelenségeivel, a populáris műfajok és a magasirodalom találkozási pontjaival, az irodalmi díjak kérdéseivel, valamint a sorozatnarratívák elméleti és gyakorlati kérdéseinek vizsgálatával.
Publikációk

Gyuris Norbert (PTE BTK)

Gyuris Norbert a populáris kultúrán belül elsősorban angol nyelvű kortárs sci-fit kutat. Szűkebb kutatási területe a cyberpunk, steampunk, biológiai sci-fi, weird és new weird, valamint a mesterséges intelligencia reprezentációja a sci-fi szövegekben. Publikációi jellemzően szimulációelméleti aspektusokkal foglalkoznak a sci-fi irodalmában, filmes adaptációiban és önálló filmjeiben.
Publikációk

 

 

Limpár ldikó (PPKE BTK)

Limpár Ildikó szűkebb kutatási területe a szörnyek és a szörnyűséges megjelenítési módjai a fantasztikum irodalmában és filmes narratíváiban. Angol nyelvű szakkönyve (The Truths of Monsters: Coming of Age with Fantastic Media, 2021) a felnövekedés-történetekben található szörnyek típusait és sokrétű szerepét vizsgálja, jelenleg az élőholt típusú szörnyek jelentésrétegeit, valamint a szörnyűséges és az antrocopén összefüggéseit kutatja. Rendszeresen oktat populáris irodalmat a diszciplináris BA és a tanárképzés keretein belül, illetve szörnyirodalmat és szörnyelméletet MA-képzésben.
Publikációk

 

Pintér Károly (PPKE BTK)

Pintér Károly kutatási területei a fantasztikus irodalmon belül: az utópikus hagyomány elméleti megközelítése; az angol nyelvű utópikus regény a XX. századig; az angol nyelvű disztópiák a XX. században; H. G. Wells utópikus és fantasztikus hagyatéka; az angol nyelvű science fiction a XX. században.
Publikációk

 

 

Sohár Anikó (PPKE BTK)

"Sohár Anikó vagyok, műfordító, irodalmár, történész. Shakespeare-meséken tanítottak olvasni és kamaszkoromban nagyapám nyomta kezembe az első tudományos-fantasztikus könyveket: innen eredeztethető a műfordítás és a fantasztikus irodalom szeretete, ami végigkísérte az életem. A doktori értekezésemet (The Cultural Transfer of Science Fiction and Fantasy in Hungary 1989-1995, Peter Lang, 1999) is a science fiction és fantasy rendszerváltás utáni kulturális importálásáról írtam a Leuveni Katolikus Egyetemen, ahol hét évet töltöttem kutatóként. Már egy emberöltő óta tanítok és kutatok, elsősorban fordítást, irodalmat, kultúrtörténetet, kilenc éve a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A műfordításaimból eddig 16 regény és több mint száz novella jelent meg."
Publikációk

 

Vancsó Éva (ELTE BTK)

Vancsó Éva az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Modern Angol-Amerikai Irodalom és Kultúra programjában írja a doktori disszertációját. Kutatási területe a populáris kultúrán belül az utópia és a science fiction összefüggései, a nők és tágabb értelemben a nőiség ábrázolása az amerikai mozgóképes science fiction alkotásokban. Doktori disszertációjának témája a szörnyűség mint a nők reprezentációjának egyik sajátos formája a Star Trek című utópisztikus amerikai televíziós sorozatban.
Publikációk